Jana na Malte

Malta 4

https://photos.app.goo.gl/ouZiBaHrxp1mYSrh6

Kurz CLIL Metodológia a ICT nástroje pre učiteľov CLIL sa začal 18. júla 2022. Na začiatku kurzu nas všetkých zúčastnených učiteľov privítala pani riaditeľka partnerskej školy ETI, pani Sandra Montaldo. Ja som sa tešila na všetkých kolegov na kurze, aj vyučujúcu pani lektorku. Bola ňou pani V. Zammmit, veľmi trpezlivá Malťanka. Kurz bol od prvej chvíle zaujímavý, plný nových metodických aktivít, ktoré sme si v triede hneď aj vyskúšali. Môžem potvrdiť, že toto tiež pomohlo vytvoriť priaznivú atmosféru. Vyučovanie prebiehalo v budove ESE školy, ktorá je moderne a účelovo zariadená, má vysokú úroveň učebného prostredia.

Po vyučovaní nám škola ETI sprostredkovala sociálny program: exkurzie do malebného historického mesta Mdiny, hlavného mesta Valletty, aj na ostrov Gozo. Sprievodcovia, ktorí nás sprevádzali týmito miestami, nám porozprávali nielen veľa historických faktov, ale aj mnoho príbehov. Bol to výnimočný zážitok, možnosť spoznať maltskú kultúru, historicko-nábožensko-politické súvislosti, ako rôzne národy ovplyvňovali vývoj dejín a jazyka Malty. Ľudia bránili svoju krajinu statočne, aj proti väčším národom, napr. Turkom. Výnimočne  krásna architektúra zanechala vo mne hlboký dojem, všimli sme si,  ako precízne si Malťania zdobili a zdobia svoje budovy. Vnímali sme úžasnú atmosféru v kostole sv. Jána vo Vallette.  Je to  významná pamiatka, zdobená dielami majstra Caravaggia. Zároveň sme sa mohli lepšie spoznať s kolegami z jednotlivých kurzov.

Malta architektúra 3

Prvý týždeň  kurzu sa niesol v znamení metodológie CLIL, prešli sme si podstatnými princípmi, naučili a precvičili nové metodologické stratégie,  vyučovacie techniky, ako zvýšiť motiváciu a aktivitu študentov. Uvedomili sme si, čo je podstatné a ako môžeme žiakom podať pomocnú ruku bez toho, aby bolo vyučovanie pre nich nudné. Pracovali sme spoločne aj v skupinkách, tvorili sme plány vyučovacích hodín, vymieňali skúsenosti, spolupracovali sme kolegovia z rôznych krajín: Českej republiky, Španielska, Poľska a Slovenska. Zažili sme pritom aj úsmevné situácie. Druhý týždeň vo vyučovaní dominovali informačné technológie. Oboznámili sme sa s  Goconqr, COOL, WordArt, Learning Apps, tiež sme uvedené ICT nástroje efektívne  využili na plánovanie  vyučovania odborných predmetov. Našou úlohou bolo vytvoriť Webquest s ICT. Po dokončení sme webquest prezentovali počas záverečných hodín. Unavení z vyučovania sme popoludní ochutnali niektoré typické maltské jedla a zmrzlinu.

Čo nás najviac zaskočilo, bol spôsob verejnej hromadnej dopravy. To, že maltské autobusy môžu meškať 45 minút, nebol najhorší zážitok, ale skutočnosť, že prichádzajúci autobus ani nezastaví, ani neotvorí dvere. Dokonca maltskí šoféri zmenia smer jazdy autobusu bez akéhokoľvek upozornenia. Nuž, iný kraj, iný mrav. Napriek týmto menším nepríjemnostiam som rada, že som absolvovala mobilitu programu Erasmus KA1, ako ďalšiu časť môjho profesionálneho vzdelávania. Táto mobilita bola prínosná, z  kurzu som  si odniesla  nové vedomosti a zručnosti, ktoré použijem pri dennej práci so žiakmi, a tak zvýšim kvalitu vyučovacieho procesu.

 


powered by social2s

Projekt: Erasmus+ Druhová diverzita vybraných lokalit v České a Slovenské republice

Projekt: Erasmus+ Legends across Europe

Projekt: IT AKADÉMIA

Projekt: Rozvoj jazykových kompetencií ...

Zvonenie

Rozpis vyučovacích hodín:

1. hodina - 8:00 - 8:45
2. hodina - 8:55 - 9:40
3. hodina - 9:50 - 10:35
4. hodina - 10:55 - 11:40
5. hodina - 11:50 - 12:35
6. hodina - 12:45 - 13:30
7. hodina - 13:40 - 14:25

Projekt: Erasmus+ E.D.G.E.

Dostaň sa k nám !!!

Chcel by si  patriť medzi nás gymnazistov, ale nevieš či na to máš? Takto zisti!!! Nikdy to nebolo ľahšie!!! Stiahni si testy z minulých rokov a vyrieš ich v teple svojej detskej izby. Zistíš ako si na tom a zrazu si uvedomíš, že aj ty patríš k nám :o)

Projekt:Zvýšenie kvality vzdelávania v GVPT

Projekt: Projekt MATH4U

Dotazník spokojnosti

Popularizujeme vedu a environmentálnu výchovu

Akreditácia na Erazmus+

Vyberte váš jazyk

Najbližšie akcie v škole

  • 01. 12. 2023- prezentácie medzipredmetových projektov (druháci prezentujú prvákom)
  • 04. 12. 2023- vyhodnotenie prezentácií - spätná väzba (medzipredmetové projekty 2. roč.)
  • 22. 12. 2023- Deň otvorených dverí na GVPT

Údaje zo školskej meteo stanice.

Predpoveď:

Teplota: 21,7

Pocitová teplota: 17,7

V čase: 28.11.2023 11:09:56

Základné informácie

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
Malá hora 3, 036 01 Martin

Telefón:
+421 43 4133191

Počet študentov:
491

Počet učiteľov:
46

Email:
office@gymmt.sk

EDUID školy:
100008013

Zriaďovateľ:
Žilinský samosprávny kraj

IČO:
000160695

Riaditeľka:
Mgr. Darina Súderová

Image

riaditeľka školy:
+421 43 4213002

sekretariát:
+421 43 4213001

zástupcovia RŠ:
+421 43 4213003

telocvičňa - malá:
+421 43 4213007

matematika:
+421 43 4213009

dejepis a spoločenské vedy:
+421 43 4213010

geografia:
+421 43 4213011

slovenčina - škola:
+421 43 4213012

chémia:
+421 43 4213014

cudzie jazyky:
+421 43 4213015

angličtina:
+421 43 4213016

fyzika:
+421 43 4213017

biológia:
+421 43 4213018

telocvičňa - veľká:
+421 43 4213019

slovenčina - prístavba: 
+421 43 4213023

výchovná poradkyňa, školská špeciálna pedagogička: 
+421 43 4213024

knižnica:
+421 43 4213025

Astronomická pozorovateľňa M. R. Štefánika a

Centrum popularizácie fyziky:
+421 43 4213026

nemčina:
+421 43 4213028

informatika:
+421 43 4213030

vedúca školskej jedálne:
+421 43 4213032

vrátnica:
+421 43 4213005

Používame súbory cookies

Používame funkčné súbory cookies aby sme uskutočnili správne fungovanie stránky. Na tieto údaje dávame veľký pozor a využívame ich iba v nevyhnutnej miere. Súhlasíte s ich uložením?