DSC 1033

 https://photos.app.goo.gl/wzEZrJ1ynFKCqmb46

Dňa 19. mája 2023 predmetová komisia biológie a chémie v zložení Mgr. L. Brezniaková, Mgr. Z. Hrušková, Mgr. L. Smižiková a Mgr. J. Tavelová usporiadala v poradí už 16. ročník biologicko-chemickej konferencie. Medzi tohtoročných hostí patrili bývalí študenti nášho gymnázia Doc. RNDr. Michal Šimera, PhD., Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biofyziky, RNDr. Lenka Koklesová, Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekológia a pôrodníctvo, Bc. Tomáš Petrek, výkonný riaditeľ dizajnovej agentúry GoBigname.

Naši študenti mali možnosť vypočuť si prezentácie na rôzne témy. Prostredníctvom prednášky doktorandky Jesseniovej lekárskej fakulty Lenky Koklesovej sa dozvedeli o novinkách z oblasti prevencie rakoviny prsníka využitím fytochemikálií celistvých rastlinných potravín, ako sú škorica, rakytník či čučoriedka. Vďaka docentovi Michalovi Šimerovi z Jesseniovej lekárskej fakulty zistili, aký vplyv majú fyzikálne faktory na metabolizmus a fyziológiu človeka. Výkonný riaditeľ dizajnovej agentúry GoBigname Tomáš Petrek zasa priblížil možnosti štúdia v zahraničí a poskytol nadhľad potrebný nielen pri výbere vysokej školy, ale aj budúcej profesie.

Medzi prezentujúcimi nechýbali ani študentky nášho gymnázia Patrícia Žufková, III. C, Emma Siekelová, III. B, a Veronika Štefanová, III. C. Prítomným odprezentovalii svoje práce SOČ, ktoré v okresnom kole zaujali odbornú porotu natoľko, že ich posunula do krajského kola. Vďaka nim študenti nazreli do hydropónie, procesu výroby liečivých mastí tlmiacich prejavy psoriázy a biologické poznatky o lykožrútovi lesnom si rozšírili pri objasnení jeho dopadu na lesy SR.

Študenti tak zistili, že aj počas príjemne stráveného dopoludnia je možné naučiť sa množstvo nových vecí, a z prednášky si odnášajú najmä veľa nových informácií a cenných rád, za čo všetkým srdečne ďakujú.

 

Jakub Panáček, III. A


powered by social2s

Projekt: Erasmus+ Druhová diverzita vybraných lokalit v České a Slovenské republice

Projekt: Erasmus+ Legends across Europe

Projekt: IT AKADÉMIA

Projekt: Rozvoj jazykových kompetencií ...

Zvonenie

Rozpis vyučovacích hodín:

1. hodina - 8:00 - 8:45
2. hodina - 8:55 - 9:40
3. hodina - 9:50 - 10:35
4. hodina - 10:55 - 11:40
5. hodina - 11:50 - 12:35
6. hodina - 12:45 - 13:30
7. hodina - 13:40 - 14:25

Projekt: Erasmus+ E.D.G.E.

Dostaň sa k nám !!!

Chcel by si  patriť medzi nás gymnazistov, ale nevieš či na to máš? Takto zisti!!! Nikdy to nebolo ľahšie!!! Stiahni si testy z minulých rokov a vyrieš ich v teple svojej detskej izby. Zistíš ako si na tom a zrazu si uvedomíš, že aj ty patríš k nám :o)

Projekt:Zvýšenie kvality vzdelávania v GVPT

Projekt: Projekt MATH4U

Dotazník spokojnosti

Popularizujeme vedu a environmentálnu výchovu

Vyberte váš jazyk

Najbližšie akcie v škole

  • 14. 6. 2023- diskusia o strategickej komunikácii a dezinformáciách - 1. a 2. hod. v Barmuseu (III. E s Mgr. Bartošovou, iiiEKO s PaedDr. Stachom)
  • 19. 6. 2023- workshop Antigona (Dotyky a spojenia) – III. A, III. B od 9:00 do 11:00
  • 20. 6. 2023- workshop Antigona (Dotyky a spojenia) – III. C, III. E od 9:00 do 11:00
  • 21. 6. 2023- ústna forma internej časti maturitnej skúšky zo SJL - IV. E
  • 22. 6. 2023- ústna forma internej časti maturitnej skúšky zo SJL - IV. E
  • 30. 6. 2023- odovzdávanie vysvedčení

Údaje zo školskej meteo stanice.

Predpoveď:

Teplota: 21,3

Pocitová teplota: 22,0

V čase: 09.06.2023 13:46:50

Základné informácie

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
Malá hora 3, 036 01 Martin

Telefón:
+421 43 4133191

Počet študentov:
487

Počet učiteľov:
44

Email:
office@gymmt.sk

EDUID školy:
100008013

Zriaďovateľ:
Žilinský samosprávny kraj

IČO:
000160695

Riaditeľka:
Mgr. Darina Súderová

Image

riaditeľka školy:
+421 43 4213002

sekretariát:
+421 43 4213001

zástupcovia RŠ:
+421 43 4213003

telocvičňa - malá:
+421 43 4213007

matematika:
+421 43 4213009

dejepis a spoločenské vedy:
+421 43 4213010

geografia:
+421 43 4213011

slovenčina - škola:
+421 43 4213012

chémia:
+421 43 4213014

cudzie jazyky:
+421 43 4213015

angličtina:
+421 43 4213016

fyzika:
+421 43 4213017

biológia:
+421 43 4213018

telocvičňa - veľká:
+421 43 4213019

slovenčina - prístavba: 
+421 43 4213023

výchovná poradkyňa, školská špeciálna pedagogička: 
+421 43 4213024

knižnica:
+421 43 4213025

Astronomická pozorovateľňa M. R. Štefánika a

Centrum popularizácie fyziky:
+421 43 4213026

nemčina:
+421 43 4213028

informatika:
+421 43 4213030

vedúca školskej jedálne:
+421 43 4213032

vrátnica:
+421 43 4213005

Používame súbory cookies

Používame funkčné súbory cookies aby sme uskutočnili správne fungovanie stránky. Na tieto údaje dávame veľký pozor a využívame ich iba v nevyhnutnej miere. Súhlasíte s ich uložením?