Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

P.č.

Meno, priezvisko členov rady školy:

Volený/ delegovaný za...

1.

Mgr. Vladimíra Damková

Učiteľov

2. 

Tajomník: Mgr. Denisa Uherová

Učiteľov

3. 

JUDr. Dana Wänkeová

Rodičov

4. 

Ing. Marianna Mehri

Rodičov

5. 

Mgr. Daniela Branická

Rodičov

6. 

Peter Maťha

Nepedagogických zamestnancov

7. 

Lucia Lieskovská

Študentov

8. 

Ing. Katarína Gazdíková

Žilinský samosprávny kraj

9. 

Ing. Stanislav Thomka

Žilinský samosprávny kraj

10. 

Ing. Marta Gajdičiarová

Žilinský samosprávny kraj

11. 

Darina Bugáňová

Žilinský samosprávny kraj

Dátum posledného ustanovujúceho zasadnutia orgánu školskej samosprávy:

25. 5. 2016

Vážení rodičia,

dovoľujem si Vám oznámiť, že dňa 11. 5. 2016 sa od 14.30 do 16.30 uskutočnia voľby do Rady školy.

V Rade školy, ktorej funkčné obdobie sa končí, v súčasnosti pôsobia traja rodičia. Záujem kandidovať do Rady školy bolo potrebné písomne oznámiť riaditeľstvu školy do 29. 4. 2016. Vybrať si môžete z kandidátov, ktorí sú uvedení v priloženom zozname.

                                                  Mgr. Darina Súderová

Kandidáti do rady školy z radov rodičov:

Mgr. Daniela Branická, I. C

Ing. Marianna Mehri, I. C

Mgr. Zuzana Mrníková, I. D

Mgr. Andrea Rosenbergová, I. B

JUDr. Dana Wänkeová, I. D

Zápisnica

z ustanovujúceho zasadnutia Rady školy pri Gymnáziu V. Paulinyho – Tótha v Martine

Na základe Výzvy na voľbu členov Rady školy pri Gymnáziu Viliama Paulinyho – Tótha, Malá hora 3, Martin vydaného Žilinským samosprávnym krajom – odbor školstva a športu pod číslom 2377/2012/OŠaŠ-162 zo dňa 9. 5. 2012 zvolal riaditeľ školy ustanovujúce zasadnutie Rady školy pri Gymnáziu Viliama Pauilinyho – Tótha v Martine na 31. 5. 2012 o 15. 30 hodine v klubovni školy.