informan letk podozriv spoloenstv slovensk jazyk 1 01

Podozrivé spoločenstvá - informačný leták

Leták Podozrivé spoločenstvá vznikol v spolupráci Ministerstva kultúry SR a Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch pri MPSVaR. Leták je určený pre deti, ich rodičov a učiteľov, ale aj pre všetkých, ktorí s deťmi a mládežou pracujú. Jeho cieľom je zvýšenie informovanosti o možných rizikách nevhodného ovplyvňovania detí a mládeže svetonázorovými skupinami, resp. o rizikách pôsobenia negatívnych spirituálnych spoločenstiev na deti a mládež, a zároveň poskytovanie informácií o možnostiach pomoci a príslušné kontakty. Leták je prístupný aj v jazykoch národnostných menšín (v maďarskom, rómskom, rusínskom, ukrajinskom a nemeckom).

Ministerstvo kultúry zároveň pripravuje realizovanie vzdelávacích aktivít pre širšiu odbornú verejnosť pracujúcu s deťmi a mládežou v predmetnej oblasti. Ambíciou ministerstva je vytvoriť stabilný a komunikačne operatívne prepojený medzirezortný tím, ktorý by pod záštitou cirkevného odboru prepájal jednotlivých aktérov schopných pomôcť deťom a ich rodičom pri riešení problémov. V blízkej budúcnosti v spolupráci s odborníčkami a odborníkmi ministerstvo kultúry pripraví metodickú príručku k práci s letákom a prevencii v tejto oblasti.

Téma ochrany detí pred manipulatívnymi svetonázorovými a spirituálnymi skupinami je v súčasnosti veľmi aktuálna, odborníkov v tejto oblasti nie je veľa.

Tlačová správa MKSR k letáku o nebezpečných spoločenstvách:

https://www.google.com/url?q=https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/medialny-servis/aktuality-ministerstva-kultury/ministerstvo-kultury-iniciuje-projekt-na-ochranu-deti-pred-manipulativnymi-skupinami/&source=gmail&ust=1670057987339000&usg=AOvVaw0ZTvSk1ZumUxxAYF-MRJ8M">https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/medialny-servis/aktuality-ministerstva-kultury/ministerstvo-kultury-iniciuje-projekt-na-ochranu-deti-pred-manipulativnymi-skupinami/

Leták nájdete aj vo všetkých jazykových mutáciách na webe min. kultúry za účelom ďalšieho využitia v oblasti prevencie:

https://www.google.com/url?q=https://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/cirkvi-a-nabozenske-spolocnosti/dokumenty/&source=gmail&ust=1670057987339000&usg=AOvVaw18qTEfkREkyTKk308S-5iH">https://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/cirkvi-a-nabozenske-spolocnosti/dokumenty/

 


powered by social2s

Projekt: Erasmus+ Druhová diverzita vybraných lokalit v České a Slovenské republice

Projekt: Erasmus+ Legends across Europe

Projekt: IT AKADÉMIA

Projekt: Rozvoj jazykových kompetencií ...

Zvonenie

Rozpis vyučovacích hodín:

1. hodina - 8:00 - 8:45
2. hodina - 8:55 - 9:40
3. hodina - 9:50 - 10:35
4. hodina - 10:55 - 11:40
5. hodina - 11:50 - 12:35
6. hodina - 12:45 - 13:30
7. hodina - 13:40 - 14:25

Projekt: Erasmus+ E.D.G.E.

Dostaň sa k nám !!!

Chcel by si  patriť medzi nás gymnazistov, ale nevieš či na to máš? Takto zisti!!! Nikdy to nebolo ľahšie!!! Stiahni si testy z minulých rokov a vyrieš ich v teple svojej detskej izby. Zistíš ako si na tom a zrazu si uvedomíš, že aj ty patríš k nám :o)

Projekt:Zvýšenie kvality vzdelávania v GVPT

Projekt: Projekt MATH4U

Dotazník spokojnosti

Popularizujeme vedu a environmentálnu výchovu

Vyberte váš jazyk

Najbližšie akcie v škole

  • 26. 9. 2023- KOŽAZ, 3. ročník
  • 27. 9. 2023- KOŽAZ, 3. ročník
  • 28. 9. 2023- KOŽAZ, 3. ročník

Údaje zo školskej meteo stanice.

Predpoveď:

Teplota: -67,8

Pocitová teplota: -73,3

V čase: 24.09.2023 2:11:58

Základné informácie

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
Malá hora 3, 036 01 Martin

Telefón:
+421 43 4133191

Počet študentov:
487

Počet učiteľov:
44

Email:
office@gymmt.sk

EDUID školy:
100008013

Zriaďovateľ:
Žilinský samosprávny kraj

IČO:
000160695

Riaditeľka:
Mgr. Darina Súderová

Image

riaditeľka školy:
+421 43 4213002

sekretariát:
+421 43 4213001

zástupcovia RŠ:
+421 43 4213003

telocvičňa - malá:
+421 43 4213007

matematika:
+421 43 4213009

dejepis a spoločenské vedy:
+421 43 4213010

geografia:
+421 43 4213011

slovenčina - škola:
+421 43 4213012

chémia:
+421 43 4213014

cudzie jazyky:
+421 43 4213015

angličtina:
+421 43 4213016

fyzika:
+421 43 4213017

biológia:
+421 43 4213018

telocvičňa - veľká:
+421 43 4213019

slovenčina - prístavba: 
+421 43 4213023

výchovná poradkyňa, školská špeciálna pedagogička: 
+421 43 4213024

knižnica:
+421 43 4213025

Astronomická pozorovateľňa M. R. Štefánika a

Centrum popularizácie fyziky:
+421 43 4213026

nemčina:
+421 43 4213028

informatika:
+421 43 4213030

vedúca školskej jedálne:
+421 43 4213032

vrátnica:
+421 43 4213005

Používame súbory cookies

Používame funkčné súbory cookies aby sme uskutočnili správne fungovanie stránky. Na tieto údaje dávame veľký pozor a využívame ich iba v nevyhnutnej miere. Súhlasíte s ich uložením?