Najštudent2023

Dňa 16. mája 2023 počas slávnostnej akadémie pri príležitosti rozlúčky s maturantmi boli vyhlásené výsledky celoročných súťaží GVPT.

 

Naj študent GVPT

Študenti, ktorí celoročne reprezentovali školu v národných a medzinárodných súťažiach, olympiádach, zapájali sa do školských aktivít alebo ich organizovali pre spolužiakov, získali ocenenie Naj študent GVPT:

 1. miesto – Kristián Šarluška, IV. C – 136 bodov,
 2. miesto – Richard Dudek, II. E – 97 bodov,
 3. miesto – Lenka Mokrá, V. E – 75 bodov,
 4. miesto – Jakub Halamík, V. E – 72 bodov,
 5. miesto – Petra Janíková, V. E – 52 bodov,
 6. miesto – Karin Šarlušková, II. B – 51 bodov,
 7. miesto – Marie Bracke, IV. E – 46 bodov,
 8. miesto – Michael Ruman, IV. E – 40 bodov,
 9. miesto – Ema Gomolová, II. A – 37 bodov,
 10. miesto – Veronika Štefanová, III. C – 32 bodov.

Smesuper2023

Sme super

Sme super je veľká medzitriedna súťaž, v ktorej súťažili triedne kolektívy. Triedy organizovali mnoho aktivít nielen pre seba, ale aj rôzne celoškolské podujatia. Zažili spolu veľa neopakovateľných chvíľ v čase mimo vyučovania. Najúspešnejšie triedne kolektívy získali okrem diplomu aj finančnú odmenu:

 1. miesto – I. C a Mgr. Lucia Brezniaková – 195 bodov,
 2. miesto – II. E a Mgr. Jana Pavlíková – 177 bodov,
 3. miesto – I. E a Mgr. Blanka Havlíková – 163 bodov.

Najšportovec2023

Naj športovec GVPT

Za výborné výsledky v športových súťažiach a za reprezentáciu školy na športových podujatiach boli odmenení študenti:

Nina Anna Janovcová, V. E,

Matej Digaňa, IV. C,

Lukáš Ruman, IV. C.

 

Foto: RNDr. J. Beňušková


powered by social2s

Projekt: Erasmus+ Druhová diverzita vybraných lokalit v České a Slovenské republice

Projekt: Erasmus+ Legends across Europe

Projekt: IT AKADÉMIA

Projekt: Rozvoj jazykových kompetencií ...

Zvonenie

Rozpis vyučovacích hodín:

1. hodina - 8:00 - 8:45
2. hodina - 8:55 - 9:40
3. hodina - 9:50 - 10:35
4. hodina - 10:55 - 11:40
5. hodina - 11:50 - 12:35
6. hodina - 12:45 - 13:30
7. hodina - 13:40 - 14:25

Projekt: Erasmus+ E.D.G.E.

Dostaň sa k nám !!!

Chcel by si  patriť medzi nás gymnazistov, ale nevieš či na to máš? Takto zisti!!! Nikdy to nebolo ľahšie!!! Stiahni si testy z minulých rokov a vyrieš ich v teple svojej detskej izby. Zistíš ako si na tom a zrazu si uvedomíš, že aj ty patríš k nám :o)

Projekt:Zvýšenie kvality vzdelávania v GVPT

Projekt: Projekt MATH4U

Dotazník spokojnosti

Popularizujeme vedu a environmentálnu výchovu

Vyberte váš jazyk

Najbližšie akcie v škole

 • 14. 6. 2023- diskusia o strategickej komunikácii a dezinformáciách - 1. a 2. hod. v Barmuseu (III. E s Mgr. Bartošovou, iiiEKO s PaedDr. Stachom)
 • 19. 6. 2023- workshop Antigona (Dotyky a spojenia) – III. A, III. B od 9:00 do 11:00
 • 20. 6. 2023- workshop Antigona (Dotyky a spojenia) – III. C, III. E od 9:00 do 11:00
 • 21. 6. 2023- ústna forma internej časti maturitnej skúšky zo SJL - IV. E
 • 22. 6. 2023- ústna forma internej časti maturitnej skúšky zo SJL - IV. E
 • 30. 6. 2023- odovzdávanie vysvedčení

Údaje zo školskej meteo stanice.

Predpoveď:

Teplota: 19,6

Pocitová teplota: 22,5

V čase: 09.06.2023 13:04:20

Základné informácie

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
Malá hora 3, 036 01 Martin

Telefón:
+421 43 4133191

Počet študentov:
487

Počet učiteľov:
44

Email:
office@gymmt.sk

EDUID školy:
100008013

Zriaďovateľ:
Žilinský samosprávny kraj

IČO:
000160695

Riaditeľka:
Mgr. Darina Súderová

Image

riaditeľka školy:
+421 43 4213002

sekretariát:
+421 43 4213001

zástupcovia RŠ:
+421 43 4213003

telocvičňa - malá:
+421 43 4213007

matematika:
+421 43 4213009

dejepis a spoločenské vedy:
+421 43 4213010

geografia:
+421 43 4213011

slovenčina - škola:
+421 43 4213012

chémia:
+421 43 4213014

cudzie jazyky:
+421 43 4213015

angličtina:
+421 43 4213016

fyzika:
+421 43 4213017

biológia:
+421 43 4213018

telocvičňa - veľká:
+421 43 4213019

slovenčina - prístavba: 
+421 43 4213023

výchovná poradkyňa, školská špeciálna pedagogička: 
+421 43 4213024

knižnica:
+421 43 4213025

Astronomická pozorovateľňa M. R. Štefánika a

Centrum popularizácie fyziky:
+421 43 4213026

nemčina:
+421 43 4213028

informatika:
+421 43 4213030

vedúca školskej jedálne:
+421 43 4213032

vrátnica:
+421 43 4213005

Používame súbory cookies

Používame funkčné súbory cookies aby sme uskutočnili správne fungovanie stránky. Na tieto údaje dávame veľký pozor a využívame ich iba v nevyhnutnej miere. Súhlasíte s ich uložením?