Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

P.č. Meno, priezvisko členov rady školy: Volený/ delegovaný za...
1. Mgr. Vladimíra Damková Učiteľov
2.  Tajomník: Mgr. Denisa Uherová Učiteľov
3.  JUDr. Dana Wänkeová Rodičov
4.  Ing. Marianna Mehri Rodičov
5.  Mgr. Daniela Branická Rodičov
6.  Peter Maťha Nepedagogických zamestnancov
7.  Lucia Lieskovská Študentov
8.  Mgr. Eva Turská Žilinský samosprávny kraj
9.  PhDr. Katarína Tomášová Žilinský samosprávny kraj
10.  Ing. Stanislav Ulaher Žilinský samosprávny kraj
11.  Darina Bugáňová Žilinský samosprávny kraj
Dátum posledného ustanovujúceho zasadnutia orgánu školskej samosprávy: 25. 5. 2016

Vážení rodičia,

dovoľujem si Vám oznámiť, že dňa 11. 5. 2016 sa od 14.30 do 16.30 uskutočnia voľby do Rady školy.

V Rade školy, ktorej funkčné obdobie sa končí, v súčasnosti pôsobia traja rodičia. Záujem kandidovať do Rady školy bolo potrebné písomne oznámiť riaditeľstvu školy do 29. 4. 2016. Vybrať si môžete z kandidátov, ktorí sú uvedení v priloženom zozname.

                                                  Mgr. Darina Súderová

Kandidáti do rady školy z radov rodičov:

Mgr. Daniela Branická, I. C

Ing. Marianna Mehri, I. C

Mgr. Zuzana Mrníková, I. D

Mgr. Andrea Rosenbergová, I. B

JUDr. Dana Wänkeová, I. D