matkonf1

Na začiatku bola ponuka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na výjazdy do školy s prednáškami na zaujímavé témy.

Osemtisícovky v teórii čísel – prednáška s týmto názvom bola v ponuke univerzity. Názov aj anotácia nás – vedúcu a členov matematického krúžku – upútali. V našich hlavách skrsla myšlienka usporiadať Matematickú konferenciu na GVPT s hlavným hosťom prof. RNDr. Miroslavom Haviarom, CSc., autorom prednášky. Nebolo jednoduché dohodnúť pre obe strany vhodný termín, dokonca sa zdalo, že naše úsilie zmarila koronakríza, ale našťastie nie úplne. Po rozbehnutí online vyučovania sme pozvali pána profesora na videokonferenciu. Prihlásili sa študenti GVPT – nadšenci pre matematiku, doladili sme technické detaily, vyskúšali online spojenie a konečne 27. mája 2020 sa naša vysnívaná Matematická konferencia uskutočnila. Pán profesor ukázal, akými problémami sa zapodievajú matematici v súčasnosti, vzbudil veľkú pozornosť zo strany študentov. Za všetkých uvádzame dojmy účastníčky Martiny Bateľovej z III. D:

„Aj v dnešnej dobe, keď nechodíme do školy a vzdelávame sa iba dištančne, sa dá zúčastniť mnohých online prednášok. My sme jednu absolvovali vďaka našej pani profesorke RNDr. Edite Budiskej. Prednášku o prvočíslach nám predniesol pán profesor Haviar z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Jeho rozprávanie bolo naozaj veľmi zaujímavé. Keďže sa prednášky zúčastnili žiaci všetkých ročníkov, tak sa nám to snažil vysvetliť jednoducho, aby to mohli pochopiť aj prváci a druháci. Niektoré veci mi na začiatku prišli veľmi komplikované, no pri vysvetľovaní pána profesora sa to dalo veľmi pekne pochopiť. Dozvedela som sa mnohé zaujímavosti, nielen z oblasti matematiky.

matkonf2

Na konferencii vystúpili talentovaní študenti našej školy. S prezentáciou Teória grafov a domnienka o pôvabných grafoch vystúpili Viliam Furík z III. C a Michael Ruman z I. E. Prezentáciu s názvom Nepresné čísla o koronavíruse si pripravil Andrej Benko z III. D. Pán profesor ocenil našu prácu, získali sme užitočné kontakty a ponúkol nám osobné stretnutie na pôde univerzity.

Sme radi, že máme na škole študentov zanietených pre matematiku. Tešíme sa na ďalší ročník Matematickej konferencie GVPT.

matkonf3