Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v Martine a Podoby slova, o. z., vyhlasujú XXIV. ročník literárnej súťaže Paulinyho Turiec.

 

Paulinyho Turiec je literárna súťaž študujúcej mládeže vo vlastnej tvorbe. Súťažiaci sa zaraďujú do vekových kategórií :

1. kategória: žiaci 7. – 9. ročníka ZŠ a žiaci 3. a 4. ročníka osemročných gymnázií,

2. kategória: žiaci stredných škôl.

Súťažiaci môžu prihlásiť svoje práce na voľnú tému v literárnych kategóriách: poézia, próza.              

Rozsah prác je určený: 3 básne alebo prozaický útvar najviac na 5 strán A4.

Súťaž je anonymná. Práce sa posielajú do 12. februára 2021.

  1. spôsob: na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. – súťažný príspevok sa posiela ako príloha, kde nesmie byť uvedené meno autora. Iba v sprievodnom e-maile je meno autora, dátum narodenia, názov školy, ktorú súťažiaci navštevuje, súťažná kategória. Súťažiaci posielajú súťažné práce zo svojho e-mailu. Žiadame pedagógov, aby neposielali práce za svojich žiakov, aby sa predišlo problémom s identifikáciou autorov prác.
  2. spôsob: práce zaslať vytlačené v 4 kópiách na riaditeľstvo Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha, Malá hora 3, 036 01 Martin, na obálku sa uvedie názov súťaže. Súťažné práce nepodpisujte, neoznačujte autorskou značkou. K práci pripnite zalepenú obálku, do nej vložte lístok s menom autora, s dátumom narodenia a s názvom školy, ktorú súťažiaci navštevuje. Na obálku napíšte literárnu a vekovú kategóriu, do ktorej má byť práca zaradená.                                                                           

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže bude v júni 2021 v rámci 55. ročníka literárneho festivalu Slovesná jar. Najlepšie práce budú zverejnené. Odoslaním práce do súťaže dáva autor súhlas na jej prípadné publikovanie. Texty sa autorom nevracajú.

V Martine 14. októbra 2020                                   Mgr. Darina Súderová, riaditeľka školy


powered by social2s

Projekt: Erasmus+ Druhová diverzita vybraných lokalit v České a Slovenské republice

Projekt: Erasmus+ Legends across Europe

Projekt: IT AKADÉMIA

Projekt: Rozvoj jazykových kompetencií ...

Zvonenie

Rozpis vyučovacích hodín:

1. hodina - 8:00 - 8:45
2. hodina - 8:55 - 9:40
3. hodina - 9:50 - 10:35
4. hodina - 10:55 - 11:40
5. hodina - 11:50 - 12:35
6. hodina - 12:45 - 13:30
7. hodina - 13:40 - 14:25

Projekt: Erasmus+ E.D.G.E.

Projekt:Zvýšenie kvality vzdelávania v GVPT

Projekt: Projekt MATH4U

Projekt - Učíme sa ...

Dotazník spokojnosti

Popularizujeme vedu a environmentálnu výchovu

Akreditácia na Erazmus+

Projekt: Kto do teba hoaxom – ty do neho faktom

Vyberte váš jazyk

Najbližšie akcie v škole

  • 17. 6. 2024-19. 6. 2024- školská exkurzia III. E
  • 19. 6. 2024- ústna forma internej časti maturitnej skúšky (SJL, IV. E)
  • 20. 6. 2024- ústna forma internej časti maturitnej skúšky (SJL, IV. E)
  • 24. 6. 2024-25. 6. 2024- školský výlet II. C
  • 25. 6. 2024- predstavenie Čaute! - I. D, I. B, I. E (divadelný festival Dotyky a spojenia), exkurzia do SNG, Bratislava - II. D
  • 26. 6. 2024- školské výlety II. E, I. C (25. - 26. 6.)
  • 28. 6. 2024- odovzdávanie vysvedčení
  • 01. 7. 2024-30. 8. 2024- letné prázdniny

Údaje zo školskej meteo stanice.

Predpoveď:

Teplota: 17,7

Pocitová teplota: 17,1

V čase: 14.06.2024 20:14:11

Základné informácie

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
Malá hora 3, 036 01 Martin

Telefón:
+421 43 4133191

Počet študentov:
491

Počet učiteľov:
46

Email:
office@gymmt.sk

EDUID školy:
100008013

Zriaďovateľ:
Žilinský samosprávny kraj

IČO:
000160695

Riaditeľka:
Mgr. Darina Súderová

Image

riaditeľka školy:
+421 43 4213002

sekretariát:
+421 43 4213001

zástupcovia RŠ:
+421 43 4213003

telocvičňa - malá:
+421 43 4213007

matematika:
+421 43 4213009

dejepis a spoločenské vedy:
+421 43 4213010

geografia:
+421 43 4213011

slovenčina - škola:
+421 43 4213012

chémia:
+421 43 4213014

cudzie jazyky:
+421 43 4213015

angličtina:
+421 43 4213016

fyzika:
+421 43 4213017

biológia:
+421 43 4213018

telocvičňa - veľká:
+421 43 4213019

slovenčina - prístavba: 
+421 43 4213023

výchovná poradkyňa, školská špeciálna pedagogička: 
+421 43 4213024

knižnica:
+421 43 4213025

Astronomická pozorovateľňa M. R. Štefánika a

Centrum popularizácie fyziky:
+421 43 4213026

nemčina:
+421 43 4213028

informatika:
+421 43 4213030

vedúca školskej jedálne:
+421 43 4213032

vrátnica:
+421 43 4213005

Používame súbory cookies

Používame funkčné súbory cookies aby sme uskutočnili správne fungovanie stránky. Na tieto údaje dávame veľký pozor a využívame ich iba v nevyhnutnej miere. Súhlasíte s ich uložením?