Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

20220531 115159

 https://photos.app.goo.gl/9YNGCWC7LkCyqgZ4A

Kým naši maturanti dokazovali svoje nadobudnuté vedomosti na prvých maturitách po covidovej pandémii, tretiaci vyplnili voľný čas kurzom prvej pomoci v rámci povinného Kurzu ochrany života a zdravia pod vedením vyučujúcich biológie. Svoje poznatky a zručnosti z prvej pomoci preukázali riešením rôznych problémových úloh, a to netradičnou zábavnou formou v súboji žien proti mužom. Tentokrát bol boj nerozhodný.

V úvode kurzu si preopakovali zásady prvej pomoci pri zlyhaní životne dôležitých funkcií. Rozpoznávali príznaky zástavy dýchania, srdcovej činnosti a stavu bezvedomia a porovnávali odlišnosti medzi poskytovaním prvej pomoci u detí a dospelých.

Počas školenia vyhodnotili príznaky a osvojili si zásady prvej pomoci pri  mozgovej mŕtvici, infarkte, krvácavých stavoch, šoku, obštrukcii dýchacích ciest, zasiahnutí elektrickým prúdom, otrave oxidom uhoľnatým, či kŕčových stavoch. Prakticky si vyskúšali techniku masáže srdca na figuríne a dokázali, že ovládajú stabilizovanú polohu.

Kurz ukončili naši študenti kontrolným testom, ktorý absolvovali so 100% úspešnosťou a dokázali tak svoje teoretické znalosti v poskytovaní laickej prvej pomoci.