OsL 3

Dňa 24. mája 2019 sa žiaci druhého ročníka zúčastnili dvoch workshopov, ktoré organizovalo Informačné centrum mladých Martin v rámci aktivít projektu Programov pre mládež na roky 2014-2020 v oblasti primárnej prevencie negatívnych sociálno-patologických javov. Workshopy sa konali v priestoroch klubovne Gymnázia V. Paulinyho Tótha v Martine na tému Ľudské práva a obchodovanie s ľuďmi.

Ich hlavným cieľom bolo zvýšiť povedomie o rôznych sociálno-patologických javoch v spoločnosti a informovanosť mladých ľudí o ľudských právach, o nebezpečenstve obchodovania s ľuďmi a možnostiach jeho predchádzania. Pozvanie prijala kpt. PhDr. Ľudmila Húsková, PhD., z oddelenia prevencie Okresného riaditeľstva policajného zboru SR v Martine, ktorá účastníkom priblížila problematiku tohto závažného fenoménu, ktorý sa rozširuje nielen v Európe, ale aj v mnohých krajinách po celom svete. Mladým ľuďom sme vysvetlili spôsoby konania, ktorými sa dá negatívnym javom predchádzať, v čom byť opatrní a v prípade nebezpečenstva ako sa chrániť a na koho sa obrátiť. Podané informácie, týkajúce sa problematiky Ľudských práv a obchodovania s ľuďmi, boli prezentované zaujímavou formou na profesionálnej úrovni. Po tejto časti nasledovala diskusia, v ktorej žiaci mali možnosť diskutovať na rôzne súvisiace témy ako otroctvo, prostitúcia, obchodovanie s orgánmi, nútená práca a možná prevencia. Vďaka lektorke sme sa dotkli aj tém o trestnej činnosti mladistvých osôb, čomu sa majú mladiství a deti vyhýbať hlavne pri komunikácii na sociálnych sieťach, o nástrahách internetu a ako tomu všetkému predchádzať. Na záver sa žiaci zapojili do kvízu, víťazi boli ocenení vecnými cenami.

ICM Martin realizuje už niekoľko rokov aktivity v oblasti prevencie sociálno-patologických javov, nakoľko veľa mladých ľudí končiacich stredné školy chce ísť pracovať a študovať do zahraničia a preto si  uvedomujeme nevyhnutnosť prevencie, ktorou sa už viac rokov zaoberáme. Veď prevencia je viac ako regresia.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať vedeniu Gymnázia V. Paulinyho Tótha v Martine za spoluprácu a pani lektorke kpt. PhDr. Ľudmile Húskovej, PhD. za to, že prijala naše pozvanie.

Toto podujatie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Programy pre mládež 2014 - 2020, ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

OsL 1

OsL 2


powered by social2s

Projekt: Erasmus+ Druhová diverzita vybraných lokalit v České a Slovenské republice

Projekt: Erasmus+ Legends across Europe

Projekt: IT AKADÉMIA

Projekt: Rozvoj jazykových kompetencií ...

Zvonenie

Rozpis vyučovacích hodín:

1. hodina - 8:00 - 8:45
2. hodina - 8:55 - 9:40
3. hodina - 9:50 - 10:35
4. hodina - 10:55 - 11:40
5. hodina - 11:50 - 12:35
6. hodina - 12:45 - 13:30
7. hodina - 13:40 - 14:25

Projekt: Erasmus+ E.D.G.E.

Dostaň sa k nám !!!

Chcel by si  patriť medzi nás gymnazistov, ale nevieš či na to máš? Takto zisti!!! Nikdy to nebolo ľahšie!!! Stiahni si testy z minulých rokov a vyrieš ich v teple svojej detskej izby. Zistíš ako si na tom a zrazu si uvedomíš, že aj ty patríš k nám :o)

Projekt:Zvýšenie kvality vzdelávania v GVPT

Projekt: Projekt MATH4U

Dotazník spokojnosti

Popularizujeme vedu a environmentálnu výchovu

Akreditácia na Erazmus+

Vyberte váš jazyk

Najbližšie akcie v škole

  • 06. 12. 2023- turnaj vo vybíjanej a mikulášska pošta
  • 08. 12. 2023- exkurzia do Viedne
  • 14. 12. 2023- exkurzia do Krakova
  • 21. 12. 2023- Vianočné trhy pre žiakov a zamestnancov GVPT
  • 22. 12. 2023- Deň otvorených dverí na GVPT

Údaje zo školskej meteo stanice.

Predpoveď:

Teplota: 21,7

Pocitová teplota: 17,7

V čase: 28.11.2023 11:09:56

Základné informácie

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
Malá hora 3, 036 01 Martin

Telefón:
+421 43 4133191

Počet študentov:
491

Počet učiteľov:
46

Email:
office@gymmt.sk

EDUID školy:
100008013

Zriaďovateľ:
Žilinský samosprávny kraj

IČO:
000160695

Riaditeľka:
Mgr. Darina Súderová

Image

riaditeľka školy:
+421 43 4213002

sekretariát:
+421 43 4213001

zástupcovia RŠ:
+421 43 4213003

telocvičňa - malá:
+421 43 4213007

matematika:
+421 43 4213009

dejepis a spoločenské vedy:
+421 43 4213010

geografia:
+421 43 4213011

slovenčina - škola:
+421 43 4213012

chémia:
+421 43 4213014

cudzie jazyky:
+421 43 4213015

angličtina:
+421 43 4213016

fyzika:
+421 43 4213017

biológia:
+421 43 4213018

telocvičňa - veľká:
+421 43 4213019

slovenčina - prístavba: 
+421 43 4213023

výchovná poradkyňa, školská špeciálna pedagogička: 
+421 43 4213024

knižnica:
+421 43 4213025

Astronomická pozorovateľňa M. R. Štefánika a

Centrum popularizácie fyziky:
+421 43 4213026

nemčina:
+421 43 4213028

informatika:
+421 43 4213030

vedúca školskej jedálne:
+421 43 4213032

vrátnica:
+421 43 4213005

Používame súbory cookies

Používame funkčné súbory cookies aby sme uskutočnili správne fungovanie stránky. Na tieto údaje dávame veľký pozor a využívame ich iba v nevyhnutnej miere. Súhlasíte s ich uložením?