foto k č. 7 Dejepisná konferencia Boris Hnila

Spoločenskovedný predmet, ktorý poskytuje študentom prehľad národných a svetových dejín v nadväznosti na ostatné spoločenskovedné predmety a obsahovo spĺňa požiadavky vzdelávacieho štandardu z dejepisu pre gymnáziá.

Tematické plány v jednotlivých ročníkoch vychádzajú z požiadaviek ŠVP.

V 1.-3. ročníku sa dejepis vyučuje 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne.

 1. ročník:   Úvod do štúdia dejepisu, pravek, starovek, začiatky novoveku
 2. ročník:   Novovek
 3. ročník:   Dejiny 20. – 21. storočia

 

Záujemcovia o prehlbovanie a rozširovanie poznatkov z histórie majú možnosť navštevovať Seminár z dejepisu:

-  v 3. ročníku  – 2 hodiny týždenne /66 hodín ročne, so zameraním na učivo, ktoré bolo v 1. a 2. ročníku preberané iba okrajovo alebo vôbec,

- v 4. ročníku – 4 hodiny týždenne /120 hodín ročne, so zameraním na opakovanie a systematizáciu učiva a prípravu na maturitnú skúšku.

Obsahovo dejepisný seminár vychádza z cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z dejepisu. 

Študenti využívajú okrem učebníc a dejepisných atlasov aj časopisy Historická revue a História, odbornú učebňu vybavenú informačno-komunikačnými technológiami a mapami. Súčasťou odbornej učebne je aj dejepisná knižnica.

Každoročne sa študenti zapájajú a úspešne reprezentujú školu v súťažiach s historickou
tematikou. Sú to napr. súťaže:   

 • Dejepisná olympiáda
 • SOČ z dejepisu
 • Česko-slovenská dejepisná súťaž
 • Školská dejepisná korešpondenčná súťaž

Organizujeme exkurzie, dejepisné konferencie pri príležitosti významných výročí, besedy prednášky.  
Pri vyučovaní využívame aktuálnu ponuku expozícií martinských múzeí.
So Slovenským národným múzeom spolupracujeme aj na projekte Bádanie v múzeu.


powered by social2s

Projekt: Erasmus+ Druhová diverzita vybraných lokalit v České a Slovenské republice

Projekt: Erasmus+ Legends across Europe

Projekt: IT AKADÉMIA

Projekt: Rozvoj jazykových kompetencií ...

Zvonenie

Rozpis vyučovacích hodín:

1. hodina - 8:00 - 8:45
2. hodina - 8:55 - 9:40
3. hodina - 9:50 - 10:35
4. hodina - 10:55 - 11:40
5. hodina - 11:50 - 12:35
6. hodina - 12:45 - 13:30
7. hodina - 13:40 - 14:25

Projekt: Erasmus+ E.D.G.E.

Dostaň sa k nám !!!

Chcel by si  patriť medzi nás gymnazistov, ale nevieš či na to máš? Takto zisti!!! Nikdy to nebolo ľahšie!!! Stiahni si testy z minulých rokov a vyrieš ich v teple svojej detskej izby. Zistíš ako si na tom a zrazu si uvedomíš, že aj ty patríš k nám :o)

Projekt:Zvýšenie kvality vzdelávania v GVPT

Projekt: Projekt MATH4U

Projekt - Učíme sa ...

Dotazník spokojnosti

Popularizujeme vedu a environmentálnu výchovu

Akreditácia na Erazmus+

Vyberte váš jazyk

Najbližšie akcie v škole

 • 12. 3. 2024- EČ a PFIČ maturitnej skúšky zo SJL
 • 13. 3. 2024- EČ a PFIČ maturitnej skúšky z cudzích jazykov
 • 14. 3. 2024- EČ maturitnej skúšky z matematiky
 • 20. 3. 2024- Testovanie 9

Údaje zo školskej meteo stanice.

Predpoveď:

Teplota: -4,8

Pocitová teplota: -7,8

V čase: 10.01.2024 18:03:54

Základné informácie

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
Malá hora 3, 036 01 Martin

Telefón:
+421 43 4133191

Počet študentov:
491

Počet učiteľov:
46

Email:
office@gymmt.sk

EDUID školy:
100008013

Zriaďovateľ:
Žilinský samosprávny kraj

IČO:
000160695

Riaditeľka:
Mgr. Darina Súderová

Image

riaditeľka školy:
+421 43 4213002

sekretariát:
+421 43 4213001

zástupcovia RŠ:
+421 43 4213003

telocvičňa - malá:
+421 43 4213007

matematika:
+421 43 4213009

dejepis a spoločenské vedy:
+421 43 4213010

geografia:
+421 43 4213011

slovenčina - škola:
+421 43 4213012

chémia:
+421 43 4213014

cudzie jazyky:
+421 43 4213015

angličtina:
+421 43 4213016

fyzika:
+421 43 4213017

biológia:
+421 43 4213018

telocvičňa - veľká:
+421 43 4213019

slovenčina - prístavba: 
+421 43 4213023

výchovná poradkyňa, školská špeciálna pedagogička: 
+421 43 4213024

knižnica:
+421 43 4213025

Astronomická pozorovateľňa M. R. Štefánika a

Centrum popularizácie fyziky:
+421 43 4213026

nemčina:
+421 43 4213028

informatika:
+421 43 4213030

vedúca školskej jedálne:
+421 43 4213032

vrátnica:
+421 43 4213005

Používame súbory cookies

Používame funkčné súbory cookies aby sme uskutočnili správne fungovanie stránky. Na tieto údaje dávame veľký pozor a využívame ich iba v nevyhnutnej miere. Súhlasíte s ich uložením?