20230606 105252

Dňa 6. júna 2023 sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov 26. ročníka Paulinyho Turca v klubovni GVPT v rámci literárneho festivalu Slovesná jar. Boli pozvaní mladí autori, ktorí sa umiestnili na 1. - 3. mieste vo svojej kategórii. Prítomných privítala riaditeľka školy Mgr. Darina Súderová a poďakovala sa členom poroty v zložení PhDr. Milan Gonda, Mgr. Zuzana Bukovenová, Mgr. Marián Grupač, PhD., PaedDr. Nataša Galková a Mgr. Michal Majchrák. PhDr. Milan Gonda adresoval nádejným autorom slová povzbudenia do ďalšej tvorby. Ďakujeme žiakom I. A triedy za literárno-hudobný program, ktorý pripravili pod vedením triedneho učiteľa Mgr. Michala Majchráka.

https://photos.app.goo.gl/89cke3KBDp7eR7J38

 

Výsledky:

1. kategória (ZŠ)

Poézia

1. miesto: Kamila Lehetová, ZŠ, Drábova 3, 040 23 Košice: tajnička, ohňostroj, dostihový kôň

2. miesto: Marek Mäčko, Gymnázium Jozefa Lettricha, Ul. J. Lettricha 2, 036 01 Martin: Láska nadnáša, Nepredpokladateľná záležitosť, Padajúce mámenie

 

1. kategória (ZŠ)

Próza

1. miesto: Natália Doležáleková, ZŠ Hany Zelinovej, Čachovský rad 34, 038 61 Vrútky: Slasti a strasti jednej študentky

2. miesto: Sofia Ivanová, Základná škola, J. Švermu 6, 071 01 Michalovce: Mňau – Mica

3. miesto: Kristína Dubovcová, Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín: Tichý pád

 

2. kategória (SŠ)

Poézia

1. miesto: Laura Godálová, Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany: Obklady, Kachličky, Dlažba

2. miesto: Martina Aneštíková, Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany: Polnočnice, Katedrála, Sivá zóna

3. miesto: Slávka Holubjaková, Gymnázium V. Paulinyho-Tótha, Malá hora 3, 036 01 Martin: Tipsy tripy, (Pondelok), Priaznivci slobodného režimu ducha

 

2. kategória (SŠ)

Próza

1. miesto: Samuel Peterec, Bilingválne gymnázium M. Hodžu, Komenského 215, 038 52 Sučany: Cesta bez návratu

2. miesto: Lukáš Lettrich, Gymnázium V. Paulinyho-Tótha, Malá hora 3, 036 01 Martin: Prázdniny snov

3. miesto: Paulína Stanková, Bilingválne gymnázium M. Hodžu, Komenského 215, 038 52 Sučany: Slečna Straková

 


powered by social2s

Projekt: Erasmus+ Druhová diverzita vybraných lokalit v České a Slovenské republice

Projekt: Erasmus+ Legends across Europe

Projekt: IT AKADÉMIA

Projekt: Rozvoj jazykových kompetencií ...

Zvonenie

Rozpis vyučovacích hodín:

1. hodina - 8:00 - 8:45
2. hodina - 8:55 - 9:40
3. hodina - 9:50 - 10:35
4. hodina - 10:55 - 11:40
5. hodina - 11:50 - 12:35
6. hodina - 12:45 - 13:30
7. hodina - 13:40 - 14:25

Projekt: Erasmus+ E.D.G.E.

Dostaň sa k nám !!!

Chcel by si  patriť medzi nás gymnazistov, ale nevieš či na to máš? Takto zisti!!! Nikdy to nebolo ľahšie!!! Stiahni si testy z minulých rokov a vyrieš ich v teple svojej detskej izby. Zistíš ako si na tom a zrazu si uvedomíš, že aj ty patríš k nám :o)

Projekt:Zvýšenie kvality vzdelávania v GVPT

Projekt: Projekt MATH4U

Projekt - Učíme sa ...

Dotazník spokojnosti

Popularizujeme vedu a environmentálnu výchovu

Akreditácia na Erazmus+

Vyberte váš jazyk

Najbližšie akcie v škole

 • 15. 4. 2024- klasifikačná pedagogická rada (3. štvrťrok školského roka 2023/2024)
 • 17. 4. 2024- prípravný kurz na prijímacie skúšky pre deviatakov; triedne schôdze RZ
 • 24. 4. 2024- prípravný kurz na prijímacie skúšky pre deviatakov
 • 26. 4. 2024- stavanie mája organizuje III. B (10:20, átrium školy)
 • 29. 4. 2024- talentové skúšky na bilingválne štúdium (1. termín)
 • 02. 5. 2024- prijímacie skúšky na štvorročné štúdium (1. termín)
 • 06. 5. 2024- prijímacie skúšky na štvorročné štúdium (2. termín)
 • 09. 5. 2024- talentové skúšky na bilingválne štúdium (2. termín)
 • 13. 5. 2024- klasifikačná pedagogická rada (maturanti, 2. polrok)
 • 14. 5. 2024- slávnostná akadémia - rozlúčka s maturantmi
 • 23. 5. 2024- ústna forma internej časti maturitnej skúšky
 • 24. 5. 2024- ústna forma internej časti maturitnej skúšky
 • 27. 5. 2024- ústna forma internej časti maturitnej skúšky
 • 28. 5. 2024- ústna forma internej časti maturitnej skúšky
 • 30. 5. 2024- odovzdávanie maturitných vysvedčení
 • 04. 6. 2024- Paulinyho Turiec - slávnostné vyhlásenie výsledkov v rámci Slovesnej jari (10:00, klubovňa GVPT)
 • 19. 6. 2024- ústna forma internej časti maturitnej skúšky (SJL, IV. E)
 • 20. 6. 2024- ústna forma internej časti maturitnej skúšky (SJL, IV. E)

Údaje zo školskej meteo stanice.

Predpoveď:

Teplota: 6,4

Pocitová teplota: 4,7

V čase: 02.04.2024 11:18:45

Základné informácie

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
Malá hora 3, 036 01 Martin

Telefón:
+421 43 4133191

Počet študentov:
491

Počet učiteľov:
46

Email:
office@gymmt.sk

EDUID školy:
100008013

Zriaďovateľ:
Žilinský samosprávny kraj

IČO:
000160695

Riaditeľka:
Mgr. Darina Súderová

Image

riaditeľka školy:
+421 43 4213002

sekretariát:
+421 43 4213001

zástupcovia RŠ:
+421 43 4213003

telocvičňa - malá:
+421 43 4213007

matematika:
+421 43 4213009

dejepis a spoločenské vedy:
+421 43 4213010

geografia:
+421 43 4213011

slovenčina - škola:
+421 43 4213012

chémia:
+421 43 4213014

cudzie jazyky:
+421 43 4213015

angličtina:
+421 43 4213016

fyzika:
+421 43 4213017

biológia:
+421 43 4213018

telocvičňa - veľká:
+421 43 4213019

slovenčina - prístavba: 
+421 43 4213023

výchovná poradkyňa, školská špeciálna pedagogička: 
+421 43 4213024

knižnica:
+421 43 4213025

Astronomická pozorovateľňa M. R. Štefánika a

Centrum popularizácie fyziky:
+421 43 4213026

nemčina:
+421 43 4213028

informatika:
+421 43 4213030

vedúca školskej jedálne:
+421 43 4213032

vrátnica:
+421 43 4213005

Používame súbory cookies

Používame funkčné súbory cookies aby sme uskutočnili správne fungovanie stránky. Na tieto údaje dávame veľký pozor a využívame ich iba v nevyhnutnej miere. Súhlasíte s ich uložením?