Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

inf 2

Dňa 12. 4. 2019 od 8:00 do 13:30 sa v učebni P4 uskutočnil seminár "Ja a Java", vedený Ing. Michalom Vargom PhD. Pozornému čitateľovi istotne neuniklo, a nezdá sa mu to ani prekvapujúce, že seminár bol primárne určený pre seminaristov z informatiky.  V rámci projektu IT Akadémia sa naši študenti mohli dozvedieť, ako je implementovaná paradigma OOP v prostredí Java. Keďže toto programovacie prostredie bolo pre našich študentov nové, zápasili  s mnohými  problémami.  Celkovým cieľom bolo žiakom ukázať určitú formu abstrakcie myslenia nezavislú od programovacieho jazyka. Tým úspešnejším sa projekt podaril dotiahnuť až do konca, tým menej úspešným aspoň pochopiť základy OOP.

inf