Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

 20220914 121453

https://photos.app.goo.gl/JguZ5X8No9PNWy4G6

Počas letných prázdnin naša škola pokračovala v rekonštrukcii areálu chémie 2.etapou. Po laboratóriu č.1 tentokrát dostala nový šat vstupná chodba. Postupnými krokmi pracujeme na estetizácii a logistike priestorov chémie, tak aby sa v nich študenti cítili príjemne a efektívne získavali vedomosti a zručnosti z tohto predmetu.
Vďaka patrí všetkým študentom, ktorí sa pripojili k nášmu nadšeniu počas školského roka, špeciálne seminaristom, ktorí počas prázdnin aktívne prispeli k rekonštrukcii areálu chémie.
Zároveň chceme poďakovať firme Dimex za sponzorský dar v podobe nástennej tapety, ktorá bude odteraz príjemným spestrením vstupnej chodby.