Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Projekt STOP MOTION, ktorý sa za obetavej práce predmetovej komisie rozbehol na začiatku  septembra sa dostal do svojej finalnej fázy. Naši žiaci (druháci a šiestaci) nám predviedli nespočetné množstvo prác, z ktorých bolo naozaj ťažko vybrať tie najlepšie.

Je zrejme, že práve tie najlepšie práce stáli študentov pekných pár hodín poctivej práce. Avšak pod odborným vedením a profesionálymi radami ich vyučujúcich: T. Dudík, A. Karkušová, P. Stach vznikli naozaj vizuálne majstrovské kusky - masterpieces. Žiaci mohli tak  na hodinách informatiky využiť svoje umelecké vlohy naplno. Pozrite si tie najlepšie práve tu: