IMG 20210615 110449

https://photos.app.goo.gl/KBPiBgoA1bdNQWSD8

Reportáž TV Turiec (od 13:40): https://www.youtube.com/watch?v=bMDc26yYV2w

Už 24. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Paulinyho Turiec sme vyhodnotili 15. júna 2021 v klubovni Gymnázia VPT. Toto podujatie bolo otváracím programom najstaršieho slovenského literárneho podujatia Slovesná jar. Porota v zložení PaedDr. Nataša Galková a Mgr. Michal Majchrák, pedagógovia GVPT, Mgr. Zuzana Bukovenová, PhDr. Milan Gonda, Mgr. Marián Grupač, PhD., z občianskeho združenia Podoby slova, vyhodnotili básnické a prozaické práce v 1. kategórii žiakov 7. –  9. ročníka ZŠ a žiakov 3. a 4. ročníka osemročných gymnázií a v 2. kategórii žiakov stredných škôl. Veľmi nás teší, že medzi úspešnými súťažiacimi majú zastúpenie aj žiačky našej školy. Ceny z rúk riaditeľky školy Mgr. Dariny Súderovej prevzali súťažiaci po literárno-hudobnom pásme v podaní Lenky Mokrej, III. E, Evy Oľhovej a Mateja Marčeka, II. C. Mladým autorom sa prihovorili člen poroty Dr. Milan Gonda a Mgr. Peter Cabadaj, organizátor Slovesnej jari. 

Do súťaže sa zapojili žiaci z okresov Martin, Žilina aj Stará Ľubovňa.

 

Umiestnenie žiakov:

1. KATEGÓRIA - POÉZIA

1. miesto: Martin Rotter, Gymnázium Sv. Fr. z Assisi, Žilina,

za práce: Za oknom, Óda na mobil, Spoveď

2. miesto: Ema Jeleňová, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa,

za práce: Tajomstvo, Pomätená z lásky, I srdce

 

1. KATEGÓRIA - PRÓZA

1. miesto: Matúš Dubjel, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa,

za prácu Operácia karanténa

2. miesto: Karin Šarlušková, ZŠ Hany Zelinovej, Vrútky,

za prácu Čo bude s nami?

3. miesto: Viktória Ostapčuková, ZŠ A. Stodolu, Martin,

za prácu Asi to bol osud

3. miesto: Ema Chvojková, ZŠ A. Stodolu, Martin,

za prácu Chlapčenská misia

 

2. KATEGÓRIA - POÉZIA

1. miesto: Barbora Langová, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa,

za práce xxx, z dreva

2. miesto: Emília Kevická, Gymnázium V. Paulinyho-Tótha, Martin,

za práce Neverná existencii, Medzi svetami

3. miesto: Tereza Janáková, Gymnázium Sv. Fr. z Assisi, Žilina,

za práce Sila slov, Čaro stromových hostí

3. miesto: Adryana Kachalavová, Gymnázium V. Paulinyho-Tótha, Martin,

za práce Jej rozhodnutie, Cesta zahynutej lásky

 

2. KATEGÓRIA - PRÓZA

1. miesto: Mária Barnovská, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa,

za práce xxx, Slová a ticho menia ľudí

2. miesto: Aneta Slavkovská, Gymnázium V. Paulinyho-Tótha, Martin,

za prácu Incident

2.miesto: Filip Kyselica, Gymnázium Sv. Fr. z Assisi, Žilina,

za prácu Boj

3. miesto: Lenka Mokrá, Gymnázium V. Paulinyho-Tótha, Martin, 

za prácu Vytrácanie

3. miesto: Lucia Tonhajzerová, Gymnázium V. Paulinyho-Tótha, Martin, 

za prácu Obchodník z námestia


powered by social2s

Projekt: Erasmus+ Druhová diverzita vybraných lokalit v České a Slovenské republice

Projekt: Erasmus+ Legends across Europe

Projekt: IT AKADÉMIA

Projekt: Rozvoj jazykových kompetencií ...

Zvonenie

Rozpis vyučovacích hodín:

1. hodina - 8:00 - 8:45
2. hodina - 8:55 - 9:40
3. hodina - 9:50 - 10:35
4. hodina - 10:55 - 11:40
5. hodina - 11:50 - 12:35
6. hodina - 12:45 - 13:30
7. hodina - 13:40 - 14:25

Projekt: Erasmus+ E.D.G.E.

Dostaň sa k nám !!!

Chcel by si  patriť medzi nás gymnazistov, ale nevieš či na to máš? Takto zisti!!! Nikdy to nebolo ľahšie!!! Stiahni si testy z minulých rokov a vyrieš ich v teple svojej detskej izby. Zistíš ako si na tom a zrazu si uvedomíš, že aj ty patríš k nám :o)

Projekt:Zvýšenie kvality vzdelávania v GVPT

Projekt: Projekt MATH4U

Dotazník spokojnosti

Popularizujeme vedu a environmentálnu výchovu

Vyberte váš jazyk

27. 3. 2023 - preventívne podujatie o škodlivých účinkoch tabakových výrobkov (organizuje Mgr. M. Adamov)

27. - 31. 3. 2023 - exkurzia so zameraním na rozvoj prírodovednej gramotnosti - CERN, Švajčiarsko

29. 3. 2023 - Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých - beseda v klubovni (organizuje Mgr. D. Uherová)

3. 4. 2023 - organizujeme krajské kolo Dejepisnej olympiády

6. - 11. 4. 2023 - veľkonočné prázdniny

12. 4. 2023 - Mediálna gramotnosť (1. časť projektu Úradu vlády SR)

17. 4. 2023 - zasadnutie pedagogickej rady - klasifikácia 3. štvrťroka

17. - 21. 4. 2023 - rovesnícke vzdelávanie pri príležitosti Dňa Zeme (RNDr. J. Beňušková)

25. 4. 2023 - súťaž Anglická pieseň (Mgr. A. Kolláriková)

29. 4. 2023 - Mediálna gramotnosť (2. časť projektu Úradu vlády SR)

2. 5. 2023 - prvý termín prijímacích skúšok na bilingválne štúdium - talentová skúška

4. 5. 2023 - prvý termín prijímacích skúšok na štvorročné štúdium

9. 5. 2023 - druhý termín prijímacích skúšok na štvorročné štúdium

11. 5. 2023 - druhý termín prijímacích skúšok na bilingválne štúdium - talentová skúška

15. 5. 2023 - zasadnutie pedagogickej rady - klasifikácia 2. polroka IV. A, B, C, D, V. E

16. 5. 2023 - slávnostná akadémia - rozlúčka s maturantmi

18. 5. 2023 - začiatok akademického týždňa

25. - 30. 5. 2023 - ústna forma internej časti maturitnej skúšky

1. 6. 2023 - slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

6. 6. 2023 - slávnostné vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže Paulinyho Turiec (Slovesná jar)

21. - 22. 6. 2023 - ústna forma internej časti maturitnej skúšky zo SJL - IV. E

Údaje zo školskej meteo stanice.

Predpoveď:

Teplota: 8,4

Pocitová teplota: 7,7

V čase: 24.03.2023 8:04:03

Základné informácie

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
Malá hora 3, 036 01 Martin

Telefón:
+421 43 4133191

Počet študentov:
491

Počet učiteľov:
44

Email:
office@gymmt.sk

EDUID školy:
100008013

Zriaďovateľ:
Žilinský samosprávny kraj

IČO:
000160695

Riaditeľka:
Mgr. Darina Súderová

Image

riaditeľka školy:
+421 43 4213002

sekretariát:
+421 43 4213001

zástupcovia RŠ:
+421 43 4213003

telocvičňa - malá:
+421 43 4213007

matematika:
+421 43 4213009

dejepis a spoločenské vedy:
+421 43 4213010

geografia:
+421 43 4213011

slovenčina - škola:
+421 43 4213012

chémia:
+421 43 4213014

cudzie jazyky:
+421 43 4213015

angličtina:
+421 43 4213016

fyzika:
+421 43 4213017

biológia:
+421 43 4213018

telocvičňa - veľká:
+421 43 4213019

slovenčina - prístavba: 
+421 43 4213023

výchovná poradkyňa, školská špeciálna pedagogička: 
+421 43 4213024

knižnica:
+421 43 4213025

Astronomická pozorovateľňa M. R. Štefánika a

Centrum popularizácie fyziky:
+421 43 4213026

nemčina:
+421 43 4213028

informatika:
+421 43 4213030

vedúca školskej jedálne:
+421 43 4213032

vrátnica:
+421 43 4213005

Používame súbory cookies

Používame funkčné súbory cookies aby sme uskutočnili správne fungovanie stránky. Na tieto údaje dávame veľký pozor a využívame ich iba v nevyhnutnej miere. Súhlasíte s ich uložením?