Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

V piatok 20.marca plánujeme na našej škole POPinfo 2015-informatickú konferenciu, ktorá by mohla žiakov nasmerovať na štúdium informatiky. Tento rok chystáme novinku. Súčasťou konferencie budú nielen prednášky  ale najmä praktické workshopy, počas ktorých sa študenti naučia niečo zaujímavé (dokážu si naprogramovať vlastnú aplikáciu na mobil, navrhnú a vyskladajú si svoju vlastnú pc/mobilnú sieť, v ktorej budú môcť telefonovať zadarmo :) , nebude chýbať robotika ai.)

Podľa mňa už aj vrabce na streche si čvirikajú o tom, že v slovenskom školstve sú učebnice pre pomerne hodne predmetov nevyhovujúce a zastaralé. Učiteľ prakticky nemá z čoho učiť a materiály pre žiakov si vytvára sám. Vymýšľa úlohy, zbierky príkladov, tvorí testy. Skrátka, ako učiteľ informatiky som vytvorila zbierku príkladov z Pythonu.

Po zdĺhavej práci a poctivej príprave sme sa my, desaťčlenný tím OHYZDI konečne prebojovali až do európskeho semifinále v Debrecéne. FLL sa zúčastnili tímy z  Maďarska, Slovenska, Česka a Poľska. Počas priebehu súťaže sme zacítili neopísateľnú atmosféru.Nám ohyzdom sa podarilo získať druhé miesto v teamworku a takisto sme sa dostali do štvrťfinále  v robot game. Celkovo sme sa umiestili na 8.mieste, avšak za nášho tímového ducha a originalitu sme si domov odniesli ocenenie porotcov. Náš výlet sme si veľmi užili aj vďaka nášmu dozoru, pani profesorke Uherovej a profesorovi Dudíkovi. Nabrali sme veľa nových skúsenosti  a nezabudnuteĺných zážitkov. Určite sa tejto súťaže zúčastníme aj nabudúci rok.

V tomto článku sa budú postupne pridávať súbory so zadaniami pre seminaristov z informatiky.

  1. Základy - zadania.
  2. Podmienky - zadania
  3. Príklady na cyklus FOR - vykresľovačky. Zadania. Niektoré úlohy využívajú reťazce. Tu je zopár riešení.
  4. Reťazce (string) -zadania. Odkaz na Built-in metódy pre prácu s reťazcami. Riešenie niektorých úloh.
  5. Náhodné čísla (zoznamy, reťazce) - zadania. A tu sú riešenia niektorých z nich.
  6. Zoznamy (list) -zadania. Odkazy na metódy (odkaz1, odkaz2) pre zoznamy. Tu sú riešenia niektorých úloh na zoznamy. 
  7. Súbory - zadania. Pre prácu so súbormi budete potrebovať súbor s názvom slova.txt, obsahujúci oficiálny zoznam anglických slov a skratiek, ktorý sa používa pri hre SCRABLE. Tu zverejňujem aj riešenia niektorých úloh.

Príklady na Python zo SPŠ elektrotechnickej v Olomouci.