Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Ďakujeme všetkým, ktorí nám prispeli dvomi percentami zo svojich daní. V roku 2018 sme z 2% daní získali 4276,- €. Použijeme ich v súlade s cieľmi Občianskeho združenia Gymnázia, predovšetkým na nákup učebných pomôcok a modernizáciu vyučovania.