Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

V budúcom školskom roku sa otvoria tieto voliteľné predmety:

pre 3. ročník

Ekonomika
Informatika a výpočtová technika
Konverzácia v anglickom jazyku
Psychológia
Seminár z biológie
Seminár z dejepisu
Seminár z fyziky
Seminár z chémie
Seminár z matematiky
Spoločenskovedný seminár

 

pre 4. ročník

Ekonomika
Informatika a výpočtová technika
Konverzácia v anglickom jazyku
Psychológia
Seminár z biológie
Seminár z dejepisu
Seminár z fyziky
Seminár z chémie
Seminár z matematiky
Spoločenskovedný seminár
 
Seminár zo slovenského jazyka
Cvičenia z fyziky
Cvičenia z chémie
Cvičenia z matematiky