mmproj2

https://photos.app.goo.gl/pLAdYZB5wCBWRLfV6

Už niekoľko rokov učitelia informatiky realizujú v 2. ročníku medzipredmetový multimediálny projekt v spolupráci s predmetom Umenie a kultúra a v III. E v spolupráci s predmetom Občianska náuka. Cieľom je vytvoriť krátke audiovizuálne dielo s rešpektovaním všetkých dôležitých pravidiel jeho tvorby - ako kompozícia, pravidlá strihu, práca so zvukom atď. Študenti si vyberali medzi témami ako: sfilmovanie rozprávky či povesti, Krásy Turca, DIY projekt, Pre a proti, Čo si sa v škole nenaučil. Mnohým študentom sa podarilo vytvoriť dielko, ktoré bolo spracované na veľmi dobrej úrovni, alebo dokázalo preniesť na diváka emócie. Tešíme sa o rok znova.

Videá si môžete pozrieť tu:

Dotykové VS. tlačidlové telefóny:

https://www.youtube.com/watch?v=u3aphvllgj4

Multimediálny projekt- Červené topánky:

https://www.youtube.com/watch?v=_hGWuO10t0k

Povesť o katovej skale:

https://www.youtube.com/watch?v=uuic56Qvaqc

10 tipov na to ako si zlepšiť náladu (Môj najväčší poklad… ŠŤASTIE):

https://www.youtube.com/watch?v=L9yASTuWN34

 

 


powered by social2s

Projekt: Erasmus+ Druhová diverzita vybraných lokalit v České a Slovenské republice

Projekt: Erasmus+ Legends across Europe

Projekt: IT AKADÉMIA

Projekt: Rozvoj jazykových kompetencií ...

Zvonenie

Rozpis vyučovacích hodín:

1. hodina - 8:00 - 8:45
2. hodina - 8:55 - 9:40
3. hodina - 9:50 - 10:35
4. hodina - 10:55 - 11:40
5. hodina - 11:50 - 12:35
6. hodina - 12:45 - 13:30
7. hodina - 13:40 - 14:25

Projekt: Erasmus+ E.D.G.E.

Projekt:Zvýšenie kvality vzdelávania v GVPT

Projekt: Projekt MATH4U

Projekt - Učíme sa ...

Dotazník spokojnosti

Popularizujeme vedu a environmentálnu výchovu

Akreditácia na Erazmus+

Projekt: Kto do teba hoaxom – ty do neho faktom

Vyberte váš jazyk

Najbližšie akcie v škole

  • 01. 7. 2024-30. 8. 2024- letné prázdniny

Údaje zo školskej meteo stanice.

Predpoveď:

Teplota: 29,2

Pocitová teplota: 31,3

V čase: 18.07.2024 15:36:11

Základné informácie

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
Malá hora 3, 036 01 Martin

Telefón:
+421 43 4133191

Počet študentov:
491

Počet učiteľov:
46

Email:
office@gymmt.sk

EDUID školy:
100008013

Zriaďovateľ:
Žilinský samosprávny kraj

IČO:
000160695

Riaditeľka:
Mgr. Darina Súderová

Image

riaditeľka školy:
+421 43 4213002

sekretariát:
+421 43 4213001

zástupcovia RŠ:
+421 43 4213003

telocvičňa - malá:
+421 43 4213007

matematika:
+421 43 4213009

dejepis a spoločenské vedy:
+421 43 4213010

geografia:
+421 43 4213011

slovenčina - škola:
+421 43 4213012

chémia:
+421 43 4213014

cudzie jazyky:
+421 43 4213015

angličtina:
+421 43 4213016

fyzika:
+421 43 4213017

biológia:
+421 43 4213018

telocvičňa - veľká:
+421 43 4213019

slovenčina - prístavba: 
+421 43 4213023

výchovná poradkyňa, školská špeciálna pedagogička: 
+421 43 4213024

knižnica:
+421 43 4213025

Astronomická pozorovateľňa M. R. Štefánika a

Centrum popularizácie fyziky:
+421 43 4213026

nemčina:
+421 43 4213028

informatika:
+421 43 4213030

vedúca školskej jedálne:
+421 43 4213032

vrátnica:
+421 43 4213005

Používame súbory cookies

Používame funkčné súbory cookies aby sme uskutočnili správne fungovanie stránky. Na tieto údaje dávame veľký pozor a využívame ich iba v nevyhnutnej miere. Súhlasíte s ich uložením?