Logo

logo EU

 

 

logo IRRVA 2014 20 program

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Cieľom projektu je v kontexte potrieb trhu práce prispôsobiť vzdelávací proces na oboch stranách oprávneného územia tak, aby sa dosiahlo zvýšenej relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce v cezhraničnom regióne.

V rámci aktivít projektu zdôrazňujeme kľúčové kompetencie, zručnosti a znalosti žiakov a pedagógov vo vzdelávacom procese so zreteľom na neustále sa meniace podmienky na trhu práce. Aktivity sú v súlade s regionálnymi stratégiami a koncepciami platnými pre cezhraničné územie.

Naplánované aktivity sú investíciou do vzdelávania, zvýšenia kompetencií učiteľov a žiakov a podpory celoživotného vzdelávania, ktoré sú princípmi udržateľného rozvoja. To má vplyv aj na ekonomicko-sociálny rozvoj cezhraničného regiónu. Významnou úlohou cezhraničného projektu je podpora a motivácia žiakov a pedagógov netradičnými formami a inovatívnym prístupom k hlbšiemu vzťahu k informatike ako variabilnému a praktickému predmetu s výrazným uplatnením i v ostatných predmetoch a praktických potrebách modernej doby. Snahou projektu je tiež prostredníctvom humanoidných platforiem robotov podporovať a rozvíjať u žiakov projektový prístup v myslení, vzdelávaní a rozvíjať kritické a logické myslenie pre podporu vyučovania technických a prírodovedných predmetov.

  • Prijímateľ:      Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo
  • Partneri SK:   Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, Liptovský Mikuláš, Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha, Martin
  • Partneri CZ:   Hlavný cezhraničný partner Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace   Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace
  • Realizácia aktivít projektu: 09/2020 – 06/2021
  • Rozpočet projektu: 192 263,07 €

Príspevok EU: 163 423,59 €, príspevok zo štátneho rozpočtu ČR: 3 204,06 €, príspevok zo štátneho rozpočtu SR: 12 818,16 €, vlastné zdroje: 12 817,26 €

 


powered by social2s

Projekt: Erasmus+ Druhová diverzita vybraných lokalit v České a Slovenské republice

Projekt: Erasmus+ Legends across Europe

Projekt: IT AKADÉMIA

Projekt: Rozvoj jazykových kompetencií ...

Zvonenie

Rozpis vyučovacích hodín:

1. hodina - 8:00 - 8:45
2. hodina - 8:55 - 9:40
3. hodina - 9:50 - 10:35
4. hodina - 10:55 - 11:40
5. hodina - 11:50 - 12:35
6. hodina - 12:45 - 13:30
7. hodina - 13:40 - 14:25

Projekt: Erasmus+ E.D.G.E.

Dostaň sa k nám !!!

Chcel by si  patriť medzi nás gymnazistov, ale nevieš či na to máš? Takto zisti!!! Nikdy to nebolo ľahšie!!! Stiahni si testy z minulých rokov a vyrieš ich v teple svojej detskej izby. Zistíš ako si na tom a zrazu si uvedomíš, že aj ty patríš k nám :o)

Projekt:Zvýšenie kvality vzdelávania v GVPT

Projekt: Projekt MATH4U

Dotazník spokojnosti

Popularizujeme vedu a environmentálnu výchovu

Akreditácia na Erazmus+

Vyberte váš jazyk

Najbližšie akcie v škole

  • 06. 12. 2023- turnaj vo vybíjanej a mikulášska pošta
  • 08. 12. 2023- exkurzia do Viedne
  • 14. 12. 2023- exkurzia do Krakova
  • 21. 12. 2023- Vianočné trhy pre žiakov a zamestnancov GVPT
  • 22. 12. 2023- Deň otvorených dverí na GVPT

Údaje zo školskej meteo stanice.

Predpoveď:

Teplota: 21,7

Pocitová teplota: 17,7

V čase: 28.11.2023 11:09:56

Základné informácie

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
Malá hora 3, 036 01 Martin

Telefón:
+421 43 4133191

Počet študentov:
491

Počet učiteľov:
46

Email:
office@gymmt.sk

EDUID školy:
100008013

Zriaďovateľ:
Žilinský samosprávny kraj

IČO:
000160695

Riaditeľka:
Mgr. Darina Súderová

Image

riaditeľka školy:
+421 43 4213002

sekretariát:
+421 43 4213001

zástupcovia RŠ:
+421 43 4213003

telocvičňa - malá:
+421 43 4213007

matematika:
+421 43 4213009

dejepis a spoločenské vedy:
+421 43 4213010

geografia:
+421 43 4213011

slovenčina - škola:
+421 43 4213012

chémia:
+421 43 4213014

cudzie jazyky:
+421 43 4213015

angličtina:
+421 43 4213016

fyzika:
+421 43 4213017

biológia:
+421 43 4213018

telocvičňa - veľká:
+421 43 4213019

slovenčina - prístavba: 
+421 43 4213023

výchovná poradkyňa, školská špeciálna pedagogička: 
+421 43 4213024

knižnica:
+421 43 4213025

Astronomická pozorovateľňa M. R. Štefánika a

Centrum popularizácie fyziky:
+421 43 4213026

nemčina:
+421 43 4213028

informatika:
+421 43 4213030

vedúca školskej jedálne:
+421 43 4213032

vrátnica:
+421 43 4213005

Používame súbory cookies

Používame funkčné súbory cookies aby sme uskutočnili správne fungovanie stránky. Na tieto údaje dávame veľký pozor a využívame ich iba v nevyhnutnej miere. Súhlasíte s ich uložením?