Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Dňa 2. 11. 2016 sa naši študenti zúčastnili prezentovania súťažných prác a vyhodnotenia súťaže Špongia v Bratislave. Cieľom súťaže bolo vytvoriť počítačovú hru na tému Apokalypsa. Našu školu reprezentoval tím Millennium v zložení: Juraj Vasek (III. C), Marián Šimo (III. B), Ján Remeň (III. B), Juraj Jánošík (III. B), Martin Havelka (III. D). Výsledkom ich práce bola hra Thinking outsite the box.

Dňa 27.10.2016 sa uskutočnila na Gymnáziu Viliama Paulinyho - Tótha celoslovenská súťaž v robotike s názvom G-robot. Podarilo sa ju zorganizovať vďaka podpore Rozvojovej agentúry ŽSK n.o. a pánovi B.Zacharidesovi. Ceny do súťaže zabezpečil žilinský IT Klaster a firma MCE Slovakia z Martina.  Veľké poďakovanie patrí aj chalanom z FRI ŽU v Žiline a p.M.Štefkovi (ex-šéfovi GVPT), ktorí sa skvele zhostili úlohy poroty. Do súťaže sa prihlásilo 32 tímov vrátane tímu z Čiech.

DSC 0043

Dňa 20.októbra 2016 sa uskutočnilo školské kolo programátorskej súťaže ZENIT, ktorej sa zúčastnili študenti 4.ročníka (seminaristi z informatiky). Súťažili v kategórii A a nedopadli najhoršie. Celkovo z 541 študentov z celého Slovenska sa Patrik Sobol zo 4.A triedy umiestnil na 56.mieste s 94,9 boda. Školské kolo vyhral a postupuje do krajského kola. Ďalšie poradie:

V dňoch 20. a 21. októbra 2016 sa v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline konal druhý ročník celoslovenskej súťaže autonómnych robotov RoboRAVE Slovensko 2016, ktorú organizoval AMAVET v spolupráci s Informačným centrom mladých, n. o. Martin, so Žilinskou univerzitou a s podporou Žilinského samosprávneho kraja prostredníctvom Rozvojovej agentúry.

12

Dňa 14.9.2016 sme na našej  škole privítali p. Andreja Ryboviča z VTP Žilina, ktorý celé podujatie moderoval, p. Michala Žarnaya zo spoločnosti Scheidt-Bachmann, p.Vlastimila Kociána zo spoločnosti spoločnosti Kros. Aktivity IT kraja prezentoval p.Marián Koprda. Prišli aj zástupcovia Fakulty riadenia a informatiky ŽU pod vedením Ing. Michala Chovanca, PhD, ktorí pre študentov doniesli zaujímavý projekt (technológiu), na ktorej pracujú.

 DSC 0149