pp11

Ochrana života je na prvom mieste

je názov projektu, ktorý realizuje Informačné centrum mladých, n. o., Martin, pre mladých ľudí s cieľom zamerať sa na zvýšenie informovanosti a rozvoj nástrojov pre prácu s mládežou v oblasti zvyšovania odolnosti voči prírodným a technologickým katastrofám, humanitárnym krízam a negatívnym dopadom zmeny klímy, technologického vývoja, či pandemických a iných mimoriadnych situácií a udalostí.

Dňa 24. októbra 2022 boli v priestoroch Gymnázia V. Paulinyho-Tótha v Martine realizované vzdelávacie aktivity v oblasti poskytovania prvej pomoci, vrátane zážitkových foriem výučby prvej pomoci a simulácie mimoriadnych a kritických udalostí s cieľom pripraviť mladých ľudí na ich pohotové zvládanie. Aktivity prebiehali v dvoch oblastiach - CO a poskytovanie prvej pomoci v šiestich  skupinách (striedavo - tri skupiny CO a súčasne tri skupiny poskytovanie prvej pomoci, následne sa skupiny vymenili). Vďaka spolupráci s Fakultou bezpečnostného manažmentu v Žiline, s ktorou dlhodobo spolupracujeme, a tiež s Jesseniovou lekárskou fakultou a Univerzitnou nemocnicou Martin môžeme aktivity realizovať.

ICM, n. o., vytvorilo podmienky mladým ľuďom  k získaniu vedomostí a zručností prostredníctvom odborných lektorov pre tieto oblasti.

Metodika vzdelávania mladých ľudí v rozvoji civilnej ochrany a prvej pomoci vychádzala z potreby napĺňania Koncepcie organizácie a rozvoja civilnej ochrany a krízového riadenia do roku 2027 a z postupov neformálneho vzdelávania. Na záver účastníci vyjadrili svoje dojmy a pocity formou spätnej väzby.

Všetci účastníci projektu, ktorí absolvujú celé vzdelávanie, dostanú informačnú publikáciu Buď vždy pripravený, ktorá obsahuje potrebné informácie - ako v prípade mimoriadnych udalostí reagovať, kde ich hlásiť, ako sa pri nich  zachovať, čo môže mimoriadne situácie vyvolávať, systém evakuácie, poskytnutie základnej prvej pomoci a ďalšie dôležité témy, ktoré rozšíria ich poznatky pre prípad ohrozenia.

Autori publikácie sú odborníci na uvedené témy.

 

https://photos.app.goo.gl/BbLsA5UtdfqjUcWG9

ICM, n. o., tieto podujatia realizujeme s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.


powered by social2s

Projekt: Erasmus+ Druhová diverzita vybraných lokalit v České a Slovenské republice

Projekt: Erasmus+ Legends across Europe

Projekt: IT AKADÉMIA

Projekt: Rozvoj jazykových kompetencií ...

Zvonenie

Rozpis vyučovacích hodín:

1. hodina - 8:00 - 8:45
2. hodina - 8:55 - 9:40
3. hodina - 9:50 - 10:35
4. hodina - 10:55 - 11:40
5. hodina - 11:50 - 12:35
6. hodina - 12:45 - 13:30
7. hodina - 13:40 - 14:25

Projekt: Erasmus+ E.D.G.E.

Dostaň sa k nám !!!

Chcel by si  patriť medzi nás gymnazistov, ale nevieš či na to máš? Takto zisti!!! Nikdy to nebolo ľahšie!!! Stiahni si testy z minulých rokov a vyrieš ich v teple svojej detskej izby. Zistíš ako si na tom a zrazu si uvedomíš, že aj ty patríš k nám :o)

Projekt:Zvýšenie kvality vzdelávania v GVPT

Projekt: Projekt MATH4U

Dotazník spokojnosti

Popularizujeme vedu a environmentálnu výchovu

Vyberte váš jazyk

Najbližšie akcie v škole

  • 26. 9. 2023- KOŽAZ, 3. ročník
  • 27. 9. 2023- KOŽAZ, 3. ročník
  • 28. 9. 2023- KOŽAZ, 3. ročník

Údaje zo školskej meteo stanice.

Predpoveď:

Teplota: -67,8

Pocitová teplota: -73,3

V čase: 24.09.2023 2:35:28

Základné informácie

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
Malá hora 3, 036 01 Martin

Telefón:
+421 43 4133191

Počet študentov:
487

Počet učiteľov:
44

Email:
office@gymmt.sk

EDUID školy:
100008013

Zriaďovateľ:
Žilinský samosprávny kraj

IČO:
000160695

Riaditeľka:
Mgr. Darina Súderová

Image

riaditeľka školy:
+421 43 4213002

sekretariát:
+421 43 4213001

zástupcovia RŠ:
+421 43 4213003

telocvičňa - malá:
+421 43 4213007

matematika:
+421 43 4213009

dejepis a spoločenské vedy:
+421 43 4213010

geografia:
+421 43 4213011

slovenčina - škola:
+421 43 4213012

chémia:
+421 43 4213014

cudzie jazyky:
+421 43 4213015

angličtina:
+421 43 4213016

fyzika:
+421 43 4213017

biológia:
+421 43 4213018

telocvičňa - veľká:
+421 43 4213019

slovenčina - prístavba: 
+421 43 4213023

výchovná poradkyňa, školská špeciálna pedagogička: 
+421 43 4213024

knižnica:
+421 43 4213025

Astronomická pozorovateľňa M. R. Štefánika a

Centrum popularizácie fyziky:
+421 43 4213026

nemčina:
+421 43 4213028

informatika:
+421 43 4213030

vedúca školskej jedálne:
+421 43 4213032

vrátnica:
+421 43 4213005

Používame súbory cookies

Používame funkčné súbory cookies aby sme uskutočnili správne fungovanie stránky. Na tieto údaje dávame veľký pozor a využívame ich iba v nevyhnutnej miere. Súhlasíte s ich uložením?