Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Určite budete so mnou súhlasiť, keď napíšem, že multimédiá oveľa viac priťahujú našu pozornosť, ako suchopárny text. Ovládať prácu s multimédiami je dnes priam nevyhnutnosť. Aj preto sme na hodinách informatiky tvorili so žiakmi videjká, ktoré mali zaujať, naučiť, informovať, alebo aspoň zabaviť. Vydarené videjko jednej našej študentky nájdete tu.