Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

 PB042645Občianske združenie Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha je príjemcom 2 % z daní z príjmu fyzických a právnických osôb.

Adresa:

Občianske združenie Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha
Malá hora 3
036 01 Martin
Slovenská republika

Telefón: 043 4131 001

Telefón: 043 4133 191

Bankové spojenie: UniCredit Bank

Číslo účtu: 6605525018/1111

IBAN: SK76 1111 0000 0066 0552 5018

IČO: 31913661

Správkyňa OZ: Mgr. Lucia Smižiková

 

Vznik Občianskeho združenia Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha

3. marca 1995 vznikla Nadácia Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha. V súlade so zákonom NR SR č.207/1996 Z. z. bola dňa 16. júla 1997 zaregistrovaná na Ministerstve vnútra SR. 22. novembra 2002 sa Nadácia preregistrovala na Občianske združenie.

Ciele Občianskeho združenia Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha

- Podporovať vzdelávanie a výchovu študentov Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha.
- Rozvíjať školu.
- Zabezpečovať nové učebné pomôcky.
- Finančne podporovať zahraničné študijné a poznávacie pobyty žiakov a učiteľov školy.
- Napomáhať rozvoju vzdelávania a školenia pedagógov.
- Rozvíjať kultúrnu činnosť školy.
- Rozvíjať športovú činnosť školy.