V utorok 11. decembra  2018 sa uskutočnilo  školské kolo Matematickej olympiády kategórie A. Svoje vedomosti v kategórii A si zmerali traja študenti našej  školy. Úspešní riešitelia boli  Matej Červeň zo IV. A a Jakub Sokolík zo IV. D. V krajskom  kole  Matematickej olympiády  budú reprezentovať našu  školu 15. januára 2019.  Víťazom  srdečne  blahoželáme  a želáme  veľa  úspechov.

Úlohy školského kola Matematickej olympiády kategórie B  riešila1 žiačka a úlohy kategórie C 6 žiakov.  V kategórii C bola úspešná riešiteľka Lucia Tonhajzerová z I. D. Bude reprezentovať našu  školu v krajskom  kole  Matematickej olympiády. Všetkým účastníkom želáme  veľa  úspechov, víťazke srdečne  blahoželáme a držíme palce v krajskom kole.

V utorok 12. decembra  2017 sa uskutočnilo  školské kolo Matematickej olympiády kategórie A. Svoje vedomosti  v kategórii A si zmerali 4 študenti našej  školy. Úspešní boli 3 riešitelia. Na 1. mieste sa umiestnil  Tomáš Červeň zo IV. D, na 2. mieste Jakub Sokolík z III. D a Michaela Mrníková z III. D. Budú reprezentovať našu  školu v krajskom  kole  Matematickej olympiády. Víťazom  srdečne  blahoželáme  a želáme  veľa  úspechov.

V predmikulášskej nálade sa 5.12. 2017 stretlo 36 tímov žiakov základných škôl z Martina a okolia na tradičnej matematickej súťaži GYMBOJ.
Jedným z hlavných cieľov súťaže je prilákať žiakov k riešeniu matematických úloh, ktoré sú trochu iného charakteru ako tie tradičné - školské. Tímy súťažili s veľkým nadšením nielen v riešení úloh, ale aj na  šiestich stanovištiach, kde hľadali tajné heslo.
Všetko dopadlo na výbornú vďaka nadšeniu hlavnej autorky úloh Michaely Mrníkovej z III. D, organizátorov - učiteľov matematiky T. Dudíka a D. Špigúthovej a študentov spolupracujúcich na organizácii z III. C, III. A, II. C a I. C.

V dňoch 23. - 26. 11. 2017 sa konala v Jasnej pod Chopkom 49. konferencia  slovenských matematikov.
Keďže sa na našej škole dlhodobo venujeme zlepšovaniu prípravy na maturitnú skúšku z matematiky, RNDr. Daniela Špigúthová PhD. a Mgr. Jarmila Klimentová spracovali príspevok Výsledky tréningu na externú časť maturitnej skúšky z matematiky na GVPT v Martine, s ktorým na konferencii vystúpili.

Neprešiel ani mesiac a študenti 1.ročníka prejavili záujem a ochotu pomáhať pri príprave celoslovenskej roboticej súťaže G-Robot. Očistiť, nanovo zamerať a prerobiť súťažné dráhy z minulého roka - to bola úloha, ktorej sa zhostili študenti 1.B triedy (L.Rišian, M.Straka, V.Piatrová a ďalší). Sme radi, že máme šikovných prvkákov, ktorí sú ochotní urobiť pre školu aj niečo navyše. 

IMG 4002

GYMBOJ 2016 – REGIONÁLNA MATEMATICKÁ SÚŤAŽ

Dňa 22.11.2016 sa v priestoroch školskej jedálne, klubovne a areálu na 1. poschodí Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha v Martine uskutočnila regionálna matematická súťaž GYMBOJ. V tomto ročníku súťažilo  124 žiakov z 11 základných škôl Turca v kategórii 6.- 7. a v kategórii 8.- 9. Z toho 16 tímov mladších žiakov a 15 tímov starších žiakov. Súťaž zorganizovali pedagógovia Hana Habiňáková a Tomáš Dudík, spolu so študentmi II.C, II.D, III.C triedy.

Organizácia súťaže:

  • 7,30-8,30 príchod a registrácia súťažiacich tímov,
  • 8,30-9,00 pravidlá a organizačné pokyny,
  • 9,00-10,30 samotná súťaž,

10,30-12,00 spracovanie výsledkov a ich zverejnenie, ocenenie súťažiacich.

Prvé tri miesta v kategórii 6.– 7. ročníka obsadili tímy:

  • ZŠ Dubčeka
  • ZŠ Hurbanova
  • ZŠ Turčianske Teplice

Prvé tri miesta v kategórii 8. – 9. ročníka obsadili tímy :

  • ZŠ Turčianske Teplice
  • ZŠ Hurbanova
  • ZŠ Bernolákova

Viac  fotografií tu a tu.