IMG 20211103 133354

Ďakujeme všetkým zamestnancom, rodičom a priateľom našej školy, že nám poukázali 2 % zo zaplatených daní.

Občianske združenie Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha je v zozname oprávnených prijímateľov podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb.

Zo zaplatených daní nám 2% môžu poukázať:

  • zamestnanci (do 30. apríla 2022),
  • podnikatelia – fyzické osoby (FO) a právnické osoby (PO) (do 31. marca 2022).

Budeme radi, ak sa rozhodnete venovať 2% z Vašich daní na rozvoj nášho gymnázia. Editovateľné tlačivo si môžete stiahnuť tu:  Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2021 alebo vytlačené vyzdvihnúť na sekretariáte školy. Podnikatelia – FO a PO uvádzajú prijímateľa 2% z daní priamo v daňovom priznaní. Podrobné informácie o poukázaní 2% môžete nájsť na stránke www.rozhodni.sk.

Finančné prostriedky, ktoré získame touto formou, sú pre nás jedinou možnosťou, ako realizovať mnohé školské akcie (napr. súťaže triednych kolektívov Sme  super a Naj študent, odborné konferencie, účasť našich žiakov na zahraničných súťažiach, predmetové aktivity) a zabezpečovať učebné pomôcky. Financie používame v súlade s cieľmi nášho združenia a ich využitie zverejňujeme v Obchodnom vestníku, ako i na našej www stránke. OZ GVPT získalo z  2% daní FO a PO v r. 2021 7590,06 €. Tie sme použili na zakúpenie učebných pomôcok, odbornej literatúry a študijných materiálov, na podporu rôznych školských aktivít – napr. na modernizáciu učební informatiky a areálu biológie, podporu Enviroprojektu, vybudovanie coworkingového centra pre študentov v priestoroch klubovne, podporu vzdelávacích aktivít študentov a na ďalšie školské a mimoškolské aktivity.

Našou snahou je byť modernou školou v súlade s požiadavkami doby aj vďaka Vám. Vaše 2 % nám pomáhajú.

Mgr. Darina Súderová, riaditeľka školy

 

IČO: 31913661

Právna forma: združenie

Obchodné meno: Občianske združenie Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha

Sídlo: Malá hora 3, 036 01 Martin

Editovateľné tlačivo na stiahnutie: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2021

 

 IMG 20211103 133649  Foto: nové coworkingové centrum pre študentov v priestoroch školskej klubovne                                                  


powered by social2s

Projekt: Erasmus+ Druhová diverzita vybraných lokalit v České a Slovenské republice

Projekt: Erasmus+ Legends across Europe

Projekt: IT AKADÉMIA

Projekt: Rozvoj jazykových kompetencií ...

Zvonenie

Rozpis vyučovacích hodín:

1. hodina - 8:00 - 8:45
2. hodina - 8:55 - 9:40
3. hodina - 9:50 - 10:35
4. hodina - 10:55 - 11:40
5. hodina - 11:50 - 12:35
6. hodina - 12:45 - 13:30
7. hodina - 13:40 - 14:25

Projekt: Erasmus+ E.D.G.E.

Projekt:Zvýšenie kvality vzdelávania v GVPT

Projekt: Projekt MATH4U

Projekt - Učíme sa ...

Dotazník spokojnosti

Popularizujeme vedu a environmentálnu výchovu

Akreditácia na Erazmus+

Projekt: Kto do teba hoaxom – ty do neho faktom

Vyberte váš jazyk

Najbližšie akcie v škole

  • 24. 6. 2024-25. 6. 2024- školský výlet II. C
  • 25. 6. 2024- predstavenie Čaute! - I. D, I. B, I. E (divadelný festival Dotyky a spojenia), exkurzia do SNG, Bratislava - II. D
  • 26. 6. 2024- školské výlety II. E, I. C (25. - 26. 6.)
  • 28. 6. 2024- odovzdávanie vysvedčení
  • 01. 7. 2024-30. 8. 2024- letné prázdniny

Údaje zo školskej meteo stanice.

Predpoveď:

Teplota: 23,2

Pocitová teplota: 22,4

V čase: 24.06.2024 14:16:02

Základné informácie

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
Malá hora 3, 036 01 Martin

Telefón:
+421 43 4133191

Počet študentov:
491

Počet učiteľov:
46

Email:
office@gymmt.sk

EDUID školy:
100008013

Zriaďovateľ:
Žilinský samosprávny kraj

IČO:
000160695

Riaditeľka:
Mgr. Darina Súderová

Image

riaditeľka školy:
+421 43 4213002

sekretariát:
+421 43 4213001

zástupcovia RŠ:
+421 43 4213003

telocvičňa - malá:
+421 43 4213007

matematika:
+421 43 4213009

dejepis a spoločenské vedy:
+421 43 4213010

geografia:
+421 43 4213011

slovenčina - škola:
+421 43 4213012

chémia:
+421 43 4213014

cudzie jazyky:
+421 43 4213015

angličtina:
+421 43 4213016

fyzika:
+421 43 4213017

biológia:
+421 43 4213018

telocvičňa - veľká:
+421 43 4213019

slovenčina - prístavba: 
+421 43 4213023

výchovná poradkyňa, školská špeciálna pedagogička: 
+421 43 4213024

knižnica:
+421 43 4213025

Astronomická pozorovateľňa M. R. Štefánika a

Centrum popularizácie fyziky:
+421 43 4213026

nemčina:
+421 43 4213028

informatika:
+421 43 4213030

vedúca školskej jedálne:
+421 43 4213032

vrátnica:
+421 43 4213005

Používame súbory cookies

Používame funkčné súbory cookies aby sme uskutočnili správne fungovanie stránky. Na tieto údaje dávame veľký pozor a využívame ich iba v nevyhnutnej miere. Súhlasíte s ich uložením?