VPT 25

Paulinyho Turiec - propozície 25. ročníka

Súhlas so spracovaním osobných údajov - maloletí žiaci - na stiahnutie tu

Súhlas so spracovaním osobných údajov - plnoletí žiaci - na stiahnutie tu

 

Milí priaznivci písaného slova, milí súťažiaci!

 

Paulinyho Turiec je literárna súťaž študujúcej mládeže vo vlastnej tvorbe.

                                                      

Súťažiaci sa zaraďujú do vekových kategórií:

I. kategória: žiaci 7. –  9. ročníka ZŠ a žiaci 3. a 4. ročníka osemročných gymnázií,

II. kategória: žiaci stredných škôl.

 

Súťažiaci môžu prihlásiť svoje práce na voľnú tému v literárnych kategóriách: poézia, próza.              

Rozsah prác je určený: 3 básne alebo prozaický útvar najviac na 5 strán A4.

 

Súťaž je anonymná. Práce sa posielajú do 18. februára 2022.

Spôsoby zasielania prác:

  1. spôsob zasielania prác: na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.:

Súťažný príspevok sa posiela ako príloha, kde sa neuvádza meno autora. V sprievodnom e-maile sa uvedie: meno a priezvisko autora, dátum narodenia, názov školy, ktorú súťažiaci navštevuje, súťažná kategória (poézia alebo próza/ I. alebo II. kategória). Súťažiaci posielajú súťažné práce zo svojho e-mailového účtu. V prílohe sa posiela aj Súhlas so spracovaním osobných údajov. Žiadame pedagógov, aby neposielali práce za svojich žiakov, aby sa predišlo problémom s identifikáciou autorov prác.

  1. spôsob zasielania prác:

Práce zaslať vytlačené v 4 kópiách na adresu: Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha, Malá hora 3, 036 01 Martin, na obálku sa uvedie „Paulinyho Turiec“. Súťažné práce nepodpisujte, neoznačujte autorskou značkou.  K práci pripnite zalepenú obálku, do nej vložte lístok s menom autora, s dátumom narodenia a s názvom školy, ktorú súťažiaci navštevuje. Na obálku napíšte literárnu a vekovú kategóriu, do ktorej má byť práca zaradená (poézia alebo próza/ I. alebo II. kategória). So súťažnými prácami sa posiela aj Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v rámci najstaršieho slovenského literárneho podujatia Slovesná jar v máji/júni 2022. Odoslaním práce do súťaže dáva autor súhlas na jej prípadné publikovanie. Texty sa autorom nevracajú.

 

V Martine 4. októbra 2021           

Mgr. Darina Súderová, riaditeľka Gymnázia V. Paulinyho-Tótha v Martine


powered by social2s

Projekt: Erasmus+ Druhová diverzita vybraných lokalit v České a Slovenské republice

Projekt: Erasmus+ Legends across Europe

Projekt: IT AKADÉMIA

Projekt: Rozvoj jazykových kompetencií ...

Zvonenie

Rozpis vyučovacích hodín:

1. hodina - 8:00 - 8:45
2. hodina - 8:55 - 9:40
3. hodina - 9:50 - 10:35
4. hodina - 10:55 - 11:40
5. hodina - 11:50 - 12:35
6. hodina - 12:45 - 13:30
7. hodina - 13:40 - 14:25

Projekt: Erasmus+ E.D.G.E.

Dostaň sa k nám !!!

Chcel by si  patriť medzi nás gymnazistov, ale nevieš či na to máš? Takto zisti!!! Nikdy to nebolo ľahšie!!! Stiahni si testy z minulých rokov a vyrieš ich v teple svojej detskej izby. Zistíš ako si na tom a zrazu si uvedomíš, že aj ty patríš k nám :o)

Projekt:Zvýšenie kvality vzdelávania v GVPT

Projekt: Projekt MATH4U

Dotazník spokojnosti

Popularizujeme vedu a environmentálnu výchovu

Vyberte váš jazyk

27. 3. 2023 - preventívne podujatie o škodlivých účinkoch tabakových výrobkov (organizuje Mgr. M. Adamov)

27. - 31. 3. 2023 - exkurzia so zameraním na rozvoj prírodovednej gramotnosti - CERN, Švajčiarsko

29. 3. 2023 - Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých - beseda v klubovni (organizuje Mgr. D. Uherová)

3. 4. 2023 - organizujeme krajské kolo Dejepisnej olympiády

6. - 11. 4. 2023 - veľkonočné prázdniny

12. 4. 2023 - Mediálna gramotnosť (1. časť projektu Úradu vlády SR)

17. 4. 2023 - zasadnutie pedagogickej rady - klasifikácia 3. štvrťroka

17. - 21. 4. 2023 - rovesnícke vzdelávanie pri príležitosti Dňa Zeme (RNDr. J. Beňušková)

25. 4. 2023 - súťaž Anglická pieseň (Mgr. A. Kolláriková)

29. 4. 2023 - Mediálna gramotnosť (2. časť projektu Úradu vlády SR)

2. 5. 2023 - prvý termín prijímacích skúšok na bilingválne štúdium - talentová skúška

4. 5. 2023 - prvý termín prijímacích skúšok na štvorročné štúdium

9. 5. 2023 - druhý termín prijímacích skúšok na štvorročné štúdium

11. 5. 2023 - druhý termín prijímacích skúšok na bilingválne štúdium - talentová skúška

15. 5. 2023 - zasadnutie pedagogickej rady - klasifikácia 2. polroka IV. A, B, C, D, V. E

16. 5. 2023 - slávnostná akadémia - rozlúčka s maturantmi

18. 5. 2023 - začiatok akademického týždňa

25. - 30. 5. 2023 - ústna forma internej časti maturitnej skúšky

1. 6. 2023 - slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

6. 6. 2023 - slávnostné vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže Paulinyho Turiec (Slovesná jar)

21. - 22. 6. 2023 - ústna forma internej časti maturitnej skúšky zo SJL - IV. E

Údaje zo školskej meteo stanice.

Predpoveď:

Teplota: 8,4

Pocitová teplota: 7,7

V čase: 24.03.2023 8:04:03

Základné informácie

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
Malá hora 3, 036 01 Martin

Telefón:
+421 43 4133191

Počet študentov:
491

Počet učiteľov:
44

Email:
office@gymmt.sk

EDUID školy:
100008013

Zriaďovateľ:
Žilinský samosprávny kraj

IČO:
000160695

Riaditeľka:
Mgr. Darina Súderová

Image

riaditeľka školy:
+421 43 4213002

sekretariát:
+421 43 4213001

zástupcovia RŠ:
+421 43 4213003

telocvičňa - malá:
+421 43 4213007

matematika:
+421 43 4213009

dejepis a spoločenské vedy:
+421 43 4213010

geografia:
+421 43 4213011

slovenčina - škola:
+421 43 4213012

chémia:
+421 43 4213014

cudzie jazyky:
+421 43 4213015

angličtina:
+421 43 4213016

fyzika:
+421 43 4213017

biológia:
+421 43 4213018

telocvičňa - veľká:
+421 43 4213019

slovenčina - prístavba: 
+421 43 4213023

výchovná poradkyňa, školská špeciálna pedagogička: 
+421 43 4213024

knižnica:
+421 43 4213025

Astronomická pozorovateľňa M. R. Štefánika a

Centrum popularizácie fyziky:
+421 43 4213026

nemčina:
+421 43 4213028

informatika:
+421 43 4213030

vedúca školskej jedálne:
+421 43 4213032

vrátnica:
+421 43 4213005

Používame súbory cookies

Používame funkčné súbory cookies aby sme uskutočnili správne fungovanie stránky. Na tieto údaje dávame veľký pozor a využívame ich iba v nevyhnutnej miere. Súhlasíte s ich uložením?