Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Nezastaviteľný kolotoč výhier naďalej pokračuje! Traja študenti zo IV.F triedy - Jakub Krcho, Martin Balko a Matej Jurčík suverénnym víťazstvom porazili tímy vysokoškolákov na súťaži Azet Battle, ktorá sa konala 11.11.2016 v Žiline. Chalani mali za úlohu naprogramovať Facebook Messenger Bot, ktorý by bol schopný s vami komunikovať a zahrať si s vami hru "Hádaj na aké číslo myslím." Aj napriek tvrdej konkurencii vysokoškolských tímov nemali problém a obsadili prvé miesto. 

Predmetová komisia INF a SJL - predmet UaK pripravila pre druhákov zadanie multimediálneho projektu, kde po prvýkrát hodnotili učitelia projekty študentov komplexne z hľadiska oboch predmetov. Cieľom bolo vytvoriť video na jednu z tém: Videovizitka z regiónu Turiec, Videoklip k hudbe, Eko-klip, 150. výročie GVPT, Streetart, Kultúra tela. Dňa 8. 11. 2016 sériu premietania videí odštartovala II. A trieda. Práce hodnotili L. Koťková (UaK), A. Karkušová a T. Dudík (za IVT) podľa pripravených kritérií. 

Dňa 2. 11. 2016 sa naši študenti zúčastnili prezentovania súťažných prác a vyhodnotenia súťaže Špongia v Bratislave. Cieľom súťaže bolo vytvoriť počítačovú hru na tému Apokalypsa. Našu školu reprezentoval tím Millennium v zložení: Juraj Vasek (III. C), Marián Šimo (III. B), Ján Remeň (III. B), Juraj Jánošík (III. B), Martin Havelka (III. D). Výsledkom ich práce bola hra Thinking outsite the box.

Dňa 27.10.2016 sa uskutočnila na Gymnáziu Viliama Paulinyho - Tótha celoslovenská súťaž v robotike s názvom G-robot. Podarilo sa ju zorganizovať vďaka podpore Rozvojovej agentúry ŽSK n.o. a pánovi B.Zacharidesovi. Ceny do súťaže zabezpečil žilinský IT Klaster a firma MCE Slovakia z Martina.  Veľké poďakovanie patrí aj chalanom z FRI ŽU v Žiline a p.M.Štefkovi (ex-šéfovi GVPT), ktorí sa skvele zhostili úlohy poroty. Do súťaže sa prihlásilo 32 tímov vrátane tímu z Čiech.

DSC 0043

Dňa 20.októbra 2016 sa uskutočnilo školské kolo programátorskej súťaže ZENIT, ktorej sa zúčastnili študenti 4.ročníka (seminaristi z informatiky). Súťažili v kategórii A a nedopadli najhoršie. Celkovo z 541 študentov z celého Slovenska sa Patrik Sobol zo 4.A triedy umiestnil na 56.mieste s 94,9 boda. Školské kolo vyhral a postupuje do krajského kola. Ďalšie poradie: