Neprešiel ani mesiac a študenti 1.ročníka prejavili záujem a ochotu pomáhať pri príprave celoslovenskej roboticej súťaže G-Robot. Očistiť, nanovo zamerať a prerobiť súťažné dráhy z minulého roka - to bola úloha, ktorej sa zhostili študenti 1.B triedy (L.Rišian, M.Straka, V.Piatrová a ďalší). Sme radi, že máme šikovných prvkákov, ktorí sú ochotní urobiť pre školu aj niečo navyše. 

IMG 4002

GYMBOJ 2016 – REGIONÁLNA MATEMATICKÁ SÚŤAŽ

Dňa 22.11.2016 sa v priestoroch školskej jedálne, klubovne a areálu na 1. poschodí Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha v Martine uskutočnila regionálna matematická súťaž GYMBOJ. V tomto ročníku súťažilo  124 žiakov z 11 základných škôl Turca v kategórii 6.- 7. a v kategórii 8.- 9. Z toho 16 tímov mladších žiakov a 15 tímov starších žiakov. Súťaž zorganizovali pedagógovia Hana Habiňáková a Tomáš Dudík, spolu so študentmi II.C, II.D, III.C triedy.

Organizácia súťaže:

 • 7,30-8,30 príchod a registrácia súťažiacich tímov,
 • 8,30-9,00 pravidlá a organizačné pokyny,
 • 9,00-10,30 samotná súťaž,

10,30-12,00 spracovanie výsledkov a ich zverejnenie, ocenenie súťažiacich.

Prvé tri miesta v kategórii 6.– 7. ročníka obsadili tímy:

 • ZŠ Dubčeka
 • ZŠ Hurbanova
 • ZŠ Turčianske Teplice

Prvé tri miesta v kategórii 8. – 9. ročníka obsadili tímy :

 • ZŠ Turčianske Teplice
 • ZŠ Hurbanova
 • ZŠ Bernolákova

Viac  fotografií tu a tu.

Pravidlá (v skratke):

 • súťaží sa v dvoch kategóriách:
  • 6. - 7. ročník
  • 8. - 9. ročník
 • zúčastniť sa môžu dve štvorčlenné družstvá za školu (prípade po telefonickej konzultácii aj viac)
 • úlohov jednotlivých tímov je v časom limite vypočítať sadu príkladov (cca. 35), ktoré sú doplnené netradičnými zážitkovými stanoviskami v priestoroch našej školy
 • súťažiacim nebude dovolené používať kalkulačky ani literatúru
 • všetky detailné informácie sa dozvedia súťažiaci bezprostredne pred súťažou

 

V prípade nejasností nás môžete kontaktovať na [email protected] alebo na tel. čísle 0915 787 225 (Tomáš Dudík).