Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Školský rok možno končí, ale informatika na svoje konto pridáva ďalší obrovský úspech!

Po  ceste do Košíc, ktorá trvala o hodinku viac, naše kroky (kolesá taxíka) mierili na gymnázium Alejová, kde sa konal RBA ( Robotický battle na Alejovej). Našu školu reprezentovali dva teami - Ohyzdi ( Juraj M., Matej J., a Michal H. ) a Inexperienced Butchers ( Jakub K., Michaela H. a Lukáš B. ) pod vedením p. prof. T. Dudíka. Svoje sily sme spojili v kategórii, ktorá niesla meno Vlastný model. A vďaka autentickému prototypu zvanému Hope Machine sme získali krásne prvé miesto!

Z Košíc si okrem medajlí nesieme aj nové skúsenosti a nezabudnuteľné spomienky.

Lukáš Bielesch, Juraj Michálek a Jakub Krcho dnes rozprávali o robotike na našej škole, o ich úspechoch v robotických súťažiach a o Číne v rádiu Rebeca. Zvukový záznam z tohto rozhovoru Vám prinesieme čo najskôr. Ďakujeme rádiu Rebeca za priestor vo vysielaní a chalanom za vynikajúcu reprezentáciu našej školy.

A máme tu parádne video (dátovo trošku väčšie, ale o to parádnejšie)z medzinárodného semifinále FLL v Debrecíne. Ako môže vidieť je to súťaž, ktorá rozvíja nie len informatické zručnosti, ale i jazykové. Informatika ako predmet, ktorého kľúčové kompetencie su širokospektrálne prepojené do všetkých predmetov a tak dáva žiakom obroský potenciál pre sebarealizáciu a následne uplatnie sa v praxi. Nechceš sa preto budúci rok pridať k nám ?

Obsah predmetu informatika sa veľmi rýchlo mení. Aj my - učitelia chceme zareagovať na najnovšie trendy a preto sme si pripravili pre študentov nový tematicky celok, ktorý za posledný rok nadobudol obrovský rozmach na webe - Infografika. Získané vedomosti študenti využijú v oblasti marketingu, masmédií, žurnalistiky, webu, obchodu ap.

Dôkazom toho, že školenie matematikov a informatikov z Geogebry nevyšlo nazmar, je vznik Zbierky príkladov z Geogebry  (autor: A.Karkušová) pre študentov 1.ročníka. Geogebra je veľmi silný nástroj, pomocou ktorého sme schopní riešiť úlohy z algebry, planometrie, trigonometrie, stereometrie ai. Výdatne pomáha pri vizualizácii konštrukčných úloh v rovine či v priestore, alebo zobrazuje priebeh a vlastností prakticky ľubovoľnej funkcie.

Girl's dayje jedinečný kariérne orientovaný projekt pre dievčatá v informatike. Raz za rok v jeden deň vybrané IT firmy a IT školy otvoria svoje dvere výlučne dievčatám a ženy -informatičky ich sprevádazjú po IT firme po celý deń. Naše kočky si zvolili firmu ANASOFT v Bratislave. Program bol zaujímavý.  Pútavou formou sme sa dozvedeli, čo všetko musí firma zvládnuť od fázy zadania projektu až po fázu spokojného zákazníka.

Pod vedením p.prof. Karkušovej a Kahánkovej sa spojili dva zdanlivo nesúrodé prvky a to robotika a umenie. Na celoslovenskej súťaži s medzinárodnou účasťou Robocup 2015 v Pustých Úľanoch sme súťažili v kategórii Dance a obsadili sme nádherné 2.miesto a stále máme šancu ísť do Číny na svetový šampionát.


O tento úspech sa postarali najmä naši študenti, ktorí tvorili tím Ohyzdov:

  • konštruktéri - Lukáš Bielesch, Matej Jurčík, Jakub Krcho
  • programátori - Juraj Michálek, Jakub Krcho, Michal Holeček
  • poster - Michal Holeček
  • tanečníčky - Denisa Richvalská, Mirka Pavlíková
  • stylistky - Andrea Rúfusová, Sabrina Hamzová
  • PR a management - Erika Lettrichová, Jakub Krcho
  • naše robotky - Uršulka a Derpinka

Ich úspech si ceníme o to viac, že uspeli v konkurencii zahraničných tímov zo Slovinska, Chorvátska a Nemecka. Druhé miesto bola skutočne tesnotka, pretože sme sa divákom veľmi páčili, o čom svedčí aj vyžiadané opakované vystúpenie na záverečnej exibícii.

text a video A.Karkušová