20221109 112745

https://photos.app.goo.gl/eqWM5ESJAvrUoeYS7

V školskom roku 2022/2023 sa nám podarilo zrealizovať projektové vyučovanie, ktoré absolvovali druháci. Tí si naplánovali témy medzipredmetových projektov. Pod vedením vyučujúcich počas projektových dní pracovali v medzitriednych tímoch a každý tím spracoval tému, ktorá sa týkala dvoch vyučovacích predmetov. Úsilie študentov bolo zavŕšené prezentáciou projektov žiakom 1. ročníka 9. novembra 2022. Druhácke výstupy mali podobu prezentácií, experimentov, videí, webstránky, ale aj iných učebných pomôcok. Podujatie bolo inšpiratívne a vzájomné prepojenie vyučovacích predmetov dokazujú nasledujúce anotácie projektov.

 

Téma 1:  Molekuly lásky

Vyučovacie predmety: slovenský jazyk a literatúra, chémia

Autori: Ema Gomolová, II. A, Alexandra Havrillová, II. A, Lucia Veterníková, II. A, Karin Vladárová, II. A, Jakub Brziak, II. B, Markus Veselovský, II. A, Tobias Voštinák, II. A, Michaela Pašková, II. A  

Konzultantky: Mgr. Denisa Uherová, Mgr. Jana Tavelová 

Molekuly lásky

V našom projekte sme rozpracovali z hľadiska chémie a slovenského jazyka a literatúry tému  lásky, čo sa deje v tele, keď sa zaľúbime. Zamerali sme  sa taktiež na pocity, prežívanie a s tým spojené i slovesné umenie. V praktickej časti sme si skúsili dobovú recitáciu zamilovaných básní, animovanie ľudského tela s motýlikmi v bruchu, začervenania sa i rozšírených zreničiek a nespavosť. Odhaľovali sme vedecké fakty, dozvedeli sme sa  mnoho zaujímavostí. Zdá sa, že táto téma je nevyčerpateľná či už v literatúre, tak aj v chémii.

Molekuly lásky 3

 

Téma 2: Preklad webovej stránky školy do anglického jazyka

Vyučovacie predmety: anglický jazyk, informatika

Autori: Alex Volnová, II. E, Barbora Bocková,  II. E, Sára Obešlová, II. E, Peter Popluhár, II. E, Petra Boháčová, II. E, Richard Dudek, II. E, Viktória Ostapčuková, II. E, Veronika Stupková, II. E

Konzultanti: PaedDr. Tomáš Dudík, Mgr. Daša Hanesová

Preklad webovej stránky školy do anglického jazyka

V rámci nášho projektu sme vyvinuli novú verziu webovej stránky GVPT, ktorá bude dočasne dostupná na testovacej doméne, než bude uvedená do prevádzky na oficiálnej doméne. Najdôležitejší a statický obsah sme preložili do angličtiny, aby bol prístupnejší pre projektových manažérov medzinárodnej spolupráce z iných krajín. Ďalším vylepšením okrem obsahu v angličtine a nového systému správy obsahu (Joomla 4) je chat-bot navrhnutý na uľahčenie vyhľadávania informácií na webovej stránke školy prostredníctvom odpovedí na niektoré často kladené otázky.

IMG 3787

 

Téma 3: Pohyb telies v slnečnej sústave a ich vplyv

Vyučovacie predmety: fyzika, geografia

Autori: Jaško Herbrych, II. B, Matej Slávik, II. B, Matej Porubiský, II. B, Jakub Prachár, II. B, Jakub Matula, II. B, Filip Kudja, II. B, Michal Krčula, II. B

Konzultanti: PaedDr. Jozef Beňuška, PhD.,  Mgr. Sven Orieščik

Pohyb telies v slnečnej sústave a ich vplyv

Cieľom našej práce bolo popísať pohyb telies v slnečnej sústave a ich vplyv. Na začiatku popisujeme objekty v slnečnej sústave (planéty, ich mesiace, najmenšie objekty), mierky-veľkosti týchto telies. Tu sa dostávame ku Keplerovým zákonom, ktoré sú podrobne vysvetlené. Po Keplerových zákonoch vysvetľujeme ročné obdobia na Zemi - obeh Zeme okolo Slnka, rotácia Zeme. Po tejto téme nadviažeme na kalendáre a ich odchýlky. Ako už dlho vieme, náš mesiac je tiež súčasťou slnečnej sústavy a tiež vieme, že na nás vplýva slapovými javmi, toto je ďalšia téma, ktorú podrobne popíšeme. Minulou témou bol náš Mesiac, pri ďalšej téme to nebude inak, budeme sa rozprávať o zatmení Mesiaca, ale aj Slnka. Na koniec prezentácie máme pár zaujímavostí o solárnom systéme.

SS04

 

Téma 4: Prelomoví fyzici, ktorí zmenili históriu

Vyučovacie predmety: fyzika, dejepis

Autorky: Jessica Palovičová, II. A, Nicol Palovičová, II. A, Sabina Benková, II. C, Nikoletta Gonšorová, II. C, Andrea Hýllová, II. C, Zuzana Žiaková, II. C

Konzultanti: PaedDr. Jozef Beňuška, PhD. Mgr. Eva Šimová

Prelomoví fyzici, ktorí zmenili históriu

V našom projekte sme sa snažili spojiť históriu s fyzikou. Cieľom nášho projektu bolo oboznámiť študentov so zaujímavými fyzikmi, bez ktorých by náš svet dnes vyzeral inak. Každý z týchto fyzikov ovplyvnil naše dejiny, ale aj našu súčasnosť.  Ku každému z nich, sme vybrali ich prelomové vynálezy, teórie a pokusy. Pokusy s komentármi boli realizované počas prezentácie. Na záver našej prezentácie sme si pre študentov pripravili krátky kvíz o informáciách, ktoré sa mohli dozvedieť počas prezentácie.

PF03

 

Téma 5: Chémia vo vojne

Vyučovacie predmety: dejepis, chémia

Autori: Ema Berešíková, II. B, Barbora Bernátová, II. B, Estera Dlugošová, II. B, Patrícia Ferencová, II. B, Liana Hulejová, II. B, Bianca Janotová, II. B, Emma Staníčková, II. B

Konzultanti: Mgr. Lucia Brezniaková, Mgr. Michal Majchrák

Chémia vo vojne

V našom projekte sme rozpracovali z hľadiska dejepisu a chémie svetové vojny, chemické zbrane použité vo vojnách a aké účinky spôsobovali na ľudskom tele. V projekte sme zahrnuli aj aké chemické zbrane pozname v súčasnosti, aké dohody o zakázaní chemických zbraní vznikli a aký je momentálny konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou. V praktickej časti sme si ukázali ako fungoval pušný prach vo vojnách na jednoduchom pokuse, ktorý je vytvorený z bežných vecí.

20221109 102852

 

Téma 6: Vaping, fajčenie a ich škodlivé účinky

Vyučovacie predmety: biológia, chémia

Autori: Oliver Smik, II. A, Tomáš Trofimenko, II. A, Ivan Kornuta, II. C, Šimon Štípala, II. A, Zoe Karnetová, II. A, Veronika Kornutová, II. C

Konzultantky: Mgr. Lucia Brezniaková, Mgr. Lucia Smižiková

Vaping, fajčenie a ich škodlivé účinky

Cieľom práce bolo poukázať na problematiku fajčenia cigariet a vape v dnešnej dobe. Na projekte sme pracovali z hľadiska biológie a chémie. Zamerali sme sa na zloženie cigarety a vape po chemickej stránke, ale aj fyzickej. Ďalej sme rozoberali škodlivé účinky fajčenia na zdravie človeka. Práca obsahovala taktiež praktickú časť, kde sme predviedli jednoduchý experiment, ktorým sme poukázali na okamžitý dopad fajčenia na ľudské pľúca. Tento projekt nám umožnil rozšíriť informácie v oblasti fajčenia medzi študentov gymnázia.

20221109 122447

 

Téma 7: Matematika nielen na matematike

Vyučovacie predmety: matematika, občianska náuka

Autori: Adam Žilinčík, II. B, Lukáš Noga, II. B, Maximilián Potaš, II. B, Michaela Blažičková, II. C, Nina Štrbáková, II. C, Barbora Čehelová, II. C, Karolína Petra Vrabcová, II. C

Konzultantky: Mgr. Barbora Fojtíková, Mgr. Anna Bartošová

Matematika nielen na matematike

Cieľom projektu je priblížiť každodenné situácie, v ktorých sa viac či menej v skrytej forme črtá matematika. Nachádza sa v našom živote takmer na každom kroku a nie je taká sivá, ako sa na prvý pohľad zdá. Naším zámerom je predstaviť pomocou ukážok z bežného života svetlú stránku matematiky. Naše fungovanie počas dňa je neustále prepojené s číslami a riešením rôznych problémov. Môžeme povedať, že neexistuje jediné povolanie ani žiadna oblasť života, kde by sa matematika nenachádzala. Týmto projektom sa vám pokúsime vyvrátiť negatívny pohľad na matematiku.

20221109 113941

 

Téma 8:  Jedy naprieč časom

Vyučovacie predmety: chémia, dejepis

Autori: Timea Kuzicová, II. A, Stanislava Cáfalová, II. C, Martin Gondek, II. C, Nikola Jančovičová, II. C, Filip Kontšek, II. C, Andrej Pinďák, II. C, Viktória Vasenková, II. C, Tomáš  Vnučko, II. C

Konzultanti: Mgr. Jana Tavelová, Mgr. Michal Majchrák

Jedy naprieč časom

V našej prezentácií Vám odhalíme históriu jedov a travičstva naprieč dejinami. Dozviete sa základné veci o jedoch a ich delení. Pozrieme sa aj na to, ako sa vyvíjali poznatky o jedoch, a ako sa menili spôsoby ich použitia. Z veľkého množstva historických udalostí spojených s jedmi sme vybrali tie najzaujímavejšie. Porozprávame Vám o strašných osudoch obetí jedov aj o ich nebezpečných používateľoch.  Objasníme ich použitie ako zbraní a liekov. Pripomenieme si tých, čo prišli o život počas ich skúmania. Nakoniec sa pozrieme na pár zaujímavých jedov a ich využitia v dnešnej dobe.

IMG 20221103 123229 1

 

Téma 9: Odkryté zákutia budovy gymnázia

Vyučovacie predmety: dejepis, slovenský jazyk a literatúra

Autori: Barbora Bojnická, II. C, Kristína Branická, II. C, Karol Bujňák, II. A, Viktor Hámorník, II. A, Tomáš Hulej, II. A, Sandra Pareničková, II. C, Ella Trašky, II. C

Konzultantky: Mgr. Katarína Kučmová, Mgr. Eva Šimová

Odkryté zákutia budovy gymnázia

Cieľom nášho projektu je ukázať, ako sa priestory našej školy menili počas jej 155-ročnej histórie. S kamerou a mobilným telefónom sme sa dostali aj na miesta, ktoré bežne študenti nenavštevujú, alebo ich ani nepoznajú. Výsledkom práce nášho tímu je prezentácia o tom, ako sa budova gymnázia postupne menila a modernizovala. Okrem prezentácie sme vytvorili  fotografie menej známych priestorov, nástenku venovanú architektovi terajšej budovy Bohuslavovi Fuchsovi a pútavé video o tajných miestach gymnázia. Súčasťou nášho projektu bol aj záverečný  vedomostný kvíz so zaujímavými fotkami a otázkami.

Tajné zákutia budovy gymnázia 2

 

Téma 10: LGBTQI+ v histórii

Vyučovacie predmety: občianska náuka, etická výchova

Autori: Vivienne Cipárová, II. E, Kristína Fúčeľová, II. E, Ema Hunčíková, II. E, Nina Martinčeková, II. E, Juliana Miklušicová, II. E, Katarína Nociarová, II. E, Dominika Petrášová, II. E, Charlota Ana Tomčíková, II. E, Olívia Vaško, II. E

Konzultantky: Mgr. Denisa Lublinská, Mgr. Zdenka Nemcová

LGBTQI+ v histórii

Náš projekt je zameraný na LGBTI+ komunitu, základné pojmy a definície, ale aj rôzne témy, ktoré sa s danou komunitou spájajú. Cieľom projektu bolo priblížiť mladým ľuďom otázku rovnosti ľudských práv LGBTI+ komunity, ponúknuť priestor na diskusiu a informovať spolužiakov o rôznych možnostiach odborného aj rovesníckeho poradenstva. Príprava projektu zahŕňala teoretický výskum, spracovanie informácií do prezentácie, tvorbu a vyhodnotenie dotazníka, tvorbu informačných plagátov s kontaktmi na linky pomoci, tvorbu slovníka kľúčových slov a tvorbu nálepiek. Obsahom prezentácie boli nasledovné témy: základné pojmy a ich vysvetlenie; rozdiel medzi rodom a pohlavím; vnucovanie, agresia a výsmech voči LGBTQI+ komunite; vplyv kresťanstva na danú komunitu; právny rámec; LGBTQI+ osobnosti v histórii. Dotazník k téme povedomia o danej problematike tvoril dôležitú časť projektu. Respondentmi boli študenti a pedagógovia našej školy, ktorí dotazník vyplnili prostredníctvom aplikácie EduPage. Jeho štatistické vyhodnotenie bolo súčasťou záverečnej prezentácie.

LGBTQI 2

 

Téma 11:  Psychické poruchy človeka naprieč dejinami

Vyučovacie predmety: biológia, dejepis

Autori: Adela Buociková, II. A, Galina Podhorská, II. A, Petra Ličková, II. A, Liliana Raffajová, II. A, Petra Kvasnicová, II. A, Lara Adamčíková, II. A, Alžbeta Krivušová, II. A  

Konzultanti: Mgr. Lucia Smižiková, PaedDr. Pavol Stach

Psychické poruchy človeka naprieč dejinami

Téma psychických porúch je často rozoberaná, no napriek tomu sa o nej ľudia boja hovoriť.  Rozhodli sme sa Vám priblížiť históriu psychických porúch a vývoj ich liečby. Chceli by sme poukázať na dôležitosť psychického zdravia. Dozviete sa o priebehu a histórii liečebných metód.

 

 

Téma 12: Kroje naprieč stredným Slovenskom

Vyučovacie predmety: dejepis, geografia

Autori: Andrea Kevická, II. B, Lucia Harichová, II. B, Antónia Romančíková, II. B, Ema Chvojková, II. B, Terézia Bobeková, II. B, Lukáš Zelenák, II. E, Michal Kořenský, II. E

Konzultanti: Mgr. Katarína Kučmová, Mgr. Barbora Fojtíková

Kroje naprieč stredným Slovenskom

V našom projekte sme sa venovali krojom stredného Slovenska, najmä regiónom Turiec – dedinka Dubové, Liptov – dedinka Komjatná a horné Považie, do ktorého spadá dedinka Terchová. Žiakom našej školy sme ukázali, ako sa dobovo obliekali ľudia žijúci v týchto regiónoch, prečo sa tak obliekali, akú to má spojitosť s polohou regiónu a mnoho ďalšieho. Privítali sme ich chlebom a soľou a na konci sme im ponúkli domáce perníky. Na záver prezentácie sme vyzvali obecenstvo vyskúšať si viazanie ľudovej obuvi – krpcov. Prihlásila sa žiačka, ktorej sa to podarilo a domov si odniesla i sladkú odmenu.

Kroje2

 

Téma 13: Stručná história Homo sapiens. Ako sme za 4 sekundy dobyli svet.

Vyučovacie predmety: biológia, dejepis

Autori: Júlia Hüberová, II. E, Eva Pálešová, II. E, Ema Labantová, II. E, Simona Gregorová, II. E, Veronika Janotová, II. E, Martin Adamják, II. E, Nikolas Budzel, II. E, Adam Krška, II. E

Konzultanti: Mgr. Blanka Havlíková, PaedDr. Pavol Stach


Stručná história Homo sapiens. Ako sme za 4 sekundy dobyli svet.

Medzipredmetový projekt je práca študentov II. E, ktorá v sebe spája poznatky z dejepisu a biológie. Z veľkej časti sa zameriava na tému ľudstva ako takého, jeho pôvodu a následnej evolúcie, antropológie, fyzickej a psychickej diferenciácie od ostatných živočíchov a v neposlednom rade sa zaoberá aj budúcnosťou nášho druhu. Modernou formou počítačovej prezentácie sme sa snažili zrozumiteľne sprostredkovať informácie o minulosti a predstaviť pravdepodobnú budúcnosť. Samostatnú tému sme venovali javom, ktoré majú antropogénny pôvod a chceli sme tak upozorniť na obrovskú zodpovednosť, ktorú máme ako ľudia voči planéte, na ktorej žijeme.

Ako sme dobyli

 

Téma 14: Španielska chrípka a mýty o jej vzniku

Vyučovacie predmety: biológia, španielsky jazyk

Autorky: Rebeka Brozová, II. B, Zoja Kubíková, II. B, Lenka Ivanová, II. B, Natália Vanková, II. B, Sofia Hrivnáková, II. B, Tatiana Bukovská, II. A, Ema Koppová, II. A

Konzultantky: Mgr. Blanka Havlíková, Mgr. Katarína Jatyová

Španielska chrípka a mýty o jej vzniku

V tomto projekte sme sa zamerali na španielsku chrípku a mýty o jej vzniku. Obsahuje informácie o vtedajšej spoločenskej situácii ,v čase, keď ľudstvo muselo čeliť novej, smrteľnej chorobe. Spomenuli sme odhodlaných doktorov, ktorí pomáhali v tejto ťažkej situácii. Stretli sme s podobnou situáciou počas pandémie Covid-19, ale v dnešnej dobe máme lepšie technológie, viac informácií, možností a štúdií. V rámci projektu sme pripravili kvízové otázky, ktoré sa týkali prezentácie a Kahoot kvíz. Španielska chrípka sa navždy zapísala do svetových dejín ako kritické obdobie plné strát na ľudských životoch.

špan. chrípka 4

 

Téma 15: Interrupcie – poďme sa rozprávať

Vyučovacie predmety: občianska náuka, biológia

Autori: Katarína Kozáková, II. A, Romana Laburdová, II. B, Liliana Laurová, II. B, Ema Martinická, II. B, Daniela Stachová, II. B, Zuzana Straková, II. B, Karin Šarlušková, II. B

Konzultantky: Mgr. Blažena Kocholová, Mgr. Zuzana Hrušková

Interrupcie – poďme sa rozprávať

V našom projekte sme sa bližšie pozreli na tému interrupcií. Venovali sme sa potratom v priebehu dejín, nezvyčajným metódam, ktoré sa využívali k usmrteniu plodu a ako sa pristupovalo k ženám,  ktoré zákrok podstúpili. Odpovedali sme aj na súčasné otázky, napríklad kedy môže byť interrupcia vykonaná. Vysvetlili sme, aký je postup pri  žiadosti o umelé ukončenie tehotenstva a na animácii sme priblížili  jeho samotný priebeh. Upozornili sme, aký dopad môže mať interrupcia na zdravie a psychiku ženy, aj keď samotný zákrok nie je dlhý, jeho následky môžu pretrvávať po celý život. Taktiež sme podrobne prebrali vývin plodu do konca prvého trimestra a vysvetlili sme rozdiel medzi spontánnym a umelým potratom. Naším cieľom bolo podať študentom komplexné informácie, aby si bol každý vedomý, čo všetko interrupcia  so sebou prináša. Svet nie je čierny ani biely a osveta v tejto téme je nevyhnutná.

 Interrupcie

Téma 16:  Buď fit!

Vyučovacie predmety: biológia, telesná a športová výchova

Autori: Lea Gregušová, II. C, Marek Priesol,  II. C, Damián Rafael Hanek, II. A, Samuel Lamoš, II. C, Filip Slafkovský, II. C, Lukáš Mihálik, II. C, Lukáš Brestovanský, II. C  

Konzultanti: Mgr. Zuzana Hrušková, Mgr. Jozef Dzimko

Buď fit!

V našom projekte sme rozpracovali problematiku zdravého životného štýlu. Poukázali sme na dôležitosť správnej výživy, potreby kvalitného spánku pre spokojný a zdravý život a tiež sme ponúkli návod ako si môžeme strážiť váhu aj na základe kalorického príjmu jednotlivých skupín potravín. Cieľom projektu nebolo podať komplexný pohľad na všetky zložky, ktoré prispievajú ku kvalitnému a zdravému životu.

IMG 20221109 120237

 


powered by social2s

Projekt: Erasmus+ Druhová diverzita vybraných lokalit v České a Slovenské republice

Projekt: Erasmus+ Legends across Europe

Projekt: IT AKADÉMIA

Projekt: Rozvoj jazykových kompetencií ...

Zvonenie

Rozpis vyučovacích hodín:

1. hodina - 8:00 - 8:45
2. hodina - 8:55 - 9:40
3. hodina - 9:50 - 10:35
4. hodina - 10:55 - 11:40
5. hodina - 11:50 - 12:35
6. hodina - 12:45 - 13:30
7. hodina - 13:40 - 14:25

Projekt: Erasmus+ E.D.G.E.

Dostaň sa k nám !!!

Chcel by si  patriť medzi nás gymnazistov, ale nevieš či na to máš? Takto zisti!!! Nikdy to nebolo ľahšie!!! Stiahni si testy z minulých rokov a vyrieš ich v teple svojej detskej izby. Zistíš ako si na tom a zrazu si uvedomíš, že aj ty patríš k nám :o)

Projekt:Zvýšenie kvality vzdelávania v GVPT

Projekt: Projekt MATH4U

Dotazník spokojnosti

Popularizujeme vedu a environmentálnu výchovu

Vyberte váš jazyk

27. 3. 2023 - preventívne podujatie o škodlivých účinkoch tabakových výrobkov (organizuje Mgr. M. Adamov)

27. - 31. 3. 2023 - exkurzia so zameraním na rozvoj prírodovednej gramotnosti - CERN, Švajčiarsko

29. 3. 2023 - Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých - beseda v klubovni (organizuje Mgr. D. Uherová)

3. 4. 2023 - organizujeme krajské kolo Dejepisnej olympiády

6. - 11. 4. 2023 - veľkonočné prázdniny

12. 4. 2023 - Mediálna gramotnosť (1. časť projektu Úradu vlády SR)

17. 4. 2023 - zasadnutie pedagogickej rady - klasifikácia 3. štvrťroka

17. - 21. 4. 2023 - rovesnícke vzdelávanie pri príležitosti Dňa Zeme (RNDr. J. Beňušková)

25. 4. 2023 - súťaž Anglická pieseň (Mgr. A. Kolláriková)

29. 4. 2023 - Mediálna gramotnosť (2. časť projektu Úradu vlády SR)

2. 5. 2023 - prvý termín prijímacích skúšok na bilingválne štúdium - talentová skúška

4. 5. 2023 - prvý termín prijímacích skúšok na štvorročné štúdium

9. 5. 2023 - druhý termín prijímacích skúšok na štvorročné štúdium

11. 5. 2023 - druhý termín prijímacích skúšok na bilingválne štúdium - talentová skúška

15. 5. 2023 - zasadnutie pedagogickej rady - klasifikácia 2. polroka IV. A, B, C, D, V. E

16. 5. 2023 - slávnostná akadémia - rozlúčka s maturantmi

18. 5. 2023 - začiatok akademického týždňa

25. - 30. 5. 2023 - ústna forma internej časti maturitnej skúšky

1. 6. 2023 - slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

6. 6. 2023 - slávnostné vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže Paulinyho Turiec (Slovesná jar)

21. - 22. 6. 2023 - ústna forma internej časti maturitnej skúšky zo SJL - IV. E

Údaje zo školskej meteo stanice.

Predpoveď:

Teplota: 8,4

Pocitová teplota: 7,7

V čase: 24.03.2023 8:04:03

Základné informácie

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
Malá hora 3, 036 01 Martin

Telefón:
+421 43 4133191

Počet študentov:
491

Počet učiteľov:
44

Email:
office@gymmt.sk

EDUID školy:
100008013

Zriaďovateľ:
Žilinský samosprávny kraj

IČO:
000160695

Riaditeľka:
Mgr. Darina Súderová

Image

riaditeľka školy:
+421 43 4213002

sekretariát:
+421 43 4213001

zástupcovia RŠ:
+421 43 4213003

telocvičňa - malá:
+421 43 4213007

matematika:
+421 43 4213009

dejepis a spoločenské vedy:
+421 43 4213010

geografia:
+421 43 4213011

slovenčina - škola:
+421 43 4213012

chémia:
+421 43 4213014

cudzie jazyky:
+421 43 4213015

angličtina:
+421 43 4213016

fyzika:
+421 43 4213017

biológia:
+421 43 4213018

telocvičňa - veľká:
+421 43 4213019

slovenčina - prístavba: 
+421 43 4213023

výchovná poradkyňa, školská špeciálna pedagogička: 
+421 43 4213024

knižnica:
+421 43 4213025

Astronomická pozorovateľňa M. R. Štefánika a

Centrum popularizácie fyziky:
+421 43 4213026

nemčina:
+421 43 4213028

informatika:
+421 43 4213030

vedúca školskej jedálne:
+421 43 4213032

vrátnica:
+421 43 4213005

Používame súbory cookies

Používame funkčné súbory cookies aby sme uskutočnili správne fungovanie stránky. Na tieto údaje dávame veľký pozor a využívame ich iba v nevyhnutnej miere. Súhlasíte s ich uložením?