FVT1

FVT2

FVT3Dňa 19. októbra 2018 sa konal FESTIVAL VEDY A TECHNIKY AMAVET 2018 – krajské kolo Žilinský kraj v  priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline – Nová MENZA, ul. Vysokoškolákov č. 26, ktorý je postupovým kolom celoštátnej súťažnej prehliadky vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl. Vedátori tu prezentujú svoju bádateľskú činnosť formou panelovej (posterovej) prezentácie.

Na krajské kolo bolo prihlásených 12 projektov, z toho 3 projekty z Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha Martin, a to: Matej Červeň, IV. A, s projektom Odkrývame neviditeľné, Tomáš Štefanov a Matúš Ondreják, obaja III. B, s projektom Vplyv nápojov na zubnú sklovinu, Michaela Mrníková, IV. D, a Kristína Horanská, III. A, s projektom Závislosť procesu zabúdania od výberu vyučovacej metódy. Projekty hodnotila odborná komisia zložená zo šiestich členov, ktorá po dôkladnom zvážení udelila šesť postupov na celoslovenské finále. Medzi postupujúcimi sú aj študentky z Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha Martin Michaela Mrníková a Kristína Horanská s projektom Závislosť procesu zabúdania od výberu vyučovacej metódy. Celoštátne kolo sa uskutoční 8. a 9. novembra 2018 v Bratislave ako jedno z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku, z ktorého je možný postup na celosvetové finále INTEL-ISEF, ktoré bude začiatkom mája v meste Phoenix, štát Arizona, USA.

Veľké poďakovanie patrí hlavne pedagógom Mgr. Lucii Capko Truchlej, Mgr. Jane Tavelovej a PaedDr. Jozefovi Beňuškovi, PhD., za ich cenné rady a podporu pri príprave a tvorbe projektov našich žiakov.

Hlavnou myšlienkou Festivalu vedy a techniky je podporovať rozvoj vzdelávania, záujem o vedu a techniku a tak pomáhať rozvoju vedomostnej spoločnosti.

doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD.

predseda AMAVET klubu 549


powered by social2s

Projekt: Erasmus+ Druhová diverzita vybraných lokalit v České a Slovenské republice

Projekt: Erasmus+ Legends across Europe

Projekt: IT AKADÉMIA

Projekt: Rozvoj jazykových kompetencií ...

Zvonenie

Rozpis vyučovacích hodín:

1. hodina - 8:00 - 8:45
2. hodina - 8:55 - 9:40
3. hodina - 9:50 - 10:35
4. hodina - 10:55 - 11:40
5. hodina - 11:50 - 12:35
6. hodina - 12:45 - 13:30
7. hodina - 13:40 - 14:25

Projekt: Erasmus+ E.D.G.E.

Dostaň sa k nám !!!

Chcel by si  patriť medzi nás gymnazistov, ale nevieš či na to máš? Takto zisti!!! Nikdy to nebolo ľahšie!!! Stiahni si testy z minulých rokov a vyrieš ich v teple svojej detskej izby. Zistíš ako si na tom a zrazu si uvedomíš, že aj ty patríš k nám :o)

Projekt:Zvýšenie kvality vzdelávania v GVPT

Projekt: Projekt MATH4U

Dotazník spokojnosti

Popularizujeme vedu a environmentálnu výchovu

Akreditácia na Erazmus+

Vyberte váš jazyk

Najbližšie akcie v škole

  • 06. 12. 2023- turnaj vo vybíjanej a mikulášska pošta
  • 08. 12. 2023- exkurzia do Viedne
  • 14. 12. 2023- exkurzia do Krakova
  • 21. 12. 2023- Vianočné trhy pre žiakov a zamestnancov GVPT
  • 22. 12. 2023- Deň otvorených dverí na GVPT

Údaje zo školskej meteo stanice.

Predpoveď:

Teplota: 21,7

Pocitová teplota: 17,7

V čase: 28.11.2023 11:09:56

Základné informácie

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
Malá hora 3, 036 01 Martin

Telefón:
+421 43 4133191

Počet študentov:
491

Počet učiteľov:
46

Email:
office@gymmt.sk

EDUID školy:
100008013

Zriaďovateľ:
Žilinský samosprávny kraj

IČO:
000160695

Riaditeľka:
Mgr. Darina Súderová

Image

riaditeľka školy:
+421 43 4213002

sekretariát:
+421 43 4213001

zástupcovia RŠ:
+421 43 4213003

telocvičňa - malá:
+421 43 4213007

matematika:
+421 43 4213009

dejepis a spoločenské vedy:
+421 43 4213010

geografia:
+421 43 4213011

slovenčina - škola:
+421 43 4213012

chémia:
+421 43 4213014

cudzie jazyky:
+421 43 4213015

angličtina:
+421 43 4213016

fyzika:
+421 43 4213017

biológia:
+421 43 4213018

telocvičňa - veľká:
+421 43 4213019

slovenčina - prístavba: 
+421 43 4213023

výchovná poradkyňa, školská špeciálna pedagogička: 
+421 43 4213024

knižnica:
+421 43 4213025

Astronomická pozorovateľňa M. R. Štefánika a

Centrum popularizácie fyziky:
+421 43 4213026

nemčina:
+421 43 4213028

informatika:
+421 43 4213030

vedúca školskej jedálne:
+421 43 4213032

vrátnica:
+421 43 4213005

Používame súbory cookies

Používame funkčné súbory cookies aby sme uskutočnili správne fungovanie stránky. Na tieto údaje dávame veľký pozor a využívame ich iba v nevyhnutnej miere. Súhlasíte s ich uložením?