Dušičková spomienka foto 1

V dušičkovom čase 3. novembra 2021 navštívili študenti Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha miesto posledného odpočinku správcu patronátu našej školy. I. B trieda   spolu s triednou učiteľkou Mgr. Katarínou Kučmovou  a za prítomnosti pani riaditeľky Mgr. Dariny Súderovej si pri hrobe Viliama Paulinyho-Tótha pripomenuli dôležité medzníky jeho života, literárnu tvorbu i kultúrno-osvetovú činnosť. Pri zapálených sviečkach sa naše myšlienky preniesli k spomienkam na našich zosnulých.

Viliam Pauliny-Tóth  

Na cinteri

Stíšte sa tuto, kvíľby a žaloby:
púť ku večnosti vinie sa cez hroby;
krehké sa telo v prach obráti,
duša sa k svojmu Pánu navráti.

Stíšte sa tuto, podlé sveta zloby,
stíšte sa, búre zášti a hanoby:
kosti tu rodných bratov hnijú,
ichžto duše vo večnej sláve žijú.

Stíšte sa tuto, bôle a náreky,
tu pokoj dlieva po všetky veky:
tu sny sladkého sníva mieru,
kto pevnú v Kristu zachoval vieru.

V Turčianskom Sv. Martine 1870.

Dušičková spomienka foto 2


powered by social2s

Projekt: Erasmus+ Druhová diverzita vybraných lokalit v České a Slovenské republice

Projekt: Erasmus+ Legends across Europe

Projekt: IT AKADÉMIA

Projekt: Rozvoj jazykových kompetencií ...

Zvonenie

Rozpis vyučovacích hodín:

1. hodina - 8:00 - 8:45
2. hodina - 8:55 - 9:40
3. hodina - 9:50 - 10:35
4. hodina - 10:55 - 11:40
5. hodina - 11:50 - 12:35
6. hodina - 12:45 - 13:30
7. hodina - 13:40 - 14:25

Projekt: Erasmus+ E.D.G.E.

Dostaň sa k nám !!!

Chcel by si  patriť medzi nás gymnazistov, ale nevieš či na to máš? Takto zisti!!! Nikdy to nebolo ľahšie!!! Stiahni si testy z minulých rokov a vyrieš ich v teple svojej detskej izby. Zistíš ako si na tom a zrazu si uvedomíš, že aj ty patríš k nám :o)

Projekt:Zvýšenie kvality vzdelávania v GVPT

Projekt: Projekt MATH4U

Dotazník spokojnosti

Popularizujeme vedu a environmentálnu výchovu

Vyberte váš jazyk

Údaje zo školskej meteo stanice.

Predpoveď:

Teplota: 3,7

Pocitová teplota: -0,2

V čase: 02.02.2023 15:02:58

Základné informácie

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
Malá hora 3, 036 01 Martin

Telefón:
+421 43 4133191

Počet študentov:
491

Počet učiteľov:
44

Email:
office@gymmt.sk

EDUID školy:
100008013

Zriaďovateľ:
Žilinský samosprávny kraj

IČO:
000160695

Riaditeľka:
Mgr. Darina Súderová

Image

riaditeľka školy:
+421 43 4213002

sekretariát:
+421 43 4213001

zástupcovia RŠ:
+421 43 4213003

telocvičňa - malá:
+421 43 4213007

matematika:
+421 43 4213009

dejepis a spoločenské vedy:
+421 43 4213010

geografia:
+421 43 4213011

slovenčina - škola:
+421 43 4213012

chémia:
+421 43 4213014

cudzie jazyky:
+421 43 4213015

angličtina:
+421 43 4213016

fyzika:
+421 43 4213017

biológia:
+421 43 4213018

telocvičňa - veľká:
+421 43 4213019

slovenčina - prístavba: 
+421 43 4213023

výchovná poradkyňa, školská špeciálna pedagogička: 
+421 43 4213024

knižnica:
+421 43 4213025

Astronomická pozorovateľňa M. R. Štefánika a

Centrum popularizácie fyziky:
+421 43 4213026

nemčina:
+421 43 4213028

informatika:
+421 43 4213030

vedúca školskej jedálne:
+421 43 4213032

vrátnica:
+421 43 4213005

Používame súbory cookies

Používame funkčné súbory cookies aby sme uskutočnili správne fungovanie stránky. Na tieto údaje dávame veľký pozor a využívame ich iba v nevyhnutnej miere. Súhlasíte s ich uložením?