Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

mt

Gymboj 1

21. novembra 2019 mala naša škola o niečo menší priemerný vek žiakov ako inokedy vďaka dievčatám a chlapcom 6. – 9. ročníka turčianskych základných škôl. Konala sa u nás matematická súťaž GYMBOJ, ktorej sa zúčastnilo 112 žiakov v dvoch kategóriách. Súťaž bola zameraná na riešenie netradičných logických úloh – tých bolo v každej kategórii 35 a k tomu súťažiace tímy museli zvládnuť 7 kozmických stanovíšť ako napríklad Gravitácia neexistuje, Balans planét, Planetmánia, Tajomstvo mimozemského hlavolamu a pod. Záujem, zanietenosť a súťaživosť boli viditeľné počas celej súťaže a odmenili organizátorov – žiakov II. B a I. A za dlhé hodiny strávené prípravou Gymboja.

Matematické talenty sa naplno prejavili a v kategórii žiakov 6. a 7. ročníka sa tímy umiestnili takto:

1. miesto: tím ZŠ A. Dubčeka v Martine,

2. miesto: tím ZŠ s MŠ Hurbanova ul. v Martine,

3. miesto: tím ZŠ A. Dubčeka v Martine.

V kategórii žiakov 8. a 9. ročníka boli ocenené tímy: 

1. miesto: Evanjelická spojená škola v Martine,

2. miesto: ZŠ s MŠ Školská ul. v Turčianskych Tepliciach,

3. miesto: ZŠ v Turanoch.

Víťazom blahoželáme a ďakujeme za výborne pripravené podujatie organizátorom - žiakom II. B a I. A pod vedením PaedDr. Tomáša Dudíka a RNDr. Daniely Špigúthovej, PhD. Mestu Martin ďakujeme za finančnú podporu tohto podujatia.

Gymboj 2

Gymboj 3

Gymboj 4

Gymboj 5