Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

exkurzia ostrava6

https://photos.app.goo.gl/PShoD6bX1FiDmD4z5

Budúcoroční maturanti pod vedením pani profesorky Čamborovej 14. júna 2022 navštívili Technickú univerzitu v Ostrave. Spolu so žiakmi Gymnázia Varšavská cesta Žilina nás pozvala Fakulta elektroniky a informatiky, kde nám z katedry aplikovanej matematiky Ing. Martina Litschmannová, Ph.D., prodekanka pre rozvoj, a doc. Mgr. Petr Vodstrčil, Ph.D., predniesli prednášky s názvami Vím, že nic nevím  a Můžeme věřit intuici?. Aktívne nás zapájali a obohacovali svoje prednášky príkladmi z praxe. Poobede sme sa presunuli na katedru aplikovanej elektroniky kde sme dozvedeli o zaujímavých študijných odboroch Automobilové elektronické systémy a Aplikovaná elektronika v Automotive lab na CPIT-TL3.  Predstavili a predviedli nám vývoj autonómneho vozidla, simulačný model virtuálneho vozidla, aplikáciu rôznych elektronických systémov a moderné spôsoby riadenia elektronických motorov. Študenti mali možnosť si aj niektoré z experimentálnych vozidiel vyskúšať a oboznámiť sa s nimi z blízka. Veľký úspech malo miniatúrne elektrické autíčko, v ktorom si každý z nás mohol urobiť koliesko po kampuse.

Autorka: Katka Sumková, III. D