IMG 0135

Po necelom roku snaženia sme v stredu 16. 6. 2021 dopísali poslednú kapitolu projektu Robotika… a robot ti tyká. Projekt poznačený krízou vďaka obrovskému úsiliu mnohých ľudí uzrel svetlo sveta aj napriek pandémii. Je až neuveriteľné, že v ťažkých podmienkach lektori boli schopní prednášať a  my učitelia spolu so študentmi sa vzdelávať v tak náročnej oblasti, ako je programovanie robotov na diaľku.

Obrovské ďakujem patrí p.riaditeľke D. Súderovej, ktorá dokázala našu školu zapojiť do tohto jedinečného projektu a vytvorila možnosť získať pre našu školu niekoľko robotov a k tomu zodpovedajúcu techniku. Celý projekt nás však naučil oveľa viac. Naučil nás navzájom spolupracovať, deliť si úlohy, naučil nás tímovej práci, ale aj súdržnosti. Zažili sme kopec zábavy a vznikli nové priateľstvá. Už vieme, aké náročné je naprogramovať čo i len chôdzu robota. Projekt nám ukázal aj nový pohľad na online vyučovanie. Skrátka, je toho veľa.

IMG 0307

Nedá mi inak, ako poďakovať a vyjadriť úctu aj obdiv všetkým zúčastneným študentom: Jakub Gubány, III. C, Boris Hnila, III. C, Tereza Boďová, II. A, Martin Muňko, II. E, Marek Čapliar, II. E, Edo Mráz, I.  A, kolegovi Tomášovi Dudíkovi, ktorý to organizačne zastrešoval, p.riaditeľke, ktorá nás do projektu prihlásila a zabezpečila medializáciu a propagáciu. Skromne som sa na projekte podieľala aj ja - Alica Karkušová, väčšinou ako autor článkov, ktoré boli súčasťou projektu. Vedomosti a zručnosti z projektu hodláme využívať aj naďalej. Už teraz študenti vymýšľajú zaujímavé aktivity s robotmi pre našich študentov, ktoré chceme rozbehnúť už na budúci školský rok. Tešíme sa, že projekt padol na úrodnú pôdu a posunul nás vo výuke a vzdelávaní opäť o trošku ďalej.

IMG 0319

Na záver - názory študentov:

Boris Hnila:

“Projekt ma toho naučil veľa. Okrem klasického programovania, pri ktorom som zužitkoval vedomosti z hodín informatiky, som sa dostal do kontaktu aj s hardvérom. Mal som šancu vyskúšať si, aké zložité je naučiť humanoidného robota chodiť. Predtým som si neuvedomoval, aký zložitý pohyb je pre nás samozrejmá chôdza. Riešil som problémy, s ktorými som sa dovtedy nestretol, ako napr. prehrievanie motorov či bezdrôtové spojenie s robotmi v rámci sieťovej infraštruktúry školy. Frustrujúce okamihy nastali, keď sme chceli testovať program, ale robot sa vybil :-). Potom sme museli čakať na dobitie batérie. Z projektu si odnášam okrem získaných vedomostí a skúseností aj dobrý pocit z tímovej práce a priateľskej atmosféry na školeniach a súťažiach. Som rád, že naša škola získala takúto vzácnu techniku, a už teraz sa teším, aké zaujímavé projekty a nápady s kamarátmi v budúcnosti zrealizujeme.”

Marek Čapliar: 

“Počas tohto projektu som sa naučil ako pracovať s robotmi NAO a Robotis Premium a ako ich programovať. Zistil som, že programovanie nie je až také ľahké, ale pokiaľ investujem do toho svoj čas a námahu, tak sa dostanem k výsledku. Aj napriek problémom, čo počas roboty nastali, som si tento projekt veľmi užil.”

Ďakujeme všetkým. 

 

V mene celého tímu napísala: A. Karkušová.


powered by social2s

Projekt: Erasmus+ Druhová diverzita vybraných lokalit v České a Slovenské republice

Projekt: Erasmus+ Legends across Europe

Projekt: IT AKADÉMIA

Projekt: Rozvoj jazykových kompetencií ...

Zvonenie

Rozpis vyučovacích hodín:

1. hodina - 8:00 - 8:45
2. hodina - 8:55 - 9:40
3. hodina - 9:50 - 10:35
4. hodina - 10:55 - 11:40
5. hodina - 11:50 - 12:35
6. hodina - 12:45 - 13:30
7. hodina - 13:40 - 14:25

Projekt: Erasmus+ E.D.G.E.

Dostaň sa k nám !!!

Chcel by si  patriť medzi nás gymnazistov, ale nevieš či na to máš? Takto zisti!!! Nikdy to nebolo ľahšie!!! Stiahni si testy z minulých rokov a vyrieš ich v teple svojej detskej izby. Zistíš ako si na tom a zrazu si uvedomíš, že aj ty patríš k nám :o)

Projekt:Zvýšenie kvality vzdelávania v GVPT

Projekt: Projekt MATH4U

Dotazník spokojnosti

Popularizujeme vedu a environmentálnu výchovu

Akreditácia na Erazmus+

Vyberte váš jazyk

Najbližšie akcie v škole

  • 06. 12. 2023- turnaj vo vybíjanej a mikulášska pošta
  • 08. 12. 2023- exkurzia do Viedne
  • 14. 12. 2023- exkurzia do Krakova
  • 21. 12. 2023- Vianočné trhy pre žiakov a zamestnancov GVPT
  • 22. 12. 2023- Deň otvorených dverí na GVPT

Údaje zo školskej meteo stanice.

Predpoveď:

Teplota: 21,7

Pocitová teplota: 17,7

V čase: 28.11.2023 11:09:56

Základné informácie

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
Malá hora 3, 036 01 Martin

Telefón:
+421 43 4133191

Počet študentov:
491

Počet učiteľov:
46

Email:
office@gymmt.sk

EDUID školy:
100008013

Zriaďovateľ:
Žilinský samosprávny kraj

IČO:
000160695

Riaditeľka:
Mgr. Darina Súderová

Image

riaditeľka školy:
+421 43 4213002

sekretariát:
+421 43 4213001

zástupcovia RŠ:
+421 43 4213003

telocvičňa - malá:
+421 43 4213007

matematika:
+421 43 4213009

dejepis a spoločenské vedy:
+421 43 4213010

geografia:
+421 43 4213011

slovenčina - škola:
+421 43 4213012

chémia:
+421 43 4213014

cudzie jazyky:
+421 43 4213015

angličtina:
+421 43 4213016

fyzika:
+421 43 4213017

biológia:
+421 43 4213018

telocvičňa - veľká:
+421 43 4213019

slovenčina - prístavba: 
+421 43 4213023

výchovná poradkyňa, školská špeciálna pedagogička: 
+421 43 4213024

knižnica:
+421 43 4213025

Astronomická pozorovateľňa M. R. Štefánika a

Centrum popularizácie fyziky:
+421 43 4213026

nemčina:
+421 43 4213028

informatika:
+421 43 4213030

vedúca školskej jedálne:
+421 43 4213032

vrátnica:
+421 43 4213005

Používame súbory cookies

Používame funkčné súbory cookies aby sme uskutočnili správne fungovanie stránky. Na tieto údaje dávame veľký pozor a využívame ich iba v nevyhnutnej miere. Súhlasíte s ich uložením?