Učíme sa nielen z učebníc, učíme sa pre život

 • Operačný program: OP Vzdelávanie
 • Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
 • Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú
 • Kód výzvy: OPV-2012/1.1/08-SORO
 • Typ projektu: Dopytovo orientovaný projekt
 • Rozpočet projektu: 196 874,73 €
 • Výška poskytnutého NFP: 187 030,99 €
 • Realizácia projektu: 2014-2015
 • Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ, ZASK a štátneho rozpočtu.


ZMODERNIZUJEME

 • didaktické prostriedky - zariadenie a vybavenie:
 • laboratórií – počítačom podporované laboratórium fyziky, nové laboratórium informatiky – robotizácie, nové laboratórium biológie, inovácia chemického laboratória,
 • odborných učební – nová odborná učebňa Energie s prenosným počítačom podporovaného laboratória, inovácia odbornej učebne geografie o meteorológiu,
 • didaktické materiály pre modernizáciu obsahu vzdelávania, formy a metódy pedagogických pracovníkov.

ZÍSKAME

 • inovované a vytvorené didaktické materiály,
 • inovované a nové didaktické prostriedky,
 • informačno-komunikačné technológie.

logá zilinaEU

powered by social2s

Projekt: Erasmus+ Druhová diverzita vybraných lokalit v České a Slovenské republice

Projekt: Erasmus+ Legends across Europe

Projekt: IT AKADÉMIA

Projekt: Rozvoj jazykových kompetencií ...

Zvonenie

Rozpis vyučovacích hodín:

1. hodina - 8:00 - 8:45
2. hodina - 8:55 - 9:40
3. hodina - 9:50 - 10:35
4. hodina - 10:55 - 11:40
5. hodina - 11:50 - 12:35
6. hodina - 12:45 - 13:30
7. hodina - 13:40 - 14:25

Projekt: Erasmus+ E.D.G.E.

Dostaň sa k nám !!!

Chcel by si  patriť medzi nás gymnazistov, ale nevieš či na to máš? Takto zisti!!! Nikdy to nebolo ľahšie!!! Stiahni si testy z minulých rokov a vyrieš ich v teple svojej detskej izby. Zistíš ako si na tom a zrazu si uvedomíš, že aj ty patríš k nám :o)

Projekt:Zvýšenie kvality vzdelávania v GVPT

Projekt: Projekt MATH4U

Dotazník spokojnosti

Popularizujeme vedu a environmentálnu výchovu

Vyberte váš jazyk

Údaje zo školskej meteo stanice.

Predpoveď:

Teplota: 1,8

Pocitová teplota: -1,4

V čase: 02.02.2023 15:43:28

Základné informácie

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
Malá hora 3, 036 01 Martin

Telefón:
+421 43 4133191

Počet študentov:
491

Počet učiteľov:
44

Email:
office@gymmt.sk

EDUID školy:
100008013

Zriaďovateľ:
Žilinský samosprávny kraj

IČO:
000160695

Riaditeľka:
Mgr. Darina Súderová

Image

riaditeľka školy:
+421 43 4213002

sekretariát:
+421 43 4213001

zástupcovia RŠ:
+421 43 4213003

telocvičňa - malá:
+421 43 4213007

matematika:
+421 43 4213009

dejepis a spoločenské vedy:
+421 43 4213010

geografia:
+421 43 4213011

slovenčina - škola:
+421 43 4213012

chémia:
+421 43 4213014

cudzie jazyky:
+421 43 4213015

angličtina:
+421 43 4213016

fyzika:
+421 43 4213017

biológia:
+421 43 4213018

telocvičňa - veľká:
+421 43 4213019

slovenčina - prístavba: 
+421 43 4213023

výchovná poradkyňa, školská špeciálna pedagogička: 
+421 43 4213024

knižnica:
+421 43 4213025

Astronomická pozorovateľňa M. R. Štefánika a

Centrum popularizácie fyziky:
+421 43 4213026

nemčina:
+421 43 4213028

informatika:
+421 43 4213030

vedúca školskej jedálne:
+421 43 4213032

vrátnica:
+421 43 4213005

Používame súbory cookies

Používame funkčné súbory cookies aby sme uskutočnili správne fungovanie stránky. Na tieto údaje dávame veľký pozor a využívame ich iba v nevyhnutnej miere. Súhlasíte s ich uložením?