pedagogický zbor 2022 2023

Pedagogický zbor

https://photos.app.goo.gl/EWoFzieBpLz1SycE8

Vedenie školy:
Riaditeľka školy: Mgr. Darina Súderová, EST
Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Lenka Koťková, OVS, UAK
Zástupca riaditeľky: Mgr. Sven Orieščik, TŠV
Pedagogickí a odborní zamestnanci:
Mgr. Martin Adamov, TŠV, ETV

Mgr. Katarína Barbieriková, NEJ, TŠV

Mgr. Anna Bartošová, SJL, ČIG, KOM, OBN, SPS

PaedDr. Jozef Beňuška, PhD., FYZ, SEF

RNDr. Janka Beňušková, FYZ, ENE

Mgr. Lucia Brezniaková, CHE, CVP, SEC, CVC

Mgr. Mária Čamborová, MAT, MATanj, SEM, CVM

PaedDr. Magdaléna Čillová, ANJ

Mgr. Vladimíra Damková, ANJ, AVP, SAJ, RUJ

Mgr. Jana Dubová, SPJ

PaedDr. Tomáš Dudík, INF, INFanj, IVT

Mgr. Jozef Dzimko, TŠV

Mgr. Barbora Fojtíková, MAT, GEO

PaedDr. Nataša Galková, SJL, OBN, OVS, SPS

Mgr. Daša Hanesová, ANJ, KAJ

Mgr. Blanka Havlíková, ANJ, ETV, BIO, BIOanj

Mgr. Zuzana Hrušková, BIO, SEB, GEO, SEG

Mgr. Katarína Jatyová, SPJ

RNDr. Alica Karkušová, INF

Mgr. Silvia Kocnárová, MAT, SEM

Mgr. Blažena Kocholová, SJL, SES, ČIG, OBN, PSY

Mgr. Andrea Kolláriková, ANJ, KAJ

Mgr. Andrea Končeková, ANJ, KAJ, NBV, GEOanj

Mgr. Katarína Kučmová, SJL, DEJ

Mgr. Denisa Lublinská, ANJ, KAJ, OBNanj

Mgr. Michal Majchrák, SJL, ČIG, SES, UAK

Mgr. Katarína Miklášová, NEJ

Mgr. Zdenka Nemcová, ANJ, KAJ, ETVanj

Mgr. Jana Pavlíková, ANJ, VAV, CHEanj, CHE, CVP

Mgr. Slávka Pavlíková, ANJ, KAJ, SJL

Mgr. Lucia Smižiková, BIO, SEB, NEJ

PaedDr. Pavol Stach, DEJ, DEJanj, EKO

Mgr. Janka Šeligová, školská psychologička

Mgr. Eva Šimová, DEJ, SED, RUJ

RNDr. Daniela Špigúthová, PhD., MAT, FYZ

Mgr. Jana Tavelová, CHE, CVP, CVC

Mgr. Denisa Uherová, SJL, ČIG, KOM, SES, ETV, školská špeciálna pedagogička

Mgr. Roman Valanec, NBV

Lektori ANJ:

Mr. Patrick Butler

Mrs. Lisa Chambers

Nepedagogickí zamestnanci:
administratívna pracovníčka – Miriam Janečková

technik ŠVL – Peter Maťha

účtovníčka – Ing. Monika Krivošová

hospodárka školy – Ing. Jana Vantarová

správca Astronomickej pozorovateľne M. R. Štefánika – PaedDr. Ivan Šabo

správca Centra popularizácie fyziky – PaedDr. Jozef Beňuška, PhD.

školník-informátor – Jozef Vojvoda

správca budov – Vladimír Zigo

informátorka – Magdaléna Lettrichová

 janka miriam

peťo monika

Prevádzkoví pracovníci:

Helena Gálíčková, Janka Gažiková, Ľubica Holková, Iveta Košíková, Viera Košťanová, Jozef Kučma

 uprat

Zamestnanci školskej jedálne:

vedúca školskej jedálne – Jana Králiková

účtovníčka: Anna Pittnerová

pracovníčky školskej jedálne – Ľubica Buricová, Veronika Hamzová, Zlatica Lacková, Katarína Maršalová, Jana Romanová, Petra Vrbenská

powered by social2s

Projekt: Erasmus+ Druhová diverzita vybraných lokalit v České a Slovenské republice

Projekt: Erasmus+ Legends across Europe

Projekt: IT AKADÉMIA

Projekt: Rozvoj jazykových kompetencií ...

Zvonenie

Rozpis vyučovacích hodín:

1. hodina - 8:00 - 8:45
2. hodina - 8:55 - 9:40
3. hodina - 9:50 - 10:35
4. hodina - 10:55 - 11:40
5. hodina - 11:50 - 12:35
6. hodina - 12:45 - 13:30
7. hodina - 13:40 - 14:25

Projekt: Erasmus+ E.D.G.E.

Dostaň sa k nám !!!

Chcel by si  patriť medzi nás gymnazistov, ale nevieš či na to máš? Takto zisti!!! Nikdy to nebolo ľahšie!!! Stiahni si testy z minulých rokov a vyrieš ich v teple svojej detskej izby. Zistíš ako si na tom a zrazu si uvedomíš, že aj ty patríš k nám :o)

Projekt:Zvýšenie kvality vzdelávania v GVPT

Projekt: Projekt MATH4U

Dotazník spokojnosti

Popularizujeme vedu a environmentálnu výchovu

Vyberte váš jazyk

27. 3. 2023 - preventívne podujatie o škodlivých účinkoch tabakových výrobkov (organizuje Mgr. M. Adamov)

27. - 31. 3. 2023 - exkurzia so zameraním na rozvoj prírodovednej gramotnosti - CERN, Švajčiarsko

29. 3. 2023 - Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých - beseda v klubovni (organizuje Mgr. D. Uherová)

3. 4. 2023 - organizujeme krajské kolo Dejepisnej olympiády

6. - 11. 4. 2023 - veľkonočné prázdniny

12. 4. 2023 - Mediálna gramotnosť (1. časť projektu Úradu vlády SR)

17. 4. 2023 - zasadnutie pedagogickej rady - klasifikácia 3. štvrťroka

17. - 21. 4. 2023 - rovesnícke vzdelávanie pri príležitosti Dňa Zeme (RNDr. J. Beňušková)

25. 4. 2023 - súťaž Anglická pieseň (Mgr. A. Kolláriková)

29. 4. 2023 - Mediálna gramotnosť (2. časť projektu Úradu vlády SR)

2. 5. 2023 - prvý termín prijímacích skúšok na bilingválne štúdium - talentová skúška

4. 5. 2023 - prvý termín prijímacích skúšok na štvorročné štúdium

9. 5. 2023 - druhý termín prijímacích skúšok na štvorročné štúdium

11. 5. 2023 - druhý termín prijímacích skúšok na bilingválne štúdium - talentová skúška

15. 5. 2023 - zasadnutie pedagogickej rady - klasifikácia 2. polroka IV. A, B, C, D, V. E

16. 5. 2023 - slávnostná akadémia - rozlúčka s maturantmi

18. 5. 2023 - začiatok akademického týždňa

25. - 30. 5. 2023 - ústna forma internej časti maturitnej skúšky

1. 6. 2023 - slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

6. 6. 2023 - slávnostné vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže Paulinyho Turiec (Slovesná jar)

21. - 22. 6. 2023 - ústna forma internej časti maturitnej skúšky zo SJL - IV. E

Údaje zo školskej meteo stanice.

Predpoveď:

Teplota: 8,4

Pocitová teplota: 7,7

V čase: 24.03.2023 8:04:03

Základné informácie

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
Malá hora 3, 036 01 Martin

Telefón:
+421 43 4133191

Počet študentov:
491

Počet učiteľov:
44

Email:
office@gymmt.sk

EDUID školy:
100008013

Zriaďovateľ:
Žilinský samosprávny kraj

IČO:
000160695

Riaditeľka:
Mgr. Darina Súderová

Image

riaditeľka školy:
+421 43 4213002

sekretariát:
+421 43 4213001

zástupcovia RŠ:
+421 43 4213003

telocvičňa - malá:
+421 43 4213007

matematika:
+421 43 4213009

dejepis a spoločenské vedy:
+421 43 4213010

geografia:
+421 43 4213011

slovenčina - škola:
+421 43 4213012

chémia:
+421 43 4213014

cudzie jazyky:
+421 43 4213015

angličtina:
+421 43 4213016

fyzika:
+421 43 4213017

biológia:
+421 43 4213018

telocvičňa - veľká:
+421 43 4213019

slovenčina - prístavba: 
+421 43 4213023

výchovná poradkyňa, školská špeciálna pedagogička: 
+421 43 4213024

knižnica:
+421 43 4213025

Astronomická pozorovateľňa M. R. Štefánika a

Centrum popularizácie fyziky:
+421 43 4213026

nemčina:
+421 43 4213028

informatika:
+421 43 4213030

vedúca školskej jedálne:
+421 43 4213032

vrátnica:
+421 43 4213005

Používame súbory cookies

Používame funkčné súbory cookies aby sme uskutočnili správne fungovanie stránky. Na tieto údaje dávame veľký pozor a využívame ich iba v nevyhnutnej miere. Súhlasíte s ich uložením?