Vážení rodičia,

dovoľujem si Vám oznámiť, že dňa 11. 5. 2016 sa od 14.30 do 16.30 uskutočnia voľby do Rady školy.

V Rade školy, ktorej funkčné obdobie sa končí, v súčasnosti pôsobia traja rodičia. Záujem kandidovať do Rady školy bolo potrebné písomne oznámiť riaditeľstvu školy do 29. 4. 2016. Vybrať si môžete z kandidátov, ktorí sú uvedení v priloženom zozname.

                                                  Mgr. Darina Súderová

Kandidáti do rady školy z radov rodičov:

Mgr. Daniela Branická, I. C

Ing. Marianna Mehri, I. C

Mgr. Zuzana Mrníková, I. D

Mgr. Andrea Rosenbergová, I. B

JUDr. Dana Wänkeová, I. D