Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Chceli by sme pochváliť žiakov našej školy, ktorí úspešne absolvovali domáce kolo matematickej olympiády. Úlohy neboli triviálne. Dňa 22.1.2015 sa snažilo 6 žiakov našej školy z prvého a druhého ročníka riešiť úlohy školského kola. Držali sme im palce, tak dúfame, že budú opäť úspešní. Výsledky sa čoskoro dozviete.

To, že matematika je všade okolo nás, určite tušíte aj vy. Matematický workshop v Žiline, ktorého sa zúčastnili aj naši učitelia, ukázal krásu matematiky a jej súvis s javmi okolo nás. Vedeli ste, že napr. šiška, slnečnica alebo ananás má usporiadané semiačka do špirál, ktorých počet tvoria dve po sebe idúce čísla fibonaciho postupnosti? Prečo v teórii hier aj tú najgeniálnejšiu stratégiu porazí taktika "oko za oko"?

V piatok 30.mája sme na gymnáziu zažili "brutálne" prednášky borcov z VŠ s prírodovedeckým, fyzikálnym a inžinierskym zameraním. Chalani Kubo, Mirco a Jakub nám ukázali, že matika a fyzika je nádherná veda, niekedy dobrodružná s množstvom prekvapení. V článku nájdete fotogalériu z podujatia a aj prezentácie, ktoré odzneli. (videjko)

Že sa dá nájsť poézia aj v matematike, dokonca počas písania písomky, tak o tom sa presvedčila jedna nemenovaná p.profesorka matematiky u nás na škole. Láska k matematike môže mať naozaj rôzne podoby.

pisomka matika web 

Cotangens s tangensom

stretli sa raz.

Riešili nerovnice,

zastihol ich mráz.

Grafom by sa radi vyhli

mráz ich štípe ako ihly,

ten mráz bude moja známka.

Ospravedlňujem sa,

na mojom srdci ostane matematická ranka. 

Všetci veľmi dobre vieme, ako informačné technológie zasahujú do nášho každodenného života. Vo vyučovacom procese matematiky sa na našej škole tohto roku objavila jedna technologická novinka. Študenti druhého ročníka by mohli o nej rozprávať hodiny. Je to geogebra - aplikácia, ktorú učitelia našej školy s obľubou využívajú na vysvetľovanie funkcií, tvorbu ich grafov, vyšetrovanie ich priebehu a vlastností. Učiteľovi a žiakom umožňuje Geogebra vizualizáciu celého procesu.

Ďalšie články...