Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Dňa 25. 9. 2015 sa uskutočnilo okresné kolo Festivalu vedy a techniky. V priestoroch našej školy predstavili svoje projekty Juraj Vasek z 2.C, Lenka Kramárová a Dávid Mažári z 3.C. Juraj rozšíril svoj minuloročný projekt s názvom Pakrapot RemOFF, ktorý slúži na ovládanie počítačov na diaľku. Lenka s Dávidom predstavili svoj projekt o vplyve elektromagneticého žiarenia mobilných telefónov na okolie.

Vďaka ústretovosti vedenia školy, Centra voľného času a osobnej angažovanosti niekoľkých učiteľov sa nám tento školský rok podaril zaujímavý experiment. Oslovili sme žiakov niektorých základných škôl a ponúkli sme im krúžok Lega. Na ponuku zareagovali žiaci zo ZŠ A.Dubčeka. Chodia do špeciálnej triedy pre nadané deti a so základnými prvkami Lego stavebnice sa u nás už zoznámili.

V rámci projektu Pre lepšie Slovensko sa nám podarilo získať sumu na realizáciu vzdelávacích a motivujúcich aktivít  pre deti základných a stredných škôl. Aktivity sa týkajú v súčasnej dobe veľmi populárnej a atraktívnej robotiky. Zaviazali sme sa, že uskutočníme celoslovenskú súťaž v robotike a sprístupníme ju mladým ľuďom.