Mária v Dubline

1639397716520 2

Moja účasť na štruktúrovanom  kurze v  Dubline bola moja úplne nová skúsenosť, v ktorej sa prepojili didaktika matematiky s anglickým jazykoma nádhernou prírodou Írska. Tesne pred vycestovaním sa zdalo, že pandemická situácia moju cestu neumožní, ale napokon sa všetko podarilo,  aj keď v rámci prísnych covid opatrení.

https://photos.app.goo.gl/1TLdpSPCbaugymtV6

Po príchode do Dublinu som sa v rámci spoznávania krajiny v prvý deň vybrala na výlet do rybárskeho mestečka Howth, kde som obdivovala pôsobivé skalné pobrežie a rybárske obchodíky. Strávila som v tomto prostredí celý deň. Príroda je aj tomto ročnom období v Írsku krásne zelená. Pobrežné mestečká sa mi páčili, a preto som aj ďalší deň strávila v mestečku Bray.

V pondelok už môj pobyt nabral študijný charakter a počas dopoludňajších hodín som sa spoznala s ďalšími učiteľmi matematiky. Naša prvá lekcia bola o írskom vzdelávacom systéme a novej koncepcii, ktorú zavádzajú. Zdieľali sme tiež medzi sebou vzdelávacie systémy a koncepcie. Naša skupina sa skladala z učiteľov z Čiech, Talianska a Francúzska.  Poobedný program bol vyplnený spoznávaním Dublinu a jeho histórie s profesionálnym sprievodcom.

1639397716549 1m

Program na utorok bol vyplnený informáciami o metóde CLIL s množstvom praktických ukážok a workshopom. Dozvedeli sme sa, akými spôsobmi je možné túto metódu aplikovať v predmete matematika a vyskúšali sme si modelovú hodinu.

Na stredu bola pôvodne naplánovaná návšteva školy, nakoľko však pandemická situácia neumožňovala vstup na pôdu školy, bol zvolený náhradný program. Boli sme na prehliadke Science Gallery a tiež v Botanickej záhrade.

Štvrtok a piatok sme strávili v spoločnosti dvoch výnimočných učiteľov, ktorí si pre nás pripravili množstvo nových nápadov pre vyučovanie matematiky zážitkovou formou. Dostali sme veľké množstvo materiálov a pracovných listov, ako inšpiráciu pre hodiny matematiky. Úlohy, ktoré sme spoločne riešili, boli plné praktických príkladov. Mňa veľmi zaujala metóda kreslenia grafov goniometrických funkcií do obdĺžnika, ktorú budem určite používať na svojich hodinách,  nakoľko je veľmi názorná a jednoduchá, a tak  žiaci oveľa ľahšie dokážu popísať jednotlivé vlastnosti daných funkcií. Zaujímavý tiež bol pre mňa poznatok o metódach, ktoré využívajú pri vysvetľovaní učiva funkčných hodnôt a už som ich aj použila na svojej hodine. Dozvedeli sme sa tiež, aké úlohy žiaci riešia v rámci záverečných testov na strednej škole, aké bodovanie používajú.

Poobedný program bol opäť zameraný na múzeá a to konkrétne Múzeum histórie a archeológie. Spoločné aktivity boli veľmi dôležité na získavanie nových kontaktov pre spoluprácu. Spolu s učiteľmi z Talianska by sme do budúcnosti chceli spolupracovať  na spoločnom  projekte, do ktorého by sme zapojili našich študentov, aby rozvíjali svoje vedomosti v oblasti štatistiky.

Môj posledný deň som opäť využila na návštevu mestečka Howth, kde sme spolu s mojimi kolegami ukončili krásny pobyt, plný nových inšpirácií, nápadov, kontaktov a spoločných zážitkov.

Myslím si, že táto skúsenosť bola pre mňa veľmi výnimočná, z pohľadu profesijneho rastu a okrem nových nápadov v oblasti matematiky som sa tiež zdokonalila v angličtine a spoznala nových kolegov. Som rada, že som sa zúčastnila kurzu Erasmus Plus a môžem zdieľať nové metódy, materiály so svojimi žiakmi aj s kolegami.


powered by social2s

Projekt: Erasmus+ Druhová diverzita vybraných lokalit v České a Slovenské republice

Projekt: Erasmus+ Legends across Europe

Projekt: IT AKADÉMIA

Projekt: Rozvoj jazykových kompetencií ...

Zvonenie

Rozpis vyučovacích hodín:

1. hodina - 8:00 - 8:45
2. hodina - 8:55 - 9:40
3. hodina - 9:50 - 10:35
4. hodina - 10:55 - 11:40
5. hodina - 11:50 - 12:35
6. hodina - 12:45 - 13:30
7. hodina - 13:40 - 14:25

Projekt: Erasmus+ E.D.G.E.

Dostaň sa k nám !!!

Chcel by si  patriť medzi nás gymnazistov, ale nevieš či na to máš? Takto zisti!!! Nikdy to nebolo ľahšie!!! Stiahni si testy z minulých rokov a vyrieš ich v teple svojej detskej izby. Zistíš ako si na tom a zrazu si uvedomíš, že aj ty patríš k nám :o)

Projekt:Zvýšenie kvality vzdelávania v GVPT

Projekt: Projekt MATH4U

Dotazník spokojnosti

Popularizujeme vedu a environmentálnu výchovu

Akreditácia na Erazmus+

Vyberte váš jazyk

Najbližšie akcie v škole

  • 06. 12. 2023- turnaj vo vybíjanej a mikulášska pošta
  • 08. 12. 2023- exkurzia do Viedne
  • 14. 12. 2023- exkurzia do Krakova
  • 21. 12. 2023- Vianočné trhy pre žiakov a zamestnancov GVPT
  • 22. 12. 2023- Deň otvorených dverí na GVPT

Údaje zo školskej meteo stanice.

Predpoveď:

Teplota: 21,7

Pocitová teplota: 17,7

V čase: 28.11.2023 11:09:56

Základné informácie

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
Malá hora 3, 036 01 Martin

Telefón:
+421 43 4133191

Počet študentov:
491

Počet učiteľov:
46

Email:
office@gymmt.sk

EDUID školy:
100008013

Zriaďovateľ:
Žilinský samosprávny kraj

IČO:
000160695

Riaditeľka:
Mgr. Darina Súderová

Image

riaditeľka školy:
+421 43 4213002

sekretariát:
+421 43 4213001

zástupcovia RŠ:
+421 43 4213003

telocvičňa - malá:
+421 43 4213007

matematika:
+421 43 4213009

dejepis a spoločenské vedy:
+421 43 4213010

geografia:
+421 43 4213011

slovenčina - škola:
+421 43 4213012

chémia:
+421 43 4213014

cudzie jazyky:
+421 43 4213015

angličtina:
+421 43 4213016

fyzika:
+421 43 4213017

biológia:
+421 43 4213018

telocvičňa - veľká:
+421 43 4213019

slovenčina - prístavba: 
+421 43 4213023

výchovná poradkyňa, školská špeciálna pedagogička: 
+421 43 4213024

knižnica:
+421 43 4213025

Astronomická pozorovateľňa M. R. Štefánika a

Centrum popularizácie fyziky:
+421 43 4213026

nemčina:
+421 43 4213028

informatika:
+421 43 4213030

vedúca školskej jedálne:
+421 43 4213032

vrátnica:
+421 43 4213005

Používame súbory cookies

Používame funkčné súbory cookies aby sme uskutočnili správne fungovanie stránky. Na tieto údaje dávame veľký pozor a využívame ich iba v nevyhnutnej miere. Súhlasíte s ich uložením?