Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Po zdĺhavej práci a poctivej príprave sme sa my, desaťčlenný tím OHYZDI konečne prebojovali až do európskeho semifinále v Debrecéne. FLL sa zúčastnili tímy z  Maďarska, Slovenska, Česka a Poľska. Počas priebehu súťaže sme zacítili neopísateľnú atmosféru.Nám ohyzdom sa podarilo získať druhé miesto v teamworku a takisto sme sa dostali do štvrťfinále  v robot game. Celkovo sme sa umiestili na 8.mieste, avšak za nášho tímového ducha a originalitu sme si domov odniesli ocenenie porotcov. Náš výlet sme si veľmi užili aj vďaka nášmu dozoru, pani profesorke Uherovej a profesorovi Dudíkovi. Nabrali sme veľa nových skúsenosti  a nezabudnuteĺných zážitkov. Určite sa tejto súťaže zúčastníme aj nabudúci rok.