skolenie lidrov1

https://photos.app.goo.gl/gX2msFqx66X4QLXS9

Členstvo v žiackom parlamente nám často prináša rôzne zaujímavé príležitosti, akou nedávno bolo aj školenie lídrov žiackych školských rád, na ktorom nás reprezentovali naše dve členky - Karin Calíková a Nina Mária Reištetterová.     

Školenie pozostávalo z troch častí, ktoré spolu trvali 60 hodín. Prezenčné časti obsahujúce rozličné bloky s veľkým množstvom tém sa uskutočnili v penzióne Čierna pani v Martine. Dievčatá sa dozvedeli viac o témach, ako sú Efektívna komunikácia, Spätná väzba, Zostavenie a vedenie prezentácie, Legislatíva týkajúca sa školského parlamentu, Definovanie a typológia tímov, Základy SWOT analýzy, Motivácia, Líderstvo, ale i Základy projektového manažmentu. Dištančná časť pozostávala z vytvorenia SWOT analýzy školského parlamentu a organizácie nimi zvolenej aktivity. V priebehu marca sme mali možnosť si všimnúť, že na našej škole prebehla zbierka na pomoc Ukrajine, ktorá bola prvou z aktivít prezentovaných na školení. Ďalšou aktivitou boli obľúbené instagramové kvízy, na ktoré môžete natrafiť aj počas týchto dní na našom instagrame @gvptzsr. Na záver sa písal test, ktorý pozostával zo všetkých preberaných tém. Po jeho úspešnom absolvovaní boli všetci ocenení certifikátmi a drobnosťami na pamiatku.

Ako dievčatá samy uviedli, školenie bolo pre ne veľmi obohacujúce. Naučili sa množstvo nových vecí, ktoré sa snažia využívať aj v praxi. Taktiež spoznali nových ľudí so spoločnými záujmami, s ktorými si vymenili skúsenosti a nápady na budúce aktivity. Ak by sa mali možnosť znovu zapojiť do podobného projektu, určite by neváhali.

Školenie organizovala Rada mládeže Žilinského kraja pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.


powered by social2s

Projekt: Erasmus+ Druhová diverzita vybraných lokalit v České a Slovenské republice

Projekt: Erasmus+ Legends across Europe

Projekt: IT AKADÉMIA

Projekt: Rozvoj jazykových kompetencií ...

Zvonenie

Rozpis vyučovacích hodín:

1. hodina - 8:00 - 8:45
2. hodina - 8:55 - 9:40
3. hodina - 9:50 - 10:35
4. hodina - 10:55 - 11:40
5. hodina - 11:50 - 12:35
6. hodina - 12:45 - 13:30
7. hodina - 13:40 - 14:25

Projekt: Erasmus+ E.D.G.E.

Projekt:Zvýšenie kvality vzdelávania v GVPT

Projekt: Projekt MATH4U

Projekt - Učíme sa ...

Dotazník spokojnosti

Popularizujeme vedu a environmentálnu výchovu

Akreditácia na Erazmus+

Projekt: Kto do teba hoaxom – ty do neho faktom

Vyberte váš jazyk

Najbližšie akcie v škole

  • 01. 7. 2024-30. 8. 2024- letné prázdniny

Údaje zo školskej meteo stanice.

Predpoveď:

Teplota: 28,2

Pocitová teplota: 29,2

V čase: 18.07.2024 17:22:11

Základné informácie

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
Malá hora 3, 036 01 Martin

Telefón:
+421 43 4133191

Počet študentov:
491

Počet učiteľov:
46

Email:
office@gymmt.sk

EDUID školy:
100008013

Zriaďovateľ:
Žilinský samosprávny kraj

IČO:
000160695

Riaditeľka:
Mgr. Darina Súderová

Image

riaditeľka školy:
+421 43 4213002

sekretariát:
+421 43 4213001

zástupcovia RŠ:
+421 43 4213003

telocvičňa - malá:
+421 43 4213007

matematika:
+421 43 4213009

dejepis a spoločenské vedy:
+421 43 4213010

geografia:
+421 43 4213011

slovenčina - škola:
+421 43 4213012

chémia:
+421 43 4213014

cudzie jazyky:
+421 43 4213015

angličtina:
+421 43 4213016

fyzika:
+421 43 4213017

biológia:
+421 43 4213018

telocvičňa - veľká:
+421 43 4213019

slovenčina - prístavba: 
+421 43 4213023

výchovná poradkyňa, školská špeciálna pedagogička: 
+421 43 4213024

knižnica:
+421 43 4213025

Astronomická pozorovateľňa M. R. Štefánika a

Centrum popularizácie fyziky:
+421 43 4213026

nemčina:
+421 43 4213028

informatika:
+421 43 4213030

vedúca školskej jedálne:
+421 43 4213032

vrátnica:
+421 43 4213005

Používame súbory cookies

Používame funkčné súbory cookies aby sme uskutočnili správne fungovanie stránky. Na tieto údaje dávame veľký pozor a využívame ich iba v nevyhnutnej miere. Súhlasíte s ich uložením?