Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

V dňoch 20.6.2014 - 26.6.2014 sa vyučujúci, ktorí sú zapojení do projektu "Učime sa nielen z učebníc, učíme sa pre život", sa zúčastnili vzdelávania pre rozvoj kompentencií a zručností pedagogických pracovníkov s názvom Rozvoj emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností, ktorý viedla psychologička Mgr. Veronika Hartsfield. Ako sa na prínos tohto kurzu pre učiteľov pozerá účastníčka projektu p.p.A.Karkušová?