Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Študenti 2. a 3. ročníka si vyberú z predmetov podľa zoznamu.

Záväznú prihlášku, ktorú podpíše rodič / zákonný zástupca, treba odovzdať triednemu učiteľovi. Prihlášku si môžete stiahnuť tu.

Druháci si vyberú 3 predmety.

Tretiaci si vyberú 3 štvorhodinové predmety a 1 dvojhodinový.

Cieľové požiadavky na maturitné skúšky z jednotlivých predmetov:

http://www.statpedu.sk/clanky/cielove-poziadavky-na-maturitne-skusky/cielove-poziadavky-platne-od-skolskeho-roka-20132014

http://www.statpedu.sk/clanky/cielove-poziadavky-na-maturitne-skusky/cielove-poziadavky-platne-od-skolskeho-roku-20182019

Učebné osnovy jednotlivých predmetov sú k dispozícii v riaditeľni, na vyžiadanie si ich môžete prezrieť.