Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Tieto a mnohé podobné otázky si kladú asi všetci študenti pre maturitou. Miroslav Šnírer (Masarykova univerzita v Brne), Jakub Kubiš, Jakub Kuba (České vysoké učení technické v Prahe) - naši bývalí študenti, ktorí v súčasnosti študujú na VŠ technického zamerania a Apolena Vondrášková (ČVUT) pripravili pre našich maturantov v poradí už štvrtý College & Career workshop. Konal sa 25.9.2015 a hlavná téma bola: Výber a nástup na vysokú školu. Cieľom workshopu bolo motivovať študentov a povzbudiť ich nielen k štúdiu ale aj k využitiu širokého spektra mimoškolských aktivít a výmenných štúdijných pobytov v zahraničí.

Dňa 13.februára 2015 sa na GVPT uskutočnil seminár, ktorého cieľom bolo motivovať študentov na štúdium matematiky, fyziky a prírodných vied. Workshop bol informačne bohatý a zaujímavý. Preto našich žiakov určite poteší, že autori majú v pláne so seminárom pokračovať aj v digitálnej forme. A to spôsobom webových stránok, ktoré sú už v prevádzke na www.skustoinak.eu

Chceli by sme pochváliť žiakov našej školy, ktorí úspešne absolvovali domáce kolo matematickej olympiády. Úlohy neboli triviálne. Dňa 22.1.2015 sa snažilo 6 žiakov našej školy z prvého a druhého ročníka riešiť úlohy školského kola. Držali sme im palce, tak dúfame, že budú opäť úspešní. Výsledky sa čoskoro dozviete.

To, že matematika je všade okolo nás, určite tušíte aj vy. Matematický workshop v Žiline, ktorého sa zúčastnili aj naši učitelia, ukázal krásu matematiky a jej súvis s javmi okolo nás. Vedeli ste, že napr. šiška, slnečnica alebo ananás má usporiadané semiačka do špirál, ktorých počet tvoria dve po sebe idúce čísla fibonaciho postupnosti? Prečo v teórii hier aj tú najgeniálnejšiu stratégiu porazí taktika "oko za oko"?

V piatok 30.mája sme na gymnáziu zažili "brutálne" prednášky borcov z VŠ s prírodovedeckým, fyzikálnym a inžinierskym zameraním. Chalani Kubo, Mirco a Jakub nám ukázali, že matika a fyzika je nádherná veda, niekedy dobrodružná s množstvom prekvapení. V článku nájdete fotogalériu z podujatia a aj prezentácie, ktoré odzneli. (videjko)