Kremnica 2

https://photos.app.goo.gl/nzaabz6SmguFuzFU6

V rámci projektu Zvýšenie kvality vzdelávania v GVPT, so zameraním na rozvoj finančnej gramotnosti, sa študenti našej školy (I. D, II. E a výber študentov  III. A a III. B) dňa 16. 2. 2023 zúčastnili exkurzie do Kremnice. Názov exkurzie Ako sa vyrábalo obeživo napovedá, že jej cieľom bola návšteva kremnickej mincovne, ktorá je najstaršou nepretržite fungujúcou mincovňou na svete. Už od roku 1955 je národnou kultúrnou pamiatkou a od roku 2011 je aj súčasťou Európskeho kultúrneho dedičstva. Študenti si mohli prezrieť historické artefakty, napríklad, niektoré z prvých mincí na našom území, ale aj modernejšie kúsky - olympijské medaily, či peniaze rôznych krajín. Boli nám sprístupnené historické priestory slúžiace na razenie mincí, kde sme mali možnosť vidieť aj stroje spred niekoľkých storočí. V druhej časti prehliadky sme  nazreli priamo do súčasného výrobného procesu mincí, medailí a odznakov, čiže sme videli podstatný rozdiel výroby v minulosti a dnes. Zistili sme, že súčasná produkcia je zameraná hlavne  na plnenie objednávok afrických a ázijských krajín. Na záver prehliadky zopár študentov využilo možnosť vyraziť si vlastnú mincu, niektorí si zakúpili hotovú pamätnú mincu, keďže súčasťou mincovne je aj obchodík so suvenírmi. Po absolvovaní prehliadky sme vďaka  príjemnému počasiu druhú časť dňa využili na prechádzku po pamätihodnostiach tohto  malého, ale historicky významného mestečka.

ESFaEFRR farebne obr

logo MŠVVaŠ

OPLZ farebne logo


powered by social2s

Projekt: Erasmus+ Druhová diverzita vybraných lokalit v České a Slovenské republice

Projekt: Erasmus+ Legends across Europe

Projekt: IT AKADÉMIA

Projekt: Rozvoj jazykových kompetencií ...

Zvonenie

Rozpis vyučovacích hodín:

1. hodina - 8:00 - 8:45
2. hodina - 8:55 - 9:40
3. hodina - 9:50 - 10:35
4. hodina - 10:55 - 11:40
5. hodina - 11:50 - 12:35
6. hodina - 12:45 - 13:30
7. hodina - 13:40 - 14:25

Projekt: Erasmus+ E.D.G.E.

Projekt:Zvýšenie kvality vzdelávania v GVPT

Projekt: Projekt MATH4U

Projekt - Učíme sa ...

Dotazník spokojnosti

Popularizujeme vedu a environmentálnu výchovu

Akreditácia na Erazmus+

Projekt: Kto do teba hoaxom – ty do neho faktom

Vyberte váš jazyk

Najbližšie akcie v škole

  • 17. 6. 2024-19. 6. 2024- školská exkurzia III. E
  • 19. 6. 2024- ústna forma internej časti maturitnej skúšky (SJL, IV. E)
  • 20. 6. 2024- ústna forma internej časti maturitnej skúšky (SJL, IV. E)
  • 24. 6. 2024-25. 6. 2024- školský výlet II. C
  • 25. 6. 2024- predstavenie Čaute! - I. D, I. B, I. E (divadelný festival Dotyky a spojenia), exkurzia do SNG, Bratislava - II. D
  • 26. 6. 2024- školské výlety II. E, I. C (25. - 26. 6.)
  • 28. 6. 2024- odovzdávanie vysvedčení
  • 01. 7. 2024-30. 8. 2024- letné prázdniny

Údaje zo školskej meteo stanice.

Predpoveď:

Teplota: 17,7

Pocitová teplota: 17,2

V čase: 14.06.2024 20:18:42

Základné informácie

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
Malá hora 3, 036 01 Martin

Telefón:
+421 43 4133191

Počet študentov:
491

Počet učiteľov:
46

Email:
office@gymmt.sk

EDUID školy:
100008013

Zriaďovateľ:
Žilinský samosprávny kraj

IČO:
000160695

Riaditeľka:
Mgr. Darina Súderová

Image

riaditeľka školy:
+421 43 4213002

sekretariát:
+421 43 4213001

zástupcovia RŠ:
+421 43 4213003

telocvičňa - malá:
+421 43 4213007

matematika:
+421 43 4213009

dejepis a spoločenské vedy:
+421 43 4213010

geografia:
+421 43 4213011

slovenčina - škola:
+421 43 4213012

chémia:
+421 43 4213014

cudzie jazyky:
+421 43 4213015

angličtina:
+421 43 4213016

fyzika:
+421 43 4213017

biológia:
+421 43 4213018

telocvičňa - veľká:
+421 43 4213019

slovenčina - prístavba: 
+421 43 4213023

výchovná poradkyňa, školská špeciálna pedagogička: 
+421 43 4213024

knižnica:
+421 43 4213025

Astronomická pozorovateľňa M. R. Štefánika a

Centrum popularizácie fyziky:
+421 43 4213026

nemčina:
+421 43 4213028

informatika:
+421 43 4213030

vedúca školskej jedálne:
+421 43 4213032

vrátnica:
+421 43 4213005

Používame súbory cookies

Používame funkčné súbory cookies aby sme uskutočnili správne fungovanie stránky. Na tieto údaje dávame veľký pozor a využívame ich iba v nevyhnutnej miere. Súhlasíte s ich uložením?