G 3 upr

Dňa 20. mája 2019 sa v priestoroch Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha na Malej hore 3 v Martine konala Mestská súťaž autonómnych robotov (MSAR - 2019), ktorú organizoval AMAVET klub 549 z Martina s finančnou podporou mesta Martin v spolupráci s GVPT a  SCVČ Malá hora 3 Martin.

Bola to súťaž v kategórii Racing  – diaľkovo ovládaní roboti postavení z LEGO stavebníc a nelegových modelov.

Súťažilo sa v troch kategóriách, ZŠ, SŠ a nelegový model. Žiaci základných a stredných škôl v Martine tak získali možnosť predviesť výsledky svojej celoročnej práce, získať ocenenia, pričom hodnotiaca komisia pozvala všetkých účastníkov na Celoslovenskú súťaž autonómnych robotov RoboRAVE Slovensko – 2019, ktorá sa uskutoční 18. októbra 2019 v Žiline, v priestoroch Žilinskej univerzity, v ktorej sa bude súťažiť v kategórii SUMO. Súťaže MSAR - 2019 sa v kategórii základných škôl zúčastnili žiaci troch škôl – (ZŠ s MŠ Podhájska ul., ZŠ s MŠ Hurbanova ul. a Gymnázium J. Lettricha) a troch stredných škôl (Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha, SPŠ technická a Gymnázium J. Lettricha) sídliacich v meste Martin. V kategórii ZŠ sa víťazmi stali žiaci z Gymnázia J. Lettricha - Oskar Lettrich a Rastislav Poliak, v kategórii SŠ zvíťazili žiaci SPŠ technickej - Marek Mojík, Peter Romančík a Ondrej Kardoš.

G 2 upr

Víťazom kategórie nelegových modelov sa stal žiak Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha Michal Miškolci.

Víťazom srdečne blahoželáme!

Organizovaním súťaží sa AMAVET klub 549 v Martine snaží propagovať robotiku medzi mladými ľuďmi, vytvárať možnosti pre diskusie o stavbe a programovaní autonómnych robotov a tak vyzdvihovať potrebu vzdelávania medzi mladými ľuďmi.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať mestu Martin za finančné prispenie, Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha za pomoc a poskytnutie priestorov a tiež vedeniu AMAVETu v Bratislave za odbornú pomoc a podporu.

AMAVET – klub 549 v Martine sa svojou činnosťou snaží obmedziť vplyv negatívneho pôsobenia ulice na deti a mládež v našom meste. Organizovaním voľno časových aktivít AMAVET klubom chceme aktívne pôsobiť na mládež a neformálnym vzdelávaním rozvíjať ich schopnosti, talent a umožniť im pripraviť sa na plnohodnotný život v dospelosti.

V Martine dňa 20. mája 2019

doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD.

AMAVET klub 549


powered by social2s

Projekt: Erasmus+ Druhová diverzita vybraných lokalit v České a Slovenské republice

Projekt: Erasmus+ Legends across Europe

Projekt: IT AKADÉMIA

Projekt: Rozvoj jazykových kompetencií ...

Zvonenie

Rozpis vyučovacích hodín:

1. hodina - 8:00 - 8:45
2. hodina - 8:55 - 9:40
3. hodina - 9:50 - 10:35
4. hodina - 10:55 - 11:40
5. hodina - 11:50 - 12:35
6. hodina - 12:45 - 13:30
7. hodina - 13:40 - 14:25

Projekt: Erasmus+ E.D.G.E.

Dostaň sa k nám !!!

Chcel by si  patriť medzi nás gymnazistov, ale nevieš či na to máš? Takto zisti!!! Nikdy to nebolo ľahšie!!! Stiahni si testy z minulých rokov a vyrieš ich v teple svojej detskej izby. Zistíš ako si na tom a zrazu si uvedomíš, že aj ty patríš k nám :o)

Projekt:Zvýšenie kvality vzdelávania v GVPT

Projekt: Projekt MATH4U

Dotazník spokojnosti

Popularizujeme vedu a environmentálnu výchovu

Akreditácia na Erazmus+

Vyberte váš jazyk

Najbližšie akcie v škole

  • 06. 12. 2023- turnaj vo vybíjanej a mikulášska pošta
  • 08. 12. 2023- exkurzia do Viedne
  • 14. 12. 2023- exkurzia do Krakova
  • 21. 12. 2023- Vianočné trhy pre žiakov a zamestnancov GVPT
  • 22. 12. 2023- Deň otvorených dverí na GVPT

Údaje zo školskej meteo stanice.

Predpoveď:

Teplota: 21,7

Pocitová teplota: 17,7

V čase: 28.11.2023 11:09:56

Základné informácie

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
Malá hora 3, 036 01 Martin

Telefón:
+421 43 4133191

Počet študentov:
491

Počet učiteľov:
46

Email:
office@gymmt.sk

EDUID školy:
100008013

Zriaďovateľ:
Žilinský samosprávny kraj

IČO:
000160695

Riaditeľka:
Mgr. Darina Súderová

Image

riaditeľka školy:
+421 43 4213002

sekretariát:
+421 43 4213001

zástupcovia RŠ:
+421 43 4213003

telocvičňa - malá:
+421 43 4213007

matematika:
+421 43 4213009

dejepis a spoločenské vedy:
+421 43 4213010

geografia:
+421 43 4213011

slovenčina - škola:
+421 43 4213012

chémia:
+421 43 4213014

cudzie jazyky:
+421 43 4213015

angličtina:
+421 43 4213016

fyzika:
+421 43 4213017

biológia:
+421 43 4213018

telocvičňa - veľká:
+421 43 4213019

slovenčina - prístavba: 
+421 43 4213023

výchovná poradkyňa, školská špeciálna pedagogička: 
+421 43 4213024

knižnica:
+421 43 4213025

Astronomická pozorovateľňa M. R. Štefánika a

Centrum popularizácie fyziky:
+421 43 4213026

nemčina:
+421 43 4213028

informatika:
+421 43 4213030

vedúca školskej jedálne:
+421 43 4213032

vrátnica:
+421 43 4213005

Používame súbory cookies

Používame funkčné súbory cookies aby sme uskutočnili správne fungovanie stránky. Na tieto údaje dávame veľký pozor a využívame ich iba v nevyhnutnej miere. Súhlasíte s ich uložením?