IMG 20210615 110449

https://photos.app.goo.gl/KBPiBgoA1bdNQWSD8

Reportáž TV Turiec (od 13:40): https://www.youtube.com/watch?v=bMDc26yYV2w

Už 24. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Paulinyho Turiec sme vyhodnotili 15. júna 2021 v klubovni Gymnázia VPT. Toto podujatie bolo otváracím programom najstaršieho slovenského literárneho podujatia Slovesná jar. Porota v zložení PaedDr. Nataša Galková a Mgr. Michal Majchrák, pedagógovia GVPT, Mgr. Zuzana Bukovenová, PhDr. Milan Gonda, Mgr. Marián Grupač, PhD., z občianskeho združenia Podoby slova, vyhodnotili básnické a prozaické práce v 1. kategórii žiakov 7. –  9. ročníka ZŠ a žiakov 3. a 4. ročníka osemročných gymnázií a v 2. kategórii žiakov stredných škôl. Veľmi nás teší, že medzi úspešnými súťažiacimi majú zastúpenie aj žiačky našej školy. Ceny z rúk riaditeľky školy Mgr. Dariny Súderovej prevzali súťažiaci po literárno-hudobnom pásme v podaní Lenky Mokrej, III. E, Evy Oľhovej a Mateja Marčeka, II. C. Mladým autorom sa prihovorili člen poroty Dr. Milan Gonda a Mgr. Peter Cabadaj, organizátor Slovesnej jari. 

Do súťaže sa zapojili žiaci z okresov Martin, Žilina aj Stará Ľubovňa.

 

Umiestnenie žiakov:

1. KATEGÓRIA - POÉZIA

1. miesto: Martin Rotter, Gymnázium Sv. Fr. z Assisi, Žilina,

za práce: Za oknom, Óda na mobil, Spoveď

2. miesto: Ema Jeleňová, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa,

za práce: Tajomstvo, Pomätená z lásky, I srdce

 

1. KATEGÓRIA - PRÓZA

1. miesto: Matúš Dubjel, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa,

za prácu Operácia karanténa

2. miesto: Karin Šarlušková, ZŠ Hany Zelinovej, Vrútky,

za prácu Čo bude s nami?

3. miesto: Viktória Ostapčuková, ZŠ A. Stodolu, Martin,

za prácu Asi to bol osud

3. miesto: Ema Chvojková, ZŠ A. Stodolu, Martin,

za prácu Chlapčenská misia

 

2. KATEGÓRIA - POÉZIA

1. miesto: Barbora Langová, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa,

za práce xxx, z dreva

2. miesto: Emília Kevická, Gymnázium V. Paulinyho-Tótha, Martin,

za práce Neverná existencii, Medzi svetami

3. miesto: Tereza Janáková, Gymnázium Sv. Fr. z Assisi, Žilina,

za práce Sila slov, Čaro stromových hostí

3. miesto: Adryana Kachalavová, Gymnázium V. Paulinyho-Tótha, Martin,

za práce Jej rozhodnutie, Cesta zahynutej lásky

 

2. KATEGÓRIA - PRÓZA

1. miesto: Mária Barnovská, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa,

za práce xxx, Slová a ticho menia ľudí

2. miesto: Aneta Slavkovská, Gymnázium V. Paulinyho-Tótha, Martin,

za prácu Incident

2.miesto: Filip Kyselica, Gymnázium Sv. Fr. z Assisi, Žilina,

za prácu Boj

3. miesto: Lenka Mokrá, Gymnázium V. Paulinyho-Tótha, Martin, 

za prácu Vytrácanie

3. miesto: Lucia Tonhajzerová, Gymnázium V. Paulinyho-Tótha, Martin, 

za prácu Obchodník z námestia


powered by social2s

Projekt: Erasmus+ Druhová diverzita vybraných lokalit v České a Slovenské republice

Projekt: Erasmus+ Legends across Europe

Projekt: IT AKADÉMIA

Projekt: Rozvoj jazykových kompetencií ...

Zvonenie

Rozpis vyučovacích hodín:

1. hodina - 8:00 - 8:45
2. hodina - 8:55 - 9:40
3. hodina - 9:50 - 10:35
4. hodina - 10:55 - 11:40
5. hodina - 11:50 - 12:35
6. hodina - 12:45 - 13:30
7. hodina - 13:40 - 14:25

Projekt: Erasmus+ E.D.G.E.

Dostaň sa k nám !!!

Chcel by si  patriť medzi nás gymnazistov, ale nevieš či na to máš? Takto zisti!!! Nikdy to nebolo ľahšie!!! Stiahni si testy z minulých rokov a vyrieš ich v teple svojej detskej izby. Zistíš ako si na tom a zrazu si uvedomíš, že aj ty patríš k nám :o)

Projekt:Zvýšenie kvality vzdelávania v GVPT

Projekt: Projekt MATH4U

Projekt - Učíme sa ...

Dotazník spokojnosti

Popularizujeme vedu a environmentálnu výchovu

Akreditácia na Erazmus+

Vyberte váš jazyk

Najbližšie akcie v škole

 • 15. 4. 2024- klasifikačná pedagogická rada (3. štvrťrok školského roka 2023/2024)
 • 17. 4. 2024- prípravný kurz na prijímacie skúšky pre deviatakov; triedne schôdze RZ
 • 24. 4. 2024- prípravný kurz na prijímacie skúšky pre deviatakov
 • 26. 4. 2024- stavanie mája organizuje III. B (10:20, átrium školy)
 • 29. 4. 2024- talentové skúšky na bilingválne štúdium (1. termín)
 • 02. 5. 2024- prijímacie skúšky na štvorročné štúdium (1. termín)
 • 06. 5. 2024- prijímacie skúšky na štvorročné štúdium (2. termín)
 • 09. 5. 2024- talentové skúšky na bilingválne štúdium (2. termín)
 • 13. 5. 2024- klasifikačná pedagogická rada (maturanti, 2. polrok)
 • 14. 5. 2024- slávnostná akadémia - rozlúčka s maturantmi
 • 23. 5. 2024- ústna forma internej časti maturitnej skúšky
 • 24. 5. 2024- ústna forma internej časti maturitnej skúšky
 • 27. 5. 2024- ústna forma internej časti maturitnej skúšky
 • 28. 5. 2024- ústna forma internej časti maturitnej skúšky
 • 30. 5. 2024- odovzdávanie maturitných vysvedčení
 • 04. 6. 2024- Paulinyho Turiec - slávnostné vyhlásenie výsledkov v rámci Slovesnej jari (10:00, klubovňa GVPT)
 • 19. 6. 2024- ústna forma internej časti maturitnej skúšky (SJL, IV. E)
 • 20. 6. 2024- ústna forma internej časti maturitnej skúšky (SJL, IV. E)

Údaje zo školskej meteo stanice.

Predpoveď:

Teplota: 6,4

Pocitová teplota: 4,7

V čase: 02.04.2024 11:18:45

Základné informácie

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
Malá hora 3, 036 01 Martin

Telefón:
+421 43 4133191

Počet študentov:
491

Počet učiteľov:
46

Email:
office@gymmt.sk

EDUID školy:
100008013

Zriaďovateľ:
Žilinský samosprávny kraj

IČO:
000160695

Riaditeľka:
Mgr. Darina Súderová

Image

riaditeľka školy:
+421 43 4213002

sekretariát:
+421 43 4213001

zástupcovia RŠ:
+421 43 4213003

telocvičňa - malá:
+421 43 4213007

matematika:
+421 43 4213009

dejepis a spoločenské vedy:
+421 43 4213010

geografia:
+421 43 4213011

slovenčina - škola:
+421 43 4213012

chémia:
+421 43 4213014

cudzie jazyky:
+421 43 4213015

angličtina:
+421 43 4213016

fyzika:
+421 43 4213017

biológia:
+421 43 4213018

telocvičňa - veľká:
+421 43 4213019

slovenčina - prístavba: 
+421 43 4213023

výchovná poradkyňa, školská špeciálna pedagogička: 
+421 43 4213024

knižnica:
+421 43 4213025

Astronomická pozorovateľňa M. R. Štefánika a

Centrum popularizácie fyziky:
+421 43 4213026

nemčina:
+421 43 4213028

informatika:
+421 43 4213030

vedúca školskej jedálne:
+421 43 4213032

vrátnica:
+421 43 4213005

Používame súbory cookies

Používame funkčné súbory cookies aby sme uskutočnili správne fungovanie stránky. Na tieto údaje dávame veľký pozor a využívame ich iba v nevyhnutnej miere. Súhlasíte s ich uložením?