Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Hoci sa mesiac február tradične nesie v duchu Valentína, plesov a inej zábavy, predmetová komisia informatiky opäť vyplnila tento miesac aktivitami nad rámec bežného vyučovania. Vyučujúci sa zúčastnili so žiakmi niekoľých mimoškolských aktivít, vďaka ktorým si zvýšili svoje vedomosti a zručnosti. Pravidelne  sa zúčastňujú aj školení, ktoré zvyšujú ich kvalifikáciu pre vyučovanie OOP.

Tím študentov Gymnázia VPT a žiakov ZŠ A. Dubčeka si priniesol z Európskeho semifinále robotickej súťaže Fisrt Lego League fantastické prvé miesto v kategórii Teamwork. Spomedzi 27 tímov z východnej a strednej Európy (Česko, Maďarsko, Poľsko, Rusko, Bulharsko, Slovensko) sme obstáli najlepšie pri riešení tímovej úlohy.

IMG 0501

Ako na to, Vám ukáže v dňoch 27.2.2017 - 3.3.2017  Fakulta riadenia a informatiky. Na katedre technickej kybernetiky, Žilinskej univerzity v Žiline sa uskutoční týždenný intenzívny kurz s názvom "Internet vecí (IoT) a robotika". Pri tejto príležitosti fakulta ponúka našim nadaným študentom možnosť bezplatnej účasti na danom kurze s možnosťou zabezpečenia stravy a ubytovania zo strany Fakulty riadenia a informatiky.

sú v plnom prúde. Aby sme sa tohto semifinále mohli zúčastniť, potrebovali sme financie. Napokon sa všetko podarilo a preto by sme sa radi touto cestou verejne poďakovali firme Kiwi.com (ktorú zastupuje pán Jan Bleha), ktorá okamžite zareagovala na našu prosbu o podporu na sociálnej sieti. Veľmi si vážime fakt, že aj keď firma sídli v Brne, má záujem podpovať slovenských študentov, ktorí  sa venujú IT a robotike.