och živ

https://photos.app.goo.gl/sqvjAkvPU95HyVy89

V rámci aktivít projektu Informačné centrum mladých, n. o., Martin v dňoch 25. až 26. novembra 2022 realizovalo v areáli Snowlandu Valča Kurz prežitia, ktorý bol zameraný na zvyšovanie odolnosti žiakov voči prírodným, mimoriadnym situáciám a udalostiam a na riešenie krízových situácií.

Obsah kurzu:

  • Prístrešky a ako prespať v lese
  • Zakladanie ohňov
  • Základné stravovanie v núdzových podmienkach
  • Úprava vody na pitie
  • Ochrana pred podchladením a prvá pomoc
  • Orientácia bez mapy a buzoly

Súčasťou kurzu prežitia bol workshop na tému poskytovania prvej pomoci pri pobyte v prírode v prípade úrazu alebo ohrozenia zdravia. Žiaci  mali možnosť vypočuť si skutočné príbehy zo života a diskutovať o nich.

Kurz prežitia sme realizovali pod vedením profesionálnych inštruktorov, v prírode si prakticky vyskúšali pripravené úlohy v jednotlivých oblastiach, boli rozdelení do troch skupín, pričom každá z nich vystriedala všetky stanovištia. Naučili sa ako prežiť v prípade ohrozenia, čo je najdôležitejšie pre záchranu života, ako poskytnúť prvú pomoc v prípade úrazu alebo ohrozenia zdravia. Po absolvovaní kurzu prežitia účastníci dostali certifikát.

Podujatia sme realizovali s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

Ing. Helena Ristvejová, ICM, n. o., Martin


powered by social2s

Projekt: Erasmus+ Druhová diverzita vybraných lokalit v České a Slovenské republice

Projekt: Erasmus+ Legends across Europe

Projekt: IT AKADÉMIA

Projekt: Rozvoj jazykových kompetencií ...

Zvonenie

Rozpis vyučovacích hodín:

1. hodina - 8:00 - 8:45
2. hodina - 8:55 - 9:40
3. hodina - 9:50 - 10:35
4. hodina - 10:55 - 11:40
5. hodina - 11:50 - 12:35
6. hodina - 12:45 - 13:30
7. hodina - 13:40 - 14:25

Projekt: Erasmus+ E.D.G.E.

Dostaň sa k nám !!!

Chcel by si  patriť medzi nás gymnazistov, ale nevieš či na to máš? Takto zisti!!! Nikdy to nebolo ľahšie!!! Stiahni si testy z minulých rokov a vyrieš ich v teple svojej detskej izby. Zistíš ako si na tom a zrazu si uvedomíš, že aj ty patríš k nám :o)

Projekt:Zvýšenie kvality vzdelávania v GVPT

Projekt: Projekt MATH4U

Projekt - Učíme sa ...

Dotazník spokojnosti

Popularizujeme vedu a environmentálnu výchovu

Akreditácia na Erazmus+

Vyberte váš jazyk

Najbližšie akcie v škole

  • 12. 3. 2024- EČ a PFIČ maturitnej skúšky zo SJL
  • 13. 3. 2024- EČ a PFIČ maturitnej skúšky z cudzích jazykov
  • 14. 3. 2024- EČ maturitnej skúšky z matematiky
  • 20. 3. 2024- Testovanie 9

Údaje zo školskej meteo stanice.

Predpoveď:

Teplota: -4,8

Pocitová teplota: -7,8

V čase: 10.01.2024 18:03:54

Základné informácie

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
Malá hora 3, 036 01 Martin

Telefón:
+421 43 4133191

Počet študentov:
491

Počet učiteľov:
46

Email:
office@gymmt.sk

EDUID školy:
100008013

Zriaďovateľ:
Žilinský samosprávny kraj

IČO:
000160695

Riaditeľka:
Mgr. Darina Súderová

Image

riaditeľka školy:
+421 43 4213002

sekretariát:
+421 43 4213001

zástupcovia RŠ:
+421 43 4213003

telocvičňa - malá:
+421 43 4213007

matematika:
+421 43 4213009

dejepis a spoločenské vedy:
+421 43 4213010

geografia:
+421 43 4213011

slovenčina - škola:
+421 43 4213012

chémia:
+421 43 4213014

cudzie jazyky:
+421 43 4213015

angličtina:
+421 43 4213016

fyzika:
+421 43 4213017

biológia:
+421 43 4213018

telocvičňa - veľká:
+421 43 4213019

slovenčina - prístavba: 
+421 43 4213023

výchovná poradkyňa, školská špeciálna pedagogička: 
+421 43 4213024

knižnica:
+421 43 4213025

Astronomická pozorovateľňa M. R. Štefánika a

Centrum popularizácie fyziky:
+421 43 4213026

nemčina:
+421 43 4213028

informatika:
+421 43 4213030

vedúca školskej jedálne:
+421 43 4213032

vrátnica:
+421 43 4213005

Používame súbory cookies

Používame funkčné súbory cookies aby sme uskutočnili správne fungovanie stránky. Na tieto údaje dávame veľký pozor a využívame ich iba v nevyhnutnej miere. Súhlasíte s ich uložením?